Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
24. januar 2007

Essay: Portræt af Lasse Krog Møller

Billedkunstner Lasse Krog Møller er en alsidig herre. Han er tidligere formand for Kunstnernes Påskeudstilling, kurator for Galleri Images Demorum og er en af drivkræfterne bag det lille kunstforlag Asterisk*. Læs om hans kunstneriske praksis i dette essay.

Af Kristoffer Horn
Foto: Lasse Krog Møller

Lasse Krog Møller præsenterede sine værker på hovedbiblioteket d. 23. januar 2007 ved et foredrag arrangeret af Århus Kunstakademi. www.aarhuskunstakademi.dk

 
Lasse Krog Møller. (Foto Kristoffer Horn)
 

Lasse Krog Møller

Der findes en livsbekræftende mangfoldighed i Lasse Krog Møllers arbejde. En mangfoldighed, der ikke stammer fra kunstnerens hånd, men derimod er vandret ind i den museale ramme direkte fra virkeligheden. Med en fascinerende tålmodighed indsamler han normalt oversete spor fra verden, og han balancerer således mellem så vidt forskellige genrer som arkæologiens, arkivarens og kunstnerens.

Lasse Krog Møller går nemlig grundigt til værks, og graver efter betydning i det, som vi normalt betragter som til overs. Han finder gamle objekter på bunden af havnebassinet (Artgenda biennalen 2002), cigaretskodder der graves frem af anonyme gemmesteder (Charlottenborg 2005) eller notater, indkøbssedler samt små beskeder, der er kasseret og efterladt i det offentlige rum (ÅMX06).

Det arkæologiske kombineres med det arkivariske, når han omhyggeligt rubricerer, arkiverer samt katalogiserer de fundne objekter. I nogle tilfælde finder man ligefrem optegnelser over arternes oprindelse, som det fx er tilfældet med de allerede nævnte cigaretskodder. Det er kunstneren Lasse Krog Møller, der slutter processen af ved at sætte det hele i en kunstmuseal ramme i udstillingsmontre, som funktionalistisk underordner det æstetiske i det udstilledes kronologi.

 
 
Lasse Krog Møller til venstre under Artgenda biennalen 2002 i Hamburg   Lasse Krog Møllers installation under efterårsudstillingen 2005 i Charlottenborg Udstillingsbygning
 

Alt er sædekorn
Grundprincippet i Lasse Krog Møllers arbejde er, at selv det mindste gives betydning, og at alt betragtes som sædekorn, der på hver sin måde fortæller en sandhed om den verden, vi har fælles plads i. Heri ligger et indbygget demokratisk princip, der spiller op imod den historie, som massemedierne konstruerer. Hos Lasse Krog Møller behøver man ikke spørge statsministeren om sandheden, for den ligger nemlig overalt i verden; mangfoldig og fuld af betydning – og lige for alle.

At de historier, som vi får fortalt af disse mangfoldigheder, kan tale med om det fælles, er også noget, der vægtes højt. Når objekterne med metodisk grundighed optegnes og katalogiseres for derefter at blive genindrammet i en kunstnerisk sammenhæng, gives hvert spor betydning som tegn på samfundsstrukturer. For Lasse Krog Møller kan en indkøbsseddel indeholde en hel historie over idealer, smag og således personlighed.

 
En del af Lasse Krog Møllers samling af cigaretskod.
 

Den anden historieskrivning
Lasse Krog Møller fortæller os altså en anden historie, en historie om bagsiden, det oversete, det skæve og små. Eller måske er det mere rigtigt at sige, at han lader det oversete fortælle os historier. Han gør mødet muligt og formidler derved en langt mere mangfoldig historie end den nyhedsorienterede om verdensbegivenheder, vi kan læse om så mange andre steder. Denne anden virkelighed er det gennemgående paradigme i hans produktion, og vidner altså om en kritisk bevidsthed sociologisk som politisk, men samtidig og ikke mindst om nødvendigheden i at tilstræbe objektiv formidling: for betydningen er der jo netop allerede, vi skal bare få øje på den. Det er dette kunsten kan, for den beskæftiger sig jo netop med synligheder. Der er således en tro på et politisk potentiale, hvor alt og alle har ret til at tale med om det, der er fælles.

Ved igen og atter igen at fokusere med indgående grundighed på denne anden skæve mangfoldighed af virkeligheder, giver han det skæve og anderledes en værdi; det oversete en eksistensberettigelse.

Humoren bag
At det hele gøres med et glimt i øjet, som det fx er tilfældet med optegnelserne over cigaretskoddernes arts-oprindelse, giver os en fornemmelse af en ironisk distance til hele den praksis, som Lasse Krog Møller mimer. Han stiller derved spørgsmålet, om det ikke er fejlagtigt at bygge sin opfattelse af verden op omkring det princip om adskillelse og orden, som naturvidenskaben tvinger ned over naturen eller kulturvidenskaben over kunsten? Verden er i Lasse Krog Møllers perspektiv et utæmmeligt virvar af kaotiske sammensætninger, og det giver derfor ikke meget mening at sortere udstoppede og udstillede dyr efter art, hvis man vil fortælle noget sandt om virkeligheden.

Den dokumentariske side af Lasse Krog Møllers arbejde findes i hans bogudgivelser. Ligesom han selv benytter sig af de objekter, som cirkulerer rundt i samfundet og ender i hans hænder, sender han altså også ord og tanker af sted ud i samfundet, hvor de vandrer mellem individer og vejleder, vildleder og således integreres i den enkeltes liv.

Fakta
Lasse Krog Møller er født i 1972 og blev færdiguddannet ved det Jyske Kunstakademi i 2001. Udover en række udstillinger i Danmark og udlandet, har han løbende holdt foredrag om sin produktion og tankerne bag.

 

Relaterede artikler:
Anmeldelse: Med andre ord
Anmeldelse: ÅMX.06 på Rooseum i Malmø
Reportage: ÅMX.06 på Rooseum
Det ligner en mani - men det er kunst

Relaterede links:
http://www.im7.dk/asterisk.htm

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup