Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
16. marts 2007
'Jeg søger en tredje mening'
[Kvinder i kunsten] Den norske kunstner Ann Lislegaard udfordrer vore universielle begreber og sprogets konstruktioner i sit 3D-univers for at skabe plads til en fri erkendelse, hvor også kønnet er ophævet. I 'Crystal World', hendes prisbelønnede værk på Statens Museum for Kunst, er intet som det plejer.

Af Matthias Hvass Borello, mab@information.dk
Artiklen er oprindelig publiceret i Kunst&Form - et ugentligt opslag om kunst, arkitektur og design i Dagbladet Information. Find flere artikler fra Kunst&Form her information
 

Seks hjerter! Fem stjerner! Hvis den oldgamle græker Heraklit (535-470f.Kr.) besøgte x'rummet på Statens Museum for Kunst, havde han fundet sin nutidige pendant i 'nordkvinden', kunstneren og professoren Ann Lislegaard, som er den blot femte kvindelige professor på det 250 år gamle kunstakademi i København og en de stærkeste kvindelige profiler på den nordiske kunstscene.

Heraklits filosofiske kritik lå i menneskets hang til at tænke i modsætningspar for at begribe verden. Bag modsætningerne ligger virkelighedens sande natur, mente han og påstod at "alting flyder". Alting flyder også i Ann Lislegaards 3D-animation Crystal World og er netop et angreb på de modsætningspar, som vi klynger os til i vores kultur.

Det er et opgør med konstruktionerne, og dermed også de konstituerede sandheder, kønsroller og sprogets begrænsninger.

"Jeg kan se andre kvindelige billedkunstnere, som har indlejret et decideret feministisk projekt i deres kunst. For mig handler det om at bryde med de store sandheder og fremme erkendelsen af, at universelle begreber er værdiløse," forklarer Ann Lislegaard, som lige har modtaget en pris på 80.000 kr. fra Statens Kunstfond for værket Crystal World (after J. G. Ballard).

Under den kunstenerisk stiliserede og gennemførte overflade i Ann Lislegaards kunst ligger der tegn, tematik og kodeks, som aldrig helt har forladt et feministisk projekt, hvor sproget og virkelighedens konstruktioner udfordres.

I Crystal World præsenteres en tids-, køns- og eksistensløs samt konstant foranderlig verden med referencer til vores omverden uden aldrig at være det. Med glidende bevægelser panorerer man rundt i en krystallinsk verden af arkitektoniske konstruktioner på kanten af kolaps, som mødes af flydende strukturer. Imellem projektionerne på de 12 kvm. store skærme fremtoner brudte tekstbidder uden sammenhæng, eller hvad?

"Jeg vil kalde det en søgen efter en tredje mening, som jeg søger gennem reflektionen. En alternativ meningsdannelse. I kunsten kan man netop stille spørgsmålet: Hvad nu hvis... tiden gik baglæns, stod stille, vi allesammen var født med to køn, rammen for begæret var helt anderledes? Alle vores modsætningspar kan opløses i en sådan verden."

Konstruktionens kollaps
Tidligt i sin karriere oplevede Ann Lislegaard begrænsningen i sproget, og har siden været nødt til at stille nye spørgsmål. Dér startede det, og deromkring cirkler værkerne stadigvæk.

"Min fascination af 3D-animationen ligger i, at alt i 3D-universet er en konstruktion opbygget fra bunden. I 3D kan man frit stille alternative spørgsmål, skabe et nyt sprog eller opstille nogle alternative konstruktioner, der ser helt anderledes ud og forvandles. Og i Crystal World er alt i konstant forvandling". Og krystallen er en metafor for de brydninger og utallige spejlninger. Et mentalt landskab, der hele tiden optager og glemmer.

I Crystal World er identifikationen sat på spidsen. Man kan aldrig føle sig sikker på omgivelserne, der hele tiden synes på kanten til destruktion. Verden inviterer til en fortabelse, hvor der er flere spørgsmål end svar - og ingen begyndelse, midte eller slutning.

Jeg havde intet sprog!
"Selvfølgelig kan man bryde konstruktionen, og i Crystal World leger jeg jo helt konkret med nedbrydningen, som skaber mulighed for en ny erkendelse i parallelzonen mellem konstruktion og destruktion. Det er hverken livet eller døden mere det her fiktive eroderende landskab midt imellem."

Værkets kritiske punkt ligger netop i konstruktionens kolaps, forklarer Ann Lislegaard.

J. G. Ballards Crystal World er den litterære baggrund til værket, og han var meget optaget af den begrænsende effekt sproget har i dets evne til at forklarer virkelighedens konstruktion. Og netop sprogets mangelfuldhed prægede tidligt hendes kunstpraksis.

"På akademiet blev jeg meget optaget af, at man hele tiden taler fra en postition, hvor kønnet spiller en vigtig rolle. Især i et rigt land som Danmark, hvor de sociale konstruktioner er så veldefinerede. Der var faktisk et tidspunkt på akademiet, hvor jeg pludselig forstod de mandlige kunstneres udgangspunkt langt bedre end mit eget. Min teoretiske baggrund og udgangspunkt for bedømmelsen af, hvad der er godt eller dårligt, var jo skabt gennem mandlige teoretikeres blik. Pludselig følte jeg, at jeg ikke havde noget sprog," siger hun tændt af problematikken og pointerer:

"I kunsthistorien har vi jo meget få kvinder, der har præget begrebsdannelsen."

Kønnets kunsthistorie
Ann Lislegaard fandt først friheden til at udfolde sig som kvindelig kunstner i udlandet efter akademiet.

"Da jeg kom til New York i 1995, synes jeg, det var en stor befrielse, at jeg ikke trådte ind i en dichotymi mellem mand og kvinde på kunstscenen. Der var ikke noget, der hed 'udenfor'. Fokus lå tværtimod på dem, som ikke var indskrevet i den vestlige kunsthistorie," forklarer hun.

Det var et nyt udgangspunkt og enormt befriende, fordi det for Ann Lislegaard bekræftede, at det konstituerede kan brydes, omformuleres, reflekteres ved at blive ved med at stille spørgsmål. Det fornyede fokus på kvindelige kunstnere på den danske kunstscene er netop et opgør med kunsthistoriens ensidighed.

"Grunden til, at man nu profilerer kvinder i særudstillinger og indskriver dem i en særlig kvindelig stil, er, at netop det har været forbudt område. Tidligere har det været udtryk for noget, der var ukunstnerisk. Pludselig kan man udstille en gruppe kvinder, som er valgt ud fra nogle kvalitative parametrer." Det handler først og fremmest om god kunst nu, men noget halter stadig efter i hendes øjne, når indkøb af de kvindelige kunstnere er så få.

"Selv i vor 'frigjorte' skandinaviske kultur er kønnet mere determinerende, end mange vil indrømme, også indenfor billedkunsten. Og det er alle de danske kunstinstitutioners ansvar. Den fraværende balance i indkøbene, skal jo stille spørgsmål om vores måde at kigge og bedømme kunsten på. Man må spørge sig selv: Hvad er det, der er interessant lige nu? Og blive ved med det. For samtidens refleksioner indeholder et langt større potentiale."


Ann Lislegaard: Crystal World (after J.G. Ballard), Statens Museum for Kunst til den 5. august.

www.annlislegaard.com

Kvinder i kunsten
Den 6. marts offentliggjorde Kunstrådet ligestillingsrapporten 'Kvinder i Kunst', en undersøgelse af danske kvindelige kunstneres vilkår. Information har set på realiteterne og tager kønspulsen på kunstscenen ud fra den kvindelige aktørs synsvinkel.

Dette er den anden artikel i serien. Første artikel blev bragt mandag

Fakta
Blå bog

Ann Lislegaard (f. 1962 i Norge)
- Professor på Det Kgl. Danske Kunstakademi i København, hvor hun også dimmiterede fra i 1993.
- Siden 1995 har Ann Lislegaard opholdt sig meget af tiden i udlandet og i dag bor og arbejder hun både i København og New York.
- Har deltaget i en lang række prominente udstillinger i ind- og udland, bl.a. på MOCA - Museum of Contemporary Art i Los Angeles, MOMA Museum of Modern Art i Oxford, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Louisiana Museum for Moderne Kunst og diverse biennaler.
- Senest deltog Ann Lislegaard på São Paulo-biennalen i 2006, hvor værket 'Crystal World (after J.G. Ballard)' blev vist første gang.
- Udover Crystal World (after J.G. Ballard)' i x'rummet på Statens Museum for kunst er Ann Lislegaard aktuel med gruppeudstillingen 'V-effekten' i Kunsthallen Nikolaj med værket 'The Founding of the City of Mahogony'.

 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup