Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
21. juni 2006
Interview: Nis Rømer om Free Soil
Free Soil er et godt eksempel på hvordan samtidskunsten både fagligt og geografisk indgår i utallige netværk. I dette interview fortæller Nis Rømer om projektet og dets intentioner. Free Soil har desuden været Ugens Link på aarhus.nu

Af Jan Falk Borup
Foto: Nis Rømer og andre

Find mere information om projektet Free Soil på
www.free-soil.org
 
De fire medlemmer af Free Soil
 
Free Soil – Bæredygtig samtidskunst?

Jan: Hvordan opstod Free Soil?

Nis: Free Soil startede under en workshop på Lofoten i Norge. Vi mødtes med lokale aktivister og planlæggere og endte med at lave et spil i en lokal park om mulige fremtidsscenarier for Lofoten (http://www.futurefarmers.com/lofoten).
I mellemtiden har Amy Franchescini (San Francisco), Stijn Schiffeleers (Belgien), Joni Taylor (Australien/Berlin) og jeg løbende haft diskussioner om bl.a. kunst og bæredygtighed og besluttede at starte et website og en uformel kunstnergruppe. Som gruppe arbejder vi med miljøspørgsmål i relation til sociale, økonomiske og kulturelle forhold.

Jan: Hvad er formålet med hjemmesiden?

Nis: Hjemmesiden er en offentlig ressource og en måde at forbinde og bygge diskurs på tværs af geografiske skel. Selvom vi kommer fra vidt forskellige kulturelle og geografiske baggrunde kunne vi omkring os se en række relaterede praksisformer, der i stigende grad tog afsæt i research af vore nære omgivelser eller fik beskidte fingre ved at engagere sig direkte i dem. Hjemmesiden er et forsøg på at forbinde og udveksle disse idéer internationalt. Et andet vigtigt aspekt er at lære noget nyt og udvide feltet.

Jan: Hvem bidrager til hjemmesiden?

Nis: Det er hovedsagligt de fire Free Soil medlemmer, der kommenterer og skriver nyheder. Ved siden af den formidlende og kommenterende del laver vi også projekter og research.

Jan: Hvordan opstår disse projekter?

Nis: Projekterne udvikler vi i fællesskab i gruppen, ofte i samarbejde med forskere, studerende og forskellige faggrupper. Amy arbejder f.eks. med biologer ved Stanford, hvor hun underviser, og jeg har blandt andet arbejdet sammen med Jørgen Brandt ved Danmarks Miljøundersøgelse. Disse tværfaglige samarbejder er nødvendige og samtidig en lærerig fornøjelse, når vi arbejder med felter, hvor vi ikke selv er eksperter. Så det er i høj grad en dialogbaseret arbejdsform, som en række personer har del i.

 
Projektet F.R.U.I.T. på Museum of Art and Design i New York på udstillingen "Beyond Green"Jan: Kan du nævne nogle konkrete Free Soil projekter?

Nis: Senest har vi udstillet på Museum of Art and Design i New York på udstillingen Beyond Green med projektet F.R.U.I.T. (http://www.free-soil.org/fruit/) Det omhandlede forholdet mellem by og fødevareproduktion. Vi lavede en online demonstration og sporede appelsiner fra hylden tilbage til farmen i USA. I praksis er det næsten umuligt at finde ud af, hvor tingene kommer fra og under hvilke forhold de er produceret.

I samarbejde med Jørgen Brandt ved Danmarks Miljøinstitut har vi lavet studier til en "offentlig luftkvalitets indikator", der kan visualisere data om luftens forureningsgrad i byrummet. Det er et projekt, vi arbejder videre med for at se, om det er muligt at få det implementeret i København.

Lige nu arbejder vi på et projekt til International Symposium of Electronic Arts (ISEA) i San José (http://01sj.org) Det er en biodiesel bustur gennem Sillicon Valley, hvor vi arbejder med de idealistiske rødder til og de miljømæssige konsekvenser af den elektroniske industri. Silicon Valley er et af de mest forurenede områder i USA pga. firmaer som Intel, Hewlett Packard og Fairchild Semiconductors. Som billedkunstnere, der også arbejder elektronisk, mener vi, det er vigtigt, at være opmærksom på hvordan vore værktøjer påvirker miljøet. Environmental Injustice er her en nøgleterm, der omhandler, hvordan de negative miljømæssige konsekvenser oftest rammer de dårligst stillede både i den vestlige verden og i 3. verdens lande.

Projekterne kan findes på hjemmesiden. Desuden skriver vi features som er kortere undersøgelser f.eks om "Zwischennutzung" i Berlin, dvs. midlertidig brug af overskydende byrum.


Relaterede artikler:

Anmeldelse: Nyttehaven etc.
Snapshot: 10 mobile bænke til Århus midtby
Ugens Link

Relaterede links:
Free Soil – www.free-soil.org
Lofoten - www.futurefarmers.com/lofoten
Projektet F.R.U.I.T. - www.free-soil.org/fruit
International Symposium of Electronic Arts (ISEA) - www.01sj.org
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup