Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
3. oktober 2007

Astrid Winsløw Hammer om værker i byens rum

[Interview] Med de to seneste værker View og Premarks stiller samtidskunstneren Astrid Winsløw Hammer skarpt på de magtstrukturer, der styrer vores ageren og færden i det offentlige rum.

Af Sidsel Wiis

Værkerne kan ses i København frem til 15. oktober 2007

 
Premarks installeres på 'strøget' i København. Foto: Astrid Winsløw Hammer
 

”Jeg er optaget af det felt der udspændes mellem værket, modtageren og virkeligheden. Derfor arbejder jeg med udsagn og udtryk der lægger sig tæt op ad den virkelighed de indgår i. Direkte udsagn, der ikke nødvendigvis opfattes som kunst men mere som en del af hverdagen”, forklarer Astrid Winsløw Hammer i forbindelse med hendes to seneste værker.

Det er da også sammensmeltningen mellem kunsten og hverdagen, der synes at være en vigtig pointe i Astrid Winsløw Hammers kunst. Begge nye værker er nemlig placeret i det københavnske byrum som asfaltinstallationer, der til forveksling ligner de vejmarkeringer, man normalt navigerer efter i byen.

Turist i egen by?
Værket View består af teksten UDSIGT® og er placeret på Bryggebroen, med udsigt til blandt andet Langebro, Islands Brygge, Fisketorvet, Sydhavnen og lossepladsen.
”Med teksten UDSIGT gør jeg opmærksom på, at man befinder sig på et sted, hvor man vil kunne forvente at se noget attraktivt. Registreringsmærket ® indikerer samtidig, at der er en afsender og dermed en form for styring af beskuerens blik. Værket peger på en slags ejerskab eller privatisering af en udvalgt del af byrummet og følgende en forudbestemt kontrol af adfærd på stedet”, fortæller Astrid Winsløw Hammer. ”Dermed bliver det man ser ikke længere tilfældigt. Motivet er udvalgt på forhånd”, forklarer hun yderligere, og lægger hermed op til at vi, som dagligt færdes i byrummet, har fået pådraget en rolle som turist i egen by. Vi er altså blevet påduttet et helt særligt blik, der minder om turistens og som bevidstgør os om vores egen fremmedgjorthed”.

 
View. Foto: Astrid Winsløw Hammer   View installeres på Byggebroen mellem Islands Brygge og Fisketorvet i København. Foto: Astrid Winsløw Hammer

Det såkaldte turistblik er på sin vis også omdrejningspunktet for værket Premarks, selvom dette værk i nogen grad adskiller sig fra View. Værket består af teksten DU ER HER (efterfuldt af en rød prik. red.), og henviser til det navigationspunkt, man normalt ser på et oversigtskort over bygninger, områder eller lignende. Premarks er placeret på forskellige steder i København, henholdsvis ved Hovedbanegården, Nørreport Station og på Strøget.

Astrid Winsløw Hammer forklarer nærmere:
”Med markeringen DU ER HER konkretiserer jeg den enkelte forbipasserendes placering i byen i forholdet 1:1. I sin udformning refererer udsagnet stadig til oversigtskortet, der i disse tilfælde ikke er at finde nogen steder. Byrummet bliver i relation til markeringen en uoverskuelig størrelse man ikke umiddelbart kan danne sig et overblik over. Fra at have en mere abstrakt forestilling om ens navigation i byrummet, med en specifik destination som mål, gøres man opmærksom på netop det fysiske sted, man befinder sig på i det givne øjeblik”.

 
Premarks. Foto: Astrid Winsløw Hammer   Premarks ved Hovedbanegården i København. Foto: Astrid Winsløw Hammer

Situationen som udgangspunkt
Begge værker trækker på referencer fra den situationistiske kunst, idet selve situationen, som skabes i forbindelse med styring af trafikken og adfærden i det offentlige rum, tages op til overvejelse og gendannes i en kunstnerisk sammenhæng. ”Ved at fordreje allerede eksisterende tegn og visuelle elementer, som eksempelvis de traditionelle vejmarkeringer og visuelle navigationsmidler, skabes en ny situation, hvor de strukturelle virkemidler afslører strukturen selv” pointerer Astrid Winsløw Hammer, ”på den måde gives der anledning til reflektion hos den enkelte over ens egen rolle og indflydelse på disse strukturer, eller mangel på samme. Man ”forstyrres” af værket i sin vanlige trafik gennem byen og vanemæssige tankegang. Det bringer én til nærvær og bevidsthed om sin egen tilstedeværelse og relation til omverdenen, når der sker en form for fremmedgørelse over for de vante omgivelser og forhold”.

Værket, beskueren og det offentlige rum
Astrid Winsløw Hammer beskæftiger sig oftest med sammensmeltningen mellem kunsten og hverdagen. Ved at afskrive det traditionelle værkbegreb og udvide, de ellers så institutionaliserede, udstillingsrammer søger hun at åbne kunsten op for et bredere publikum. ”Jeg vil gerne placere kunsten der hvor den er tilgængelig for alle, og ikke bare for dem, der privilegeret opsøger kunsten” forklarer hun.

Astrid Winsløw Hammers værker lægger samtidig op til at kunsten også kan fungere som kritiske refleksioner over visuelle rum vi dagligt færdes i, og at den således kan være med til at skabe en større bevidsthed om den virkelighed vi lever i:
 ”Jeg forsøger at integrere mine værker i bymiljøet og i forlængelse heraf diskutere samfundsproblematikker på et helt eksistentielt grundlag. Eksempelvis hvordan vi som mennesker påvirkes og manipuleres af vores virkelighed”.

Efter en snak med Astrid Winsløw Hammer ligger det klart at kunsten ikke blot handler at det at skabe noget nyt, men rent faktisk også at kunne være i stand at påpege de faktorer i hverdagen der har betydning for hvordan vi lever og agerer.
”Kunsten bliver interessant og vedkommende, når man bringer den der hen, hvor den ikke længere er adskilt fra det øvrige samfund”, afslutter hun.

 

Fakta:
Premarks og View indgik i udstillingen Mellem Byen 24. august - 8. september 2007 hos Airplay Street Gallery.
Astrid Winsløw Hammer er uddannet på Det Jyske Kunstakademi og bosat i Aalborg

 

Relaterede artikler:
Anmeldelse: HUSVILD i Galleri Ebbesen
Tabloid: Vodskov Festival for Samtidskunst
Snapshot: Vodskov Festival for Samtidskunst
Snapshot: Truslen om noget andet
Tabloid: Kram Bamsen

Relaterede links:
www.kulturbureau.dk
http://mellembyen.wordpress.com
www.airplay.nu

 
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup