Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
4. juli 2006
Reportage: Heath Bunting og UBERMORGEN.COM
I maj 2005 var Heath Bunting forbi Overgaden for at fortælle om sin praksis. Nu er Bunting vendt tilbage, denne gang i selskab med UBERMORGEN.COM. Det er blevet til 3 udstillinger, som vi præsenterer i denne reportage.

Af Dominika Loburska
Foto: Pressefoto fra Overgaden

De tre udstillinger kan opleves på Overgaden frem til den 17. juli 2006
www.overgaden.org
 
Værker af UBERMORGEN.COM
 
Bunting vs. UBERMORGEN.COM

Overgaden - Institut for Samtidskunst i København viser den britiske kunstner Heath Bunting og det østrigske kunstnerpar UBERMORGEN.COM (Hans Bernhard/Lizvlx) i to sammenhængende separatudstillinger. Henholdsvis ”Cutting, Climbing, Crossing” af Heath Bunting og ”(F)originals. Authenticity as Consensual Hallucination” af UBERMORGEN.COM. Der udover viser Overgaden også fællesudstillingen ”dayplandrugblog. two ways to live your life as a (former) net artist”

Heath Bunting og UBERMORGEN.COM var begge blandt de radikale og anerkendte kunstnere inden for ”net.art”, da denne opstod i midten af 90’erne. På Overgaden kan man opleve nyere værker, der sætter netkunsten i en ny sammenhæng, idet kun få af de udstillede værker skal opleves fra en computerskærm.

”Cutting, Climbing, Crossing” indeholder bl.a. værket BorderXing (2001-2004), der gennem et lysbilledshow skildrer Buntings aktivistiske happening, hvor han krydser 24 af Europas 26 indre grænser uden om de etablerede grænseovergange og dermed uden pas. På den tilhørende webguide, BorderXing Guide på udstillingsstedets computer har man efterfølgende mulighed for at få gode råd om valg af ruter, udstyr og om ikke at blive opdaget.
Det grænseoverskridende, der bryder med den kontrollerede adfærd, vi mennesker på mange måder er underlagt, undersøges også immaterielt i netprojektet The Status Project (2004-), hvor det er muligt at ændre identitet og for eksempel ”bevæge sig fra hjemløshed til en karriere inden for bankverdenen” (www.irational.org/irational/media/how_to_cross_borders.txt).
På det æstetiske område er værkerne på udstillingen og de tilhørende hjemmesider meget lidt designede, typisk for 90´ernes netkunst. Måske hænger det også sammen med, at Bunting er aktivist og bruger nettet som et redskab til handling. Her udforsker han det sociale systems barrierer, som skaber den inklusion og eksklusion, vi lever med til daglig.

 
Heath Bunting BorderXing (2001-2004)   UBERMORGEN.COM

 
Heath Bunting, Artist’s Dairy (2003)   Heath Bunting, Day planning Guide (2006)

Begrebet ”(f)originals” er en sammentrækning af ”forfalskning” og ”original”, lyder det i Overgadens pressemeddelelse. ”(F)originals” synes at referere til det tvetydige sprog, der præger de udstillede værker af gruppen UBERMORGEN.COM.
På hjemmesiden Vote-Action.com, som blev lanceret i forbindelse med det amerikanske præsidentvalg i 2000, kunne vælgere købe eller sælge stemmer til højstbydende. Spøg, korruption eller en ulovlig handling? Det er med disse ord, at eksperter forsøger at begribe projektets moralske karakter. Det ses tydeligt i den amerikanske nyhedskanal CNN’s juraudsendelse ”Burden of Proof”, som udstillingen viser.
Det tvetydige sprog gør det svært at afdække, om der er tale om virkelige projekter, og hvilken betydning disse har. Men det er måske meningen, hvilket også kommer til udtryk i projektet Vote-Atcion.com, hvor UBERMORGEN.COM. bruger nettet som et middel til at spørge til autoriteter, og i dette ligger et kritisk forhold til magtsystemet.
På udstillingen vil man derudover opleve gruppens store malerier, som viser et logo i form af et segl. Hvert logo er knyttet til et bestemt projekt UBERMORGEN.COM har skabt på nettet.

I udstillingens midterste rum mødes Heath Bunting og kunstnerparret UBERMORGEN.COM. Man oplever både Bunting og Bernhard træde ud af rollen som hip netkunstner, måske deraf titlen på denne del af udstillingen: ”dayplandrugblog. two ways to live your life as a (former) net artist”.
Her udstilles Buntings tegninger, Day planning Guide (2006), som er illustrationer af hans daglige gøremål. Selv om disse kan betragtes humoristisk, fortæller tegningerne og kunstnerens udstillede dagbog Artist’s Dairy (2003) med de nedskrevne aftaler også noget om en nødvendig styring af dagligdagen.
Over for væggen med Buntings tegninger er placeret en montre med nervemedicin. Denne refererer til den psykose Hans Bernhard, den ene del af UBERMORGEN.COM, fik i 2001, da karrieren som netkunstnerstjerne var ved at tage pusten fra ham. Siden har han været stærkt medicineret og har på sin hjemmeside ført en weblog over hvilke stoffer han tager, og hvad han spiser. På Overgaden er netdagbogen overført til væggen som vægmaleri.


Relaterede artikler:
Portræt: Heath Bunting

Relaterede links:
Heath Bunting:
http://irational.org/heath/d-fence
http://irational.org/heath/uk101.html
www.irational.org/heath/day_plan
www.irational.org/fence
www.irational.org/irational/media/how_to_cross_borders.txt
http://irational.org/heath/artists_diary_2003/html
http://irational.org/cgi-bin/border/clients/deny.pl

UBERMORGEN.COM
www.hansbernhard.com
http://vote-auction.net
www.ubermorgen.com/etxtreme
www.gwei.org
www.foriginal.com
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup