Kontakt aarhus.nu:

 
 
9. december 2005
Send din kommentar til
Reportage: Performa05 New York
Performancebienalen Performa05 præsenterede værker af 90 internationale kunstnere på museer, gallerier, udstillingssteder, scener og barer samt i det offentlige rum i New York. Billedkunstner Birgitte Kristensen reporterer her fra performancebienalens 3 hektiske uger.

Tekst og foto af Birgitte Kristensen

Performancebienalen Performa05 foregik i New York City fra den 3. - 21. novmeber 2005. www.performa-arts.org
 

Marina Abramovic, Seven Easy Pieces (2005), dag 7, Entering the Other Side,  Marina Abramovic

 
Performa05

Performancebienalen Performa05 præsenterede værker af 90 internationale kunstnere på museer, gallerier, udstillingssteder, scener og barer samt i det offentlige rum i New York. Performa05 inkluderer desuden seminardelen Not For Sale med foredrag, paneldiskussioner og Artist Talks.
Bienalen er kurateret af kunsthistoriker og kritiker RoseLee Goldberg (se links nedenfor til interview med RoseLee Goldberg samt Performa Radio).

Efter tre hektiske uger med alle mulige og umulige performances og performancerelaterede events har jeg tilladt mig fra min midlertidige placering her i New York at gøre en slags status. Performa05 mål var bl.a. at åbne et vindue til, hvad der sker på performancescenen idag og samtidig kaste et blik tilbage mod det, som var, og fremad mod, hvad der kan ske i fremtiden på dette felt. Bienalen var også et forsøg på at genoplive den frugtbare udvekslingskultur, som prægede kunstscenen i New York i 60’erne og 70’erne. Der synes i denne tilgang at ligge indlejret en sær form for retro, som også udgør et gennemgående træk i flere af de værker, der indgår i programmet. Jeg har ud fra det omfattende program (som kan ses på Performa05 hjemmeside www.performa-arts.org) udvalgt to værker, som begge beskæftiger sig med performancebienalens overordnede temaer; kontekst eller steds-/tidsspecifitet og dokumentation; Marina Abramovic’s  Seven Easy Pieces– ’gengørelsen’ af andre kunstneres performances og Sharon Hayes’ aktivistiske work-in-progress præsentation af projektet In The Near Futur med genintroduktionen  af tidligere perioders politiske protester i det offentlige rum.

Marina Abramovic
The Grand Lady of Performance Marina Abramovic (f. 1946) bidrager til Performa05 med et syv dage af syv timer langt sammenhængende værk med titlen Seven Easy Pieces. Værket består i en ’gengørelse’ af følgende syv performances; Bruce Nauman, Body Pressure (1974), Vito Acconci, Seedbed (1972), Valie Export, Action Pants: Genital Panic (1969), Gina Pane, The Conditioning, first action of Self-Portrait(s) (1973), Joseph Beuys, How to Explain Pictures to a Dead Hare (1965), Marina Abramoviç, Lips of Thomas (1975), Marina Abramoviç, Entering the Other Side (2005).
For kort beskrivelse af de enkelte performances se http://www.guggenheim.org/exhibitions/abramovic/

 
Marina Abramovic, Seven Easy Pieces (2005), dag 5, How to Explain Picture to a Dead Hare, Joseph Beuys

  Marina Abramovic, Seven Easy Pieces (2005), dag 2, Seed Beed, Vito Acconci

Værket undersøger muligheden for at genskabe og fortolke tidligere arbejder af egne og andres værker i museets kontekst. Marina Abramovic har udvalgt performances af kollegaer, som hun ikke selv har oplevet men kun haft adgang til gennem meget sparsomt eksisterende dokumentation. Genskabelsen er således baseret på dels et andenhånds kendskab samt en personlig fashination af det pågældende værk. Samtidig beskæftiger værket sig med det tabte stykke historie værkerne udgør.
Værkerne er derudover blevet givet en ny form, idet de er af en varighed på syv timer. Gengørelsen adskiller sig på forskellige måder fra den oprindelige performance ved gentagelser og udstrækning af de impliserede handlinger. Dette greb forlener dem med en tranceagtig udholdenhed, som ligger i forlængelse af Marina Abramovic’s egen praksis, som i væsentlig grad baserer sig på fysisk og mental udholdenhed. Publikum føres ind i et intenst univers af et særpræget nærvær med relationer tilbage i tid og til andre rum og andre sammenhænge. Værket bliver herved en parafrase og nyt værk, som rejser nye spørgsmål og peger på andre aspekter af værkerne, som historien har tilføjet sidenhen. Seven Easy Pieces står for mig som en prægtpræstation og et sofistikeret og yderst komplekst værk, som med overlegenhed og overskud stiller en række væsentlige spørgsmål til performance som kunstform.

Sharon Hayes
Et andet interessant indslag på programmet var Sharon Hayes præsentation af ’hypothetical and imaginary protests’; In the Near Future et work-in-progress hvor hun ved at stille sig op forskellige steder i byen med skilte med tekster taget fra tidligere tiders demonstrationer genplacerer disse i en ny kontekst.
Hvad sker der når en enkelt kvinde står på gaden med et skilt med teksten I Am a Man eller Nothing Will Be As Before?

 
Action Speak Louder Than Words, dokumentationsfoto fra In The Near Future, Sharon Hayes, 2005

  Nothing Will Be As Before, dokumentationsfoto fra In The Near Future, Sharon Hayes. 2005

I sin præsentation af værket på et tidligt stadie i tilblivelsen lægger Sharon Hayes i tråd med værket op til en diskussion af aktivistiske strategier og deres kontekstualitet. Værket peger på den måde ud over sig selv idet den betydning teksterne tillægges spejler den aktuelle politiske situation. Værket beskæftiger sig iøvrigt med subjektet og dets rolle i samfundet, samt dets muligheder for at manifestere sig via visuelle virkemidler eller ’synlige handlinger’ i det offentlige rum. Værket blev præsenteret i sin nuværende form med ni diasprojektioner – en for hver dag – som viser en serie billeder af Sharon Hayes stående på gaden med et skilt med den pågældende dags tekst. Performancen foregik i de ni dage op til præsentationen.

 
I Am a Man, dokumentationsfoto fra In The Near Future, Sharon Hayes. 2005

  Installationsview, In The Near Future, Sharon Hayes. 2005

RoseLee Goldberg
Kurator RoseLee Goldberg er en af hele sit hjerte dedikeret performancekritiker.  Performancegenren indtager i hendes øjne en central rolle i forhold til nutidskunstens udtryk, fordi den i sin tid åbnede op for nye diskurser og nye måder at tænke en kunstpraksis komme til udtryk i en specifik kontekst. Hun håber med initiativet til bienalen at styrke performancekunstens position i dag og ønsker desuden en diskussion af mulige måder, hvorpå et så flygtigt medie kan bevares og indgå i museernes samlinger og dermed indskrives med større vægt i kunsthistorien.
I hvert fald har hun formået i tre uger at sætte fokus på performancekunsten på godt og ondt. De værker som fortjener opmærksomhed har fået det, og de, der ikke fortjener det, har også fået det. Spørgsmålet om hvilken af disse to kategorier de enkelte performances hører hjemme i kan først besvares, når det allerede er for sent. Således fandt undertegnede undervejs sig selv involveret i alt fra ekstremt anstrengte og pinagtige situationer til bjergtagende og uomgåelige kunstneriske manifestationer.

Jesper Just
En lille afsluttende annekdote: Danske Jesper Just havde æren af at være inviteret til at skabe sin første live performance; True Love Is Yet To Come, til åbningen af Performa05. Hans glamourøse multimedieperformance blev modtaget med stor begejstring! For lidt amerikansk gossip om alt fra Jesper Justs ’incredible blue eyes’ til en fyr der søger sponsore til en udstilling i Montreal kan du her høre Performa Radios dækning af åbningens afterparty;
http://www.wps1.org/include/shows/not_for_sale.html
(klik på Performa 2005: Gala Opening with Jesper Just)

Links:
Performa05 hjemmeside med info og program  www.performa-arts.org

Interview med kurator RoseLee Goldberg er tilgængeligt på; http://www.flashartonline.com/NEWS/24_10_interview.htm

Performa05 symposiet Not For Sale, PS1 internetradio
http://www.WPS1.org/include/shows/not_for_sale.html

Sharon Hayes hjemmeside
http://www.shaze.info/

Links til involverede non-profit udstillingssteder;

Swiss Institute – Contemporary Art; http://www.swissinstitute.net/
The Kitchen,; http://www.thekitchen.org/
Art In General; http://www.artingeneral.org/
Artists Space; http://artistsspace.org/
Participant Inc; http://www.participantinc.org/
White Box; http://www.whiteboxny.org/