Kontakt aarhus.nu:

 
 
Click here for English
19. februar 2006
Send din kommentar til
Reportage: ÅMX.06 på Rooseum

Dele af den unge kunstscene i Århus er blevet sat i stævne på en udstilling i Malmø på udstillingsstedet Rooseum. Kunstportalen aarhus.nu er en af projekter, som bliver præsenteret, men vi har bedt skribent Kristoffer Horn at reportere om de øvrige projekter som man kan opleve i Malmø.

Tekst: Kristoffer Horn
Foto: Jan Falk Borup

Udstillingen ÅMX.06 på Rooseum vises i perioden 17. februar - 5. marts 2006.
www.rooseum.se

 
Denne artikel er en del af temaserien Århus - Malmø udvekslingsprogram 2006
 
Udstillingsfoto fra udstillingen ÅMX.06 på Rooseum i Malmø
 
ÅMX.06 Should I Stay Or Should I Go? On Secondary Cities på Rooseum

Den århusianske kunstscene er i denne weekend på besøg i Malmö som en del af et udvekslingsprojekt mellem de to byer, med det sigte at skabe netværk byerne imellem samt fokusere på deres position som secondary cities i forhold til hovedstadens kulturscene.

Som titlen antyder, fokuserer ÅMX.06 på kunstscenernes vilkår i henholdsvis Århus og Malmö og stiller således skarpt på de store provinsbyers position som grænsefigurer mellem hovedstadens centrale kulturscene og de små byers lokalmiljø. Særligt undersøges de eksisterende netværk i de respektive byer, og via ÅMX.06 opfordres der til samarbejde byerne imellem, for derved at skabe et stærkere alternativ og eksistensgrundlag for kunstnerne i de to byer.

 

Installationen Spatial Resignation af Lise Skou

  Præsentation af magasinprojektet SpeakUp! by Tanja Nellemann Poulsen & Grete Aagaard

Symptomatisk for den repræsenterede kunst er dens brug af nyere medier. Udstillingen i Rooseum består overvejende af video og installationermed supplerende billedmateriale. Samtidigt synes det indholdsmæssige at skabe en samlet profil, der problematiserer en række fastlagte modsætningsforhold. Stereotype billeder af etniske kvinder udfordres i det tekstbaserede værk Speak Up!, der foreslår en vægt på singulær respekt for individet som alternativ til generaliserende billeder. Værket kritiserer en offentlig debat, der ikke har formået at holde fokus på indhold, men i stedet netop har reproduceret fordomme gennem gentagelse.

Ligeledes problematiseres skellet mellem det offentlige rum og den private sfære, bl.a i Sixten Therkildsens videoinstallation The Story Came Off. Her følger vi kunstnerens jagt på historien, der starter i det virtuelle, da han købte en samling smalfilm på internettet. Historien aktualiseres derefter, idet han følger det spor, der er lagt ud for ham, som sporer familien til USA. Mens smalfilmen spiller kan beskueren således følge med i den korrespondance, der opstod mellem Therkildsen og familien på smalfilmen, hvilket ikke alene afstedkommer en interessant og underholdende beskrivelse af 1960érnes USA set i historisk og personligt perspektiv, men samtidig problematiserer en række fast konstituerede modsætningsforhold. For den objektive historieskrivning blandes uafvendeligt ind i den personlige fortælling, ligesom sporets virtuelle potentiale ligger til grund for den aktuelle realisering i tid og rum. Herved blandes fiktion og virkelighed sammen, og det er ikke længere klart, hvad der ligger til grund for hvad.

 
Udstillingsfoto fra The Story Came off, af Sixten Therkildsen  

The Collection department for founded slips of paper, messages, letters and other documents. Af Lasse Krog Møller.


På samme måde synes sporet at være centralt i Lasse Krog Møllers installation, The Collection department for found slips of paper, messages, letters and other documents, der består af en samling af faktiske noter Møller har fundet i Århus´ offentlige rum. De optræder i institutionaliseret form, katalogiserede og udstillingsvenlige og danner herved en narrativ struktur der er svær at gennemskue, men dog vækker interessante associationer. Med rødder i den dadaistiske tradition, at give værdiløse objekter betydning gennem æstetisk interesse, tager Møller skridtet videre. Ved hjælp af et bevidst stærkt bureaukratiseret tekstmateriale, fører han beskueren ind i et univers, der betoner den lingvistiske praksis at navngive, at katalogisere verden for derved at skabe orden i kaos. Sammen med de udstillede noter består installationen yderligere af et bord, hvorpå der er placeret forskellige kataloglignende fortegnelser. Dette skaber associationer til et forhørslokale og implicerer således et politisk perspektiv, der udfordrer det faktum, at den orden kataloget skaber samtidig reducerer enkeltstørrelserne. I et større perspektiv fratages subjektet sin individualitet, og efterlades rubriceret som del af en gruppe. F.eks. skaber dette interessante perspektiver på asylansøgerens position som medlem af en etnisk og national gruppe frem for en isoleret subjektiv størrelse der kræver respekt.

 
Videoen Traffic lights af Jacob Nielsen   Videoen Off Beat af Jacob Nielsen og værket Dear Swedish Friend af Anne Dyhr

Forholdet mellem fiktion og virkelighed forstyrres ligeledes i Jacob Nielsens videoinstallation Traffic. Installationen afbilleder et lyskryds, hvor bilernes farve afhænger af trafiklysets farve. Her smitter signalernes betydning direkte af på virkeligheden og helheden af de tegn, der udgør billedet, kan ikke længere adskilles i enkeltdele.

Udstillingen byder yderligere på en række interessante værker, og tegner som helhed et flot billede af den århusianske samtidige kunstscene. Spændende er det at spørge sig selv, om det dominerende videomedie er opstået som et resultat af, at kunstnerne i Århus arbejder under betingelser, der kræver at værkerne er tilgængelige i et større netværk. Mens maleriet, skulpturen og særligt arkitekturen er mere eller mindre bundet til et bestemt sted, er video - og især computerkunst – tilgængeligt fra et hvilket som helst punkt i et netværk. Dette er muligvis nødvendigt at underordne sig, hvis man intenderer at skabe et større tableau for receptionen af sin produktion, og kan herved anskues som en fordel for de mellemstore byer, da de automatisk er tvunget ud i eksperimenter med nye medier. Herigennem kan der skabes en platform, der kan gøre det attraktivt for ambitiøse kunstnere at forblive i disse byer, i stedet for at søge mod den centrale kulturscene.

Udstillingen fortsætter til Århus, hvor kunstnere fra Malmö udstiller i Rum46 fra den 23. Feb. 

Relevante artikler:
ÅMX.06 - Rooseum pressemeddelelse
ÅMX.06 - Rooseum deltagerliste

Denne artikel er en del af temaserien Århus - Malmø udvekslingsprogram 2006
 
Webdesign: Jan Falk Borup