Kontakt aarhus.nu:

 
 
Send din kommentar til
 
 
Kulturmagasinet LETTRE INTERNATIONALE, Danmark og aarhus.nu har indledt et artikelsamarbejde med det formål at formidle artikler relateret til samtidskunsten. Vi bringer her et udvalg af artikler fra LETTRE om samtidskunsten.
 
Om LETTRE
I LETTRE INTERNATIONALE skriver de bedste danske og internationale skribenter om aktuelle politiske emner, om kulturel mangfoldighed, om økonomi i internationalt perspektiv og om kunst. Lettre Internationale er en enestående sammenstilling af reportage, essay, fortælling, interview, poesi, kunst og fotografi; et forum for refleksion, tankeeksperimenter, konfrontation af forskellige perspektiver, skrivemåder og temaer.
Redaktioner i 9 metropoler producerer i tæt samarbejde selvstændige udgaver på forskellige sprog.
www.lettre.dk
 
 
LETTRE INTERNATIONALE #17 udkommer den 9. november
Læs mere her
 

LETTRE FORUM + CPH:DOX præsenterer: "Aktivismens Europa" - fire debatarrangementer om kunst, journalistik og politisk kultur.
Læs mere her

 
 

LETTRE #16 ER PÅ GADEN

Om Afrikas blik: Hvorfor bliver vi ved med at behandle et helt kontinent som ét land? - stort interview med den legendariske litteraturprofessor Harold Bloom - og den svenske forfatter og reporter Sven Lindqvist hævder i en stor artikel, at vi aldrig kan føre "retfærdig krig" i eksempelvis Afghanistan, hvis vi ikke får et opgør med de allieredes bombardementer af Tyskland i slutningen af 2. Verdenskrig. Læs uddrag fra artiklerne på Lettre hjemmeside http://www.lettre.dk

GUDS PENGE
Af Jakob S. Boeskov
Den danske kunstner Jakob S. Boeskov er flad igen, denne gang i Lower East Side, hvor han møder en ex-graffitimaler med en Saddam Hussein-tatovering, samt Lizzie fra Gang Gang Dance, som får penge fra Gud.
Læs hele artiklen her

EUROPA PÅ HOVEDET
Af Boris Groys
Den fremmede er indbegrebet af europæisk kultur – og underholdningskulturen et demokratisk kunstværk. Russiske Boris Groys vender de traditionelle europæiske værdier på hovedet
Læs hele artiklen her

 
 

LETTRE #14 ER PÅ GADEN

Det nye nummer af Lettre Internationale sætter med temaet “SPISETIDER” fokus på maden som æstetisk fænomen: Hvad fortæller kunsten, litteraturen og filosofien os om indtagelse af føde? Kan smagssansen indtænkes i en kunstnerisk-æstetisk kontekst på linie med andre sanseindtryk?
Bob Nielsen og Thomas Altheimer drog i slutningen af 2006 til Iran som et led i Das Beckwerks demokrati-projekt. Vi bringer Bob Nielsens reportage fra et overvældende møde med det iranske regime.
Desuden stort interview med Uffe Ellemann-Jensen, tema om “EUROPÆISKE ELITER” med artikler fra bl.a. Peter Sloterdijk og Dorthe Jørgensen, og meget mere...

MEDIUM RELIGION
Af Boris Groys
Religionen har ikke længere patent på den rituelle gentagelse; alt reproduceres og den, der formår at gøre dette hurtigst og mest effektivt, vinder i meningskapløbet, siger den russisk-tyske professor i filosofi og kunsthistorie Boris Groys. Religiøse meninger kæmper på lige vilkår med andre budskaber om at få andel i meningsmarkedet, men kan dog takket være massemediernes interesse for netop religionen fejre en genvunden, gunstig position. Massemedierne skriver et nyt evangelium, aflsutter Groys.
Læs hele artiklen her

 
 
LETTRE #13
 
IDEAS AND PROCESSES: FOUR DIALOGUES ABOUT THE MAKING OF CONTEMPORARY ART
I samarbejde med Kunstakademiets billedkunstskoler har Lettre sat en stor seminarrække i stand med kunstteoretikere og kunstnere fra den aktuelle samtidskunstscene. Mød Phil Collins, Miwon Kwon, Tobias Rehberger, Diedrich Diederichsen, Ina Blom, Claire Bishop, Judith Hopf og Joe Scanlan i dialog.
Læs mere om seminarene her
 

SAMTIDSKUNSTEN MELLEM TEORI OG PRAKSIS
Af Lars Bang Larsen
Introduktion:Under titlen Ideas and Processes: Four Dialogues About the Making of Contemporary Art arrangerer Lettre Internationale fra november 2006 til januar 2007 fire offentlige seminarer om kunstens teori og praksis. Rækken af seminarer er et samarbejde med Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, hvor de også vil finde sted.
Læs artiklen her

 
FORPLIGTELSER FORBINDER
Af Miwon Kwon
Kunstværkets status som kunstværk kan være vanskeligt at afgøre. Miwon Kwon tillægger certifikaterne, der følger med når kunstværket sælges, en afgørende betydning. Ifølge Kwon, er det certifikaterne snarere end  kunstværket, der afgør værkets status som kunstnerisk objekt. Certifikaterne er betydningsfulde på flere måder, når overleveringen af værket fra kunstner til køber skal finde sted. Et aspekt, som man længe har haft blik for, er den garanti for autenticitet, certifikatet giver køberen af et kunstværk. Samtidig dokumenterer certifikatet køberens ejerskab af værket, hvilket konstituerer og opretholder kunstfeltets økonomiske kredsløb fra produktion til salg og videresalg. Men ifølge Kwon, har en række kunstnere udfordret og udvidet certifikaternes traditionelle økonomiske betydning til også at gælde kunstværkers produktion og opbevaring. Det er således de særlige forbindelser mellem kunstner, kunstværk og køber, Kwon forsøger at klarlægge. Forbindelserne kodificeres i certifikaterne, det er her rammerne for samarbejde og betydning opstilles.
Læs artiklen her
 

DEN SOCIALE VENDING
Af Claire Bishop
De seneste år har vist en stor kunstnerisk interesse for fællesskab og socialt engagement. Claire Bishop undersøger forskellige kunstgruppers involvering i workshops og performances, men efterlyser samtidig æstetiske kategorier, med hvilke man kan klasificere og diskutere de kunstneriske tiltag, som ellers kan være svære at vurdere og værdsætte som kunstnerisk praksis. Bishop undersøger således grænselandet mellem kunst og social livsverden, som kunstgrupperne på forskellig vis tematiserer.
Læs artiklen her

 

ÆSTETISK RETFÆRDIGHED
Af Diedrich Diederichsen
Diedrich Diederichsen anskuer kunst som et begreb frem for som en social eller æstetisk realitet. Men kunst som normativt begreb, ud fra hvilket man kan adskille kunst og ikke-kunst, har i længere tid været på tilbagetog. Dette skyldes, ifølge Diederichsen, en samfundsmæssig og teknologisk udvikling, der henholdsvist har mistænkeliggjort og demokratiseret kunsten. Diederichsen argumenterer for, at kunstbegrebet i dag nærmest er indholdsløst og primært bliver fremhævet i situationer, der kan skaffe afsenderen en samfundsmæssig gevinst (f.eks. i form af støttemidler eller medieomtale). Diederichsen forsøger herefter, at indkredse en ny normativitet for kunsten, som indebærer en æstetisk retfærdighed, der skal beskæftige sig med de “svage stemmer”, der ellers sjældent repræsenteres i et offentligt rum. Hertil kommer, at den kunstneriske repræsentation skal adskille sig fra den øvrige kommunikationskulturs temakonjunkturer.      
Læs artiklen her

 

STILENS BEGRÆNSNINGER
Af Ina Blom
Ifølge Ina Blom har kunsten de seneste år bevæget sig i en gråzone mellem kunst og arkitektur, kunst og design og mellem kunst og liv. Blom beskriver denne tilstand som en speciel kunstnerisk diskurs, hvor kunstneren udfordrer de begrænsninger, som han eller hun oplever indenfor en æstetisk praksisk, der indeholder regler, som kan virke hæmmende eller uinteressante for kunstnerisk udfoldelse. Et centralt aspekt ved samtidskunsten er således, hvordan kunstnere positionerer sig i forhold til begrebet “frigørelse”. En række nye “lysværker” åbner dog for andre fortolkningsrum, som ofte synes at vægte begreber som “atmosfære” og “stemning” i forhold til rum og beskuer.   
Læs artiklen her

 
 
Webdesign: Jan Falk Borup