Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
24. januar 2007

Interview: Lars Bang Larsen om seminarrækken Ideas and Processes

Lars Bang Larsen håber at kunne afdramatisere teoriens rolle i kunstoffentligheden. Han er kunstredaktør på Kulturmagasinet Lettre Internationale og fortæller i dette interview om baggrunden for seminarrækken Ideas and Processes.

Af Jan Falk Borup

Ideas and Processes består af 4 seminarer. Det sidste finder sted torsdag d. 25. januar 2007
www.lettre.dk/forum/kommende.htm

 
 
I samarbejde med Kunstakademiets billedkunstskoler har Lettre Internationale sat en stor seminarrække i stand med kunstteoretikere og kunstnere fra den aktuelle samtidskunstscene: Phil Collins, Miwon Kwon, Tobias Rehberger, Diedrich Diederichsen, Ina Blom, Claire Bishop, Judith Hopf og Joe Scanlan.

Jan: Hvorfor tog Lettre initiativ til seminarrækken Ideas and Processes?

Lars: Fordi vi mener der er for lidt kunst-snak i Danmark. Ideas and Processes har været et forsøg på at præsentere diskussioner om teori og praksis, som netop ikke udspringer af en bestemt kuratorisk dagsorden eller af et udstillingsprogram, men hvor selve samtalen i og om kunsten har været hovedsagen. Så motivationen har været at fremhæve at en offentlig dialog omkring kunsten er en vigtig del af at kunne forstå den og tage del i den. Denne offentlige dialog er også vigtig for at kunne placere kunsten i forhold til hverdagslivet: vi ser i disse år hvordan der bliver hevet og sliddet i kunsten fra både politisk og økonomisk hold; hvordan politikerne mener at kunsten skal repræsentere bestemte statslige projekter, og hvordan kunsten bliver gjort til emblem for en opsvingsøkonomi. Også af den grund er det interessant at vende sig mod kunsten selv og undersøge dens potentiale.

Jan: Hvad har kriterierne for valget af de medvirkende kunstnere og kunstteoretikere været?

Lars: Arrangørgruppen (Andreas Harbsmeier, Asmund Havsteen-Mikkelsen og jeg selv) har jo kun inviteret teoretikerne: vi uddelegerede til så til dem, hvem de hver især ønskede at have som kunstneriske samtalepartnere. Så i denne omgang er det teoretikerne som har haft udspillet… Kriterierne for udvælgelsen af teoretikerne har været at præsentere skribenter og kunsthistorikere som står i dialog med den nyere kunsthistorie og den aktuelle samtidskunst, og på denne måde har været med til at skabe nye vokabularer og metodologier. Vi prøvede også at tage hensyn til at deres oplæg kunne reflektere kunstpraksisser som har præget den danske kunstscene i det sidste årti, som f.eks. kunst i det sociale rum. Alle teoretikerne kommer desuden fra udlandet, så seminarrækken har i et eller andet omfang også været introducerende i forhold til den danske kunstscene.

Jan: Hvad sker der når man sætter en praktiker og en teoretiker sammen til at diskutere kunst, kan de overhovedet bruge samme sprog om kunsten?

Lars: Det interessante er måske netop at de kan tale sammen, men uden at bruge samme sprog! Teoretikeren og praktikeren ved forskellige ting, og de ved og siger tingene på forskellige måder. Praktikeren er jo traditionelt set subjektiv og uforbeholden og destillerende, hvor teoretikeren forpligter sig på at holde hovedet koldt og være generaliserende og objektiv. Men deres nysgerrighed og engagement som aktører i forhold til kunsten kan sagtens være det samme, og de forskellige måder de siger tingene på kan tilbyde supplerende perspektiver.

Jan: Hvilken betydning for opfattelsen af samtidskunsten kan et arrangement som dette have?

Lars: I første omgang kan det forhåbentlig bidrage til at formidle nogle aktuelle begreber og problemstillinger i kunsten og dens teori. Vi håber også at det kan bidrage til at afdramatisere teoriens rolle i kunstoffentligheden. Typisk holder medier og kunstinstitutioner ret hård justits med hvor ’svært’ det sprog kan være, med hvilket man formidler kunst til læsere, seere og publikum. Og selvfølgelig risikerer brugen af specialiseret sprog at sætte grænser for forståelse. Problemet er at det ligger nært for formidlerens sproghygiejne at udarte sig til en slags refleksions- og nysgerrighedshygiejne hele vejen rundt: det vil sige hvis formidlerne og kuratorerne vil have lette værker at formidle, jamen så vil kunstnere også lave forbrugsvenlige værker. Men i dag er teori – en nogenlunde systematisk refleksion over begreber og centrale formodninger - mange typer af tekst, og ikke længere noget som bare hører hjemme i akademiske cirkler. Det er læsemåder som går i clinch med fænomener i hverdagen og kulturen generelt. Der er ingen grund til at være bange for det. For mig at se er teori noget som folder oplevelsen ud.
Vi håber med seminarrækken også at kunne illustrere den banale pointe at der er flere som er medskabere af kunsten: den er ikke noget som bare udgår fra kunstneren som isoleret størrelse, men det er en refleksiv proces som er vævet ind i den måde kunstnere, kunsthistorikere, formidlere, medier og publikum taler til hinanden på – direkte eller gennem kunsten. Så mere generelt kan man sige at arrangementet handler om hvordan man som kunstbruger eller kunstproducent kan omgås med samtidskunsten.

Jan: Hvad betyder det for et kulturmagasin som Lettre at være aktiv i kunstdebatten, kan I gøre en forskel?

Lars: Samtidskunsten er en fast bestanddel af Lettre, da der i hvert nummer er et eller flere kunstnerprojekter som relaterer sig til de pågældende temaer. Så det har altid været vigtigt for os at være et ’rum’ for kunsten. Den forskel vi kan gøre som kulturmagasin er vel at placere kunsten i forhold til bredere kulturelle diskussioner. Lettre er jo langt mindre frekvent end dagbladene, men vi kan gå mere i dybden med stoffet, og i forhold til kunstmagasinerne har vi et mere blandet stof som bedre tillader os at kunne sidestille samtidskunsten med erfaringer fra andre felter og kunstformer.

Jan: Kan man forvente at Lettre også i fremtiden vil stå bag lignende arrangementer?

Lars: Lettre afholder løbende debataftener om aktuelle emner, så man kan sagtens forestille sig at vi igen vil kaste os ud i at arrangere noget om samtidskunsten.

 

Relaterede artikler:
Pressemeddelelse

Relaterede links:
www.lettre.dk

Find flere artikler og tekster om seminarrækken her

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup