Kontakt aarhus.nu:

 
 
Send din kommentar til
 
 

IDEAS AND PROCESSES
FOUR DIALOGUES ABOUT THE MAKING OF CONTEMPORARY ART

I samarbejde med Kunstakademiets billedkunstskoler har Lettre sat en stor seminarrække i stand med kunstteoretikere og kunstnere fra den aktuelle samtidskunstscene. Mød Phil Collins, Miwon Kwon, Tobias Rehberger, Diedrich Diederichsen, Ina Blom, Claire Bishop, Judith Hopf og Joe Scanlan i dialog. Seminarrækken finder sted på Kunstakademiet, Kongens Nytorv 1. Gratis entré.

Program:
Torsdag d. 30. november, kl. 16:30
Consumption and the other Production
MIWON KWON og JOE SCANLAN

Fredag d. 8. december, kl. 16:30
The Social Turn – Collaboration and its Discontents
CLAIRE BISHOP og PHIL COLLINS

Fredag d. 12. januar, kl. 16:30
NonArtArt vs. ArtNonArt
DIEDRICH DIEDERICHSEN og JUDITH HOPF

Torsdag d. 25. januar, kl. 16:30
Inhabiting Media Time – An Aspect of Contemporary Biopolitics
INA BLOM og TOBIAS REHBERGER

Moderator Lars Bang Larsen

Seminarrækken er organiseret i samarbejde med Asmund Havsteen-Mikkelsen og Kunstakademiet - og støttet af Novo Nordisk Fonden, Bkf-fonden, Oticon Fonden og Kunstakademiet, Billedkunstskolerne.

 

Om seminarene:
Med forstående seminarrække håber vi at skabe en fagligt intim situation som kan danne ramme for et møde mellem kunstens teori og praksis. Seminarrækken afspejler hvordan samtidskunstens praksisser og former intervenerer i mange andre felter og discipliner end den traditionelle kunstsfære.
Kunst kan betragtes som en formidlende instans mellem forskellige måder for perception, tænkning, handlen og væren. Teori er en nogenlunde systematisk refleksion over nøglebegreber og centrale formodninger, som vi pejler vores forståelse efter. Kunstteori er altså ikke en korrektion til praksis, eller dens konklusion, men redskaber som kan vække og perspektivere praksis.
Vi håber at seminarrækken kan tilbyde forskellige vokabularer for de måder hvorpå kunstpraksis og kunstteori bruger og medierer hinanden til at skabe ny betydning og nye kontekster for kulturel fortolkning.
Mødet mellem teori og praksis er vigtigt, da det ikke nødvendigvis er repræsenteret i kunstoffentligheden. Ofte stimulerer kunstinstitutionerne ikke en diskussion om kunsten, dens kulturelle, filosofiske, politiske rolle – og det er svært at finde rum hvor de faglige rutiner kan mødes: kunstnerne producerer, museerne præsenterer, akademierne uddanner, gallerierne sælger, kunsthistorikerne arkiverer, anmelderne kommenterer osv. Men en samtale om kunsten, som går videre end formidlingen af den, giver ikke sig selv. Med andre ord - kunsten bliver i en vis forstand først kunst når der bliver talt om den.
Vel mødt til Ideas and Processes: Four Dialogues About the Making of Contemporary Art.                                                                                                                                    
Lars Bang Larsen, Kunstredaktør, Lettre Internationale

Webdesign: Jan Falk Borup