Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
8. november 2006
Anmeldelse: Return Flight

På udstillingsstedet rum46 kan man for tiden opleve Sixten Therkildsen (DK), Kristin Tårnesvik (N) og Lars Nilsson (S) i Return Flight. Udstillingens tematiske udgangspunkt er fortællinger og forestillinger omkring storbyen New York. Resultatet er blevet til tre vidt forskellige videoværker. Lene Bæk har været forbi rum46 og anmelder her udstillingen.

Af Lene Bæk
Foto: rum46

Udstillingen Return Flight vises på rum46 i perioden 4. november - 19. november 2006
www.rum46.dk

 
Stillbillede fra Recollection Rally af Sixten Therkildsen
 

New York tur/retur

I sommeren 2006 deltog Sixten Therkildsen, Kristin Tårnesvik og Lars Nilsson i en to ugers workshop i New York. Workshoppen var arrangeret af den norske kurator Anne Szefer Karlsen og havde som formål, at kunstnerne efterfølgende skulle udarbejde et individuelt videoværk ud fra deres fælles oplevelser og erfaringer med den amerikanske storby.
Workshoppen er resulteret i udstillingen Return Flight, som berører fortællinger, historier og forestillinger omkring byen New York.

Sixten Therkildsens bidrager til udstillingen Return Flight med sit projekt Recollection Rally. Kendetegnende for den danske kunstner er hans til tider utraditionelle måde at finde materiale til sine værker. Dette faktum gør sig da også netop gældende i tilfældet med Recollection Rally, da dette projekt bygger på et arkiv af pressefotografier fra 1930´ernes New York, som Therkildsen har købt af en samler. Om pressefotografierne nogensinde har været trykt, er uvist. Med projektet ønsker Sixten Therkildsen derfor at finde en passende måde, hvorpå de gamle fotografier kan få en fornyet aktualitet her i vores samtid. Han ønsker således at komme i kontakt med personer, som kan have kendskab til eller på anden måde kan drage nytte af fotografierne.
I Sixten Therkildsens videoværk, som er en viderebearbejdning af formidlingen af hjemmesiden www.recollection-rally.org, præsenteres vi for seks af de gamle pressefotografier. Til hvert fotografi er først indtalt en række korte fakta omkring den begivenhed, fotografiet skildrer. Herefter ledsages det pågældende fotografi af et kort uddrag fra Emily Posts bog The Etiquette (1922), som var denne tids håndbog i god opførsel. Endelig har Sixten Therkildsen tildelt hvert fotografi sin egen uddybende beskrivelse og videre fortolkning. 
Blandingen af fakta og fiktion fungerer efter min mening vældigt godt i Therkildsens videoværk. Hans brug af bogen The Etiquette, hvis funktion det er at give betragteren et større indblik i fotografiernes samtid, er endvidere vedkommende. Hvordan den danske kunstners projekt videre kommer til at udvikle sig bliver ret interessant at følge.

 
Stillbilleder fra The Legend and The First Glimpse af Kristin Tårnesvik   Stillbillede fra animationsfilmen New Business af Lars Nilsson

Kristin Tårnesvik videoværk The Legend and The First Glimpse skildrer hendes konkrete møde med New York. Hendes video er et miks af dokumentar og fiktion, og den giver os nogle korte glimt af den amerikanske storby. I det ene øjeblik ser vi Manhattans skyskrabere og frihedsgudinden, og i næste nu befinder vi os midt på en af byens befærdede gader. Videoens billedside får desuden selskab af undertekster som: I thought I was in heaven, og en speaker nævner desuden begreber som future, opportunity og legend.  
I Kristin Tårnesviks møde med New York har hun tydeligvis hæftet sig ved det faktum, at New York længe har været, og stadig er, en stor og vigtig immigrationsby. At komme som fremmed til et nyt sted er ensbetydende med en række forventninger og drømme, man ønsker at indfri. Temaer som immigration, nationalitet, identitet og den romantiske myte om Amerika som mulighedernes land synes Tårnesvik således at blande med sin egen forestillingsverden og direkte oplevelser i videoen The Legend and The First Glimpse.  
Kristen Tårnesviks bidrag til Return Flight er et fint og lettilgængeligt værk, der som sagt rummer en lang række aktuelle emner.

Den svenske kunstner Lars Nilssons oplevelser i New York er resulteret i fjerde episode af hans animationsfilm New Business. I animationsserien følger vi de tre venner Klara, Peter og Jojo, som har startet en lille virksomhed sammen. Serien illustrerer åbenlyst Nilsson interesse for at skildre iværksætteren og i tilknytning hertil de udfordringer og faldgruber, som kan være forbundet hermed. Animationsseriens billedside gør brug af et grafisk formsprog i 2D, og som endvidere suppleres af en skriftside med en række kloge råd til iværksætteren. 
I New Business´ fjerde episode ser vi Klara blive noget fortørnet over det amerikanske flag, som Peter har anbragt på sit skrivebord. Hun siger bl.a. Has it to do with our religious friends?
Jeg formoder, at med dette afsnit af New Business ønsker Nilsson bl.a. at sætte fokus på den skandinaviske opfattelse af det amerikanske flags stærke og flertydige symbolik. Hvad budskabet i Nilssons fjerde afsnit helt præcist er, synes jeg dog stadig står en anelse uklart. Positivt er imidlertid den fine balance mellem en tematisk seriøsitet og et humoristisk formsprog i Nilssons animerede film. Det er endvidere en styrke, at rum46 viser samtlige afsnit af New Business og altså ikke blot det fjerde afsnit, som specifikt omhandler amerikansk ikonografi.

Alt i alt er udstillingen Return Flight en fin lille udstilling, som giver et godt billede af tre skandinavers vidt forskellige forhold og indtryk af New York. Videoværkernes vidt forskellige formsprog fremstår endvidere som et glimrende eksempel på videokunstens mange visuelle og fortællermæssige muligheder i dag. 

I 2007 kan Return Flight opleves i Oslo, i Göteborg og til sidst i New York. At Return Flight til sidst ender i New York, udgangspunktet for udstillingens kunstneriske proces, er et faktum, som udstillingens titel også netop indikerer. 

 

Relaterede links:
www.rum46.dk
www.larsnilsson.net
www.sixtentherkildsen.dk
www.recollection-rally.org

Relaterede artikler:
Anmeldelse: The story came off
Interview: Sixten Therkildsen

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup