Kontakt aarhus.nu:

 
 
27. oktober 2005
Send din kommentar til
Anmeldelse: Med andre ord
KelleR - Center for Eksperimenterede Kunst viser i løbet af oktober måned udstillingen "Med andre ord" kurateret af Astrid Gjersing. Alle værkerne på udstillingen har referencer til brugen af ordet og er i de fleste tilfælde stedspecifikke. KelleR har bopæl i et forhenværende vaskeri på de Kellerske Institutioner ved Vejle fjord. Aukje Lepoutre Ravn anmelder her udstillingen.

Tekst: Aukje Lepoutre Ravn

Udstillingen "Med andre ord" vises på KelleR -CEK fra den 3.oktober til den 30. oktober 2005.
www.keller-cek.dk
 
 

Med andre ord - ordinstallationer på KelleR – CEK

Oktober måneds kunstudstilling på KelleR - CEK hedder ”Med andre ord” og er et bidrag til efterårets lokale litteraturfestival i Trekantsområdet. Billedkunstner og digter Astrid Gjesing har som udstillingens kurator, indbudt en række danske kunstnere til at arbejde i krydsfeltet mellem litteratur og billedkunst og derudaf skabe ordinstallationer, der kan sammensmelte af disse to felter. Ord og billede – poesi og kunst. Men samtidig har kunstnerne arbejdet med en stedsspecifik kontekst, hvilket spiller en væsentlig rolle i forståelsen af de færdige værker. Man bør derfor kende en smule til KelleRs lokalhistoriske baggrund for at få det optimale ud af udstillingen.

KelleR CEK har til huse i Brejning - mellem Vejle og Fredericia - og ligger noget afsides ud mod fjorden, men i et smukt kuperet og nærmest rekreativt terræn. Den lille by Brejning har fra årene 1900-1988 været kendt for én helt bestemt ting; De Kellerske Institutioner. De blev anlagt i 1899 af teologen Christian Keller og var en anstalt for psykisk handicappede (dengang kaldet åndssvage). Kellers filosofi var at de åndssvage ikke skulle eller kunne "helbredes" fordi man mente de havde syge gener. De blev derfor ikke undervist eller oplært med henblik på at komme tilbage til samfundet igen, men kunne i stedet se frem til at skulle tilbringe et trygt liv på institutionen. De Kellerske Institutioner stort set var selvforsynende med alt og derfor behøvede patienterne ikke at have nogen form for kontakt med samfundet udenfor institutionen. Med tiden har institutionen ændret politisk etikette mange gange, men har i det store hele fungeret helt op til 1988. I dag er institutionen nedlagt og bygningerne spredt ud til alt mulig forskellig brug. Det er i disse bygninger at KelleR – Center for Eksperimenterende Kunst har fået faciliteter stillet til rådighed – i det der var institutionens gamle vaskeri.
Det stedsspecifikke karaktertræk er derfor funderet i det faktum at Keller var en anstalt for ”åndssvage” – samfundets udstødte. De er gennem ord, lyd og billeder blevet vækket til live igen på en sød og charmerende, men også alvorlig og reflekterende måde. Her følger en række udvalgte eksempler på kunstnernes tilgang hertil.

 
Installationsbilled af StadtFlurs værk "GladBy"   Still-billed fra tv-produktion

Kunstnergruppen StadtFlur har med værket GladBy – der i øvrigt er en TV-produktion skabt i samarbejdet med TV-Glad – netop forholdt sig til de tidligere psykisk handicappedes uretfærdige udstødelse af bysamfundet og isolering på landet (Keller). Via en række korte filmfragmenter, belyser StadtFlur de udviklingshæmmedes oplevelser og vilkår i storbyen, hvor mange af dem lever i dag, men samtidig demonstrerer deres udmærkede evne og vilje til at fungere i det miljø de tidligere blev fornægtet.

 
Installationsbilled af "MoBiliotek- model for et mobilt bibliotek   Opkoblet computer med MoBilioteks hjemmeside

Et helt andet afsæt i stedet tager projektet "MoBiliotek- model for et mobilt bibliotek”, som er arrangeret af kunstnergruppen iM7, bestående af Lasse Krog Møller, Lone Manicus og Anders Visti. MoBilioteket er et udstillings- og bogprojekt, der tager udgangspunkt i tanken om biblioteket, som en udvidet vidensdeling – et alternativ bibliotek. 27 forskellige bidragydere har deltaget i projektet, med forskellige visuelle, auditive og interaktive elementer; tekst, billede, lyd, skulptur m.m. På udstillingsstedet er MoBilioteket opkoblet en computer, hvor gæsterne kan læse mere om værket på projektets hjemmeside, samt deltage i et debatterende webforum. Dets stedsspecifikke karakter er sitets tilstedeværelse som links på alle bibliotekers søgemaskiner i Trekantsområdet. Projektet vil i udstillingsperioden løbende modtage yderligere bidrag, som vil tilslutte sig MoBiliotekets fysiske fremtoning på selve udstillingsstedet, der er en særdeles rumlig fyrretræskonstruktion.

 
Installationsbilled fra Lasse Krog Møllers værk   Lasse Krog Møllers "feltundersøgelse"

Lasse Krog Møller har også engageret sig med et andet projekt end MoBilioteket. ”En omsiggribende feltundersøgelse af et stykke ad den sydlige side af Vejle fjord, nærmere bestemt et afgrænset område der i tidligere tid har dannet ramme om et delvist isoleret samfund; De Kellerske Institutioner” hedder værket. Feltundersøgelsens fysiske beviser er klistret op på plancher og viser os mest af alt gamle øldåser, chokoladebarspapir og en hulens masse cigarretskod. Sund kost i Brejning!.

 
Astrid Gjesings værk ”glemsens alfabet II”   Detalje fra ”glemsens alfabet II”

Udstillingens kurator Astrid Gjesing deltager selv med værket ”glemsens alfabet II”. Værket er måske det mest rendyrkede poetiske og direkte konnoterende til sammensmeltningen af ord og billede. Værket består af en knaldrød neonrørsinstallation med teksten ”Jorden bærer dit aftryk”, der farver hele rummet op og spejler sig sågar helt ud af rummet. Foran teksten hænger en transparent, hvid dug, sammensat af fine hvidbroderede lommetørklæder, hvor initialerne, ’sinke’, ’debil’, ’imbecil’, og ’idiot’ er strøet ud over dugens små kvadrater. Initialerne refererer direkte til de skiftende lægevidenskabelige definitioner af KelleRs tidlige beboere. ”glemslens alfabet II” fremstår som et lydløst, stille og meget æstetisk, men samtidig politisk værk, der husker os på glemslen af fortidens eksistenser.

 
Tanja Nellemann Poulsens værk ”Resten – med andre ord   Del af ”Resten – med andre ord

Tanja Nellemann Poulsens: ”Resten – med andre ord”, består af flere sammenflettede dele. Bl.a. et bord hvorpå alverdens forskellige ord er lagt op som dominobrikker, hvormed beskueren interaktivt kan konstruere sætninger og dermed skabe poesi eller digtning. I hjørnet hænger et kæmpemæssigt spindelvæv konstrueret af små, fine, bærende og bårne led alle lavet i avispapir. Spindelvævet er så stort at et lille menneske vel sagtens kunne hænge der og dingle, hvis konstruktionen var stærk nok. Værket indikerer en forestilling om at være spærret inde og låst fast i et univers, hvor man er den lille overfor den store og dominante magtindehaver.

 
Jeg Pakker Mit Bibliotek Ud II : Loven Om Den Gode Nabo    

” Hvis du blev spurgt om du ville forære en bog væk til din nabo fra dit eget bibliotek, hvilken bog ville du så vælge?” er det spørgsmål Elsebeth Jørgensen stillede en række beboere i Brejning, da hun bankede på deres døre i ærinde af projektet: ”Jeg Pakker Mit Bibliotek Ud II : Loven Om Den Gode Nabo”. Projektet tog således karakter af en empirisk undersøgelse af Brejnings beboeres læsevaner, uden at kunne vide sig sikker på om det var bøger de kunne lide eller ej. Sjovt var det at observere at flere beboere valgte B.S. Christiansens ”Et liv på kanten” eller bøger der havde decideret lokalhistorisk indhold.

 
Camilla Rasborg   Lone Manicus "Brevskaber"

Udstillingens stemning og overordnede helhedsindtrykket har - trods ordets poetiske udgangspunkt - en snert af et Joseph Beuys´k univers, hvor anarki, uorden og symbol ladede materialer eksperimenterende med hinanden og rummet. Men værkerne fungerer fint sammen og virker i samspillet med de autentiske udstillingslokaler næsten som en helhedsinstallation – et totalt værk. Ikke mindst fordi MoBiliotekets fundamentale struktur – hvorpå de forskellige bidrag til værket er vedhæftet – fungerer som en vejviser af fyrretræ, der smyger sig langs gulve og vægge og bevæger forbindende fra rum til rum. 

KelleR – Center for Eksperimenterende Kunst er et forholdsvist nyt udstillingssted, hvis sigte er at tilbyde et eksperimenterende miljø, hvor professionelle, skabende kunstnere kan arbejde sammen med andre faggrupper og skabe nye netværker på tværs af kunstarter, medier og brancher.


Relaterede links:

www.keller-cek.dk
www.mobiliotek.dk
www.stadtflur.dk
www.gjesing.org
www.litteraturfestival.dk