Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
28. maj 2006
Interview: Birgitte Kristensen og Marie Markman
Birgitte Kristensen og Marie Markman fortæller om deres aktuelle landskabsprojekt, Fem Ens Landskaber og om, hvordan de forsøger at sætte en dialog i gang om benyttelsen af vores byrum. Tina Mariane Krogh Madsen har talt med de to billedkunstnere.

Tekst: Tina Mariane Krogh Madsen
Foto: Tina Mariane Krogh Madsen, Birgitte Kristensen og Marie Markman

Projektet Fem Ens Landskaber kan opleves i Aalborg i perioden 14. maj til 22. juni 2006
www.femenslandskaber.info
 
 
Fem Ens Landskaber i Aalborg by

De fem ens landskaber er placeret følgende steder i Aalborg by: ved den gamle eternitfabrik, på Beatesmindevej i Aalbog Øst, Sorthøj ved Hasseris, ved havnefronten og på Bilkas parkeringsplads i Skalborg. Her udgør landskaberne hver især et areal på 15 kvadratmeter, og de er i videst mulig omfang blevet beplantet og konstrueret ens.

Tina: Hvordan har I valgt de fem steder, hvor landskaberne skal være, og hvad er unikt her?

Birgitte: Der er f.eks. to boligkvarterer med meget forskellige karakterer. I Hasseris er der byggerier og ejerboliger i millionklassen, på Beatesmindevej er der er et socialt byggeri med lejeboliger og et helt andet socialt lag.

Tina: Dvs. at stederne er valgt ud fra, at de skal spænde så vidt muligt i karakter indenfor Aalborgs grænser?

Marie: Ja, men også at finde nogle steder, som opleves vigtige i forhold til byen. Vi prøver at gøre nogle nedslag i byen, hvor man dækker forskellige typer af byrum.

Birgitte: Vi vil gerne i snak med folk. Når vi vælger et område, som folk kan være interesseret i, så er det lettere at komme i dialog omkring, hvad der kunne være godt at gøre med det pågældende rum.

Marie: Og gå ind i en dialog omkring hvad, der kunne ske på stederne i fremtiden, hvor man udfordrer nogle pladser, f.eks. parkeringspladsen og stiller spørgsmålstegn ved, om der kunne være plads til at opholde sig her. Det bunder også meget i et ønske om at få folk til selv at tænke over, hvad de selv synes, og her kan en forandring være med til at sætte skub i egne tanker.

 
Kort over Aalborg med markering af de 5 steder   Bilkas parkeringsplads i Skalborg
 
Landskabet ved den gamle eternitfabrik   Birgitte vander landskabet ved Beatesmindevej

Birgitte: I forhold til det valg at det skulle være Aalborg, så var det bl.a. ud fra en tanke omkring byens forholdsvis lille størrelse, hvorved folk i udstillingsperioden kunne have mulighed for naturligt at støde ind i flere af landskaberne og genkende dem.

Tina: Er der andre grunde end størrelsen, der har resulteret i valget af Aalborg?

Birgitte: Jeg er vokset op her, og vi syntes, det var spændende, at Marie slet ikke kendte byen. Da vi var heroppe og kigge på stederne, så kunne Marie jo se på dem fordomsfrit og med nye øjne, hvor jeg har mine personlige historier knyttet til stederne. Snakken om stederne kunne spænde fra et kendskab til dem til det udefrakommende blik uden kendskabet.
Aalborg er sat som en konkret ramme, men vi har forsøgt at arbejde med projektet på et mere generelt plan, så meningen ikke kun knytter sig til Aalborg, men ligeledes kunne være andre steder. Men Aalborg var en god fysisk ramme for projektet.

Tina: Hvad har været væsentligt for udformningen af landskaberne?

Birgitte: Oplevelsen og stemningen der skulle være på stedet, skalaforholdet, de visuelle forhold, duftindtryk, det subtile. Vi arbejder hen imod at skabe en fortættet og meget nærværende stemning. Skabe et rart og roligt sted at være, hvor stemningen og nærværet kommer til at gå i dialog med landskabet.

Marie: Når man sidder inde i landskabet, og man har vilde blomster og nytteplanter omkring sig, kan man betragte den omkringliggende by igennem landskabet. Der opstår et spil: hvad er virkeligt, og hvad er en konstruktion?

Tina: Hvad har I gjort for at gøre folk opmærksomme på, at det er et kunstprojekt?

Birgitte: Der står et skilt ved hvert af landskaberne, der ganske kort forklarer projektet, og hvor de andre landskaber er lokaliseret. Der er en henvisning til en hjemmeside, samt vores navne, og at vi er billedkunstnere. Vi står således som afsendere, og det er muligt gennem hjemmesiden at kontakte os og komme med en kommentar. Vi kom frem til, at der ikke skulle være nogen mystik omkring det. Folk, der ser landskabet, skal have umiddelbar mulighed for at finde ud af, at det er et kunstprojekt, og hvor de andre landskaber er placerede.


Relaterede artikler:
Pressemeddelelse – Fem Ens Landskaber
Anmeldelse: Nyttehaven etc.
Snapshot: 10 mobile bænke til Århus midtby
Tabloid: Festugens ferniseringer
Reportage: Performa05 New York

Relaterede links:
www.femenslandskaber.info
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup