Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
26. februar 2007
Stikprøver på virkeligheden
[Udstilling] Under navnet [SNYK] Skive Ny Kunstmuseum arbejdes der på at realisere de ambitiøse planer om at blive Danmarks mest toneangivende og samtidig mest publikumsvenlige museum for digital samtidskunst. Den første udstilling under det nye koncept viser, at der er handling bag ordene.

Af Merete Sanderhoff, mesa@information.dk
Artiklen er oprindelig publiceret i Kunst&Form - et ugentligt opslag om kunst, arkitektur og design i Dagbladet Information. Find flere artikler fra Kunst&Form her information
 

Hvad stiller man op, hvis man er et lille provinsmuseum, der har gjort det til sin hovedopgave at formidle nye digitale kunstformer? Man skaffer nogle kunstnere og værker, der ikke er bange for at udnytte de digitale mediers potentiale for umiddelbar visuel gennemslagskraft og narrativ substans. Så er det ikke længere spor uforeneligt at vise cutting edge digital kunst og samtidig trække publikum til.

Museets sale er i anledning af udstillingen RealitySamples? tætpakkede med sortmalede trækasser, der udgør de interimistiske rum omkring installationerne. Præsentationen af digitale kunstværker, med alt hvad dertil hører af topmoderne udstyr og rumindretning, foregår i [SNYK]'s regi endnu på pionerstadiet, hvor man går efter de løsninger, der nu engang kan lade sig gøre.

De spartanske rammer bliver imidlertid blot et billede på, at noget nyt er ved at infiltrere de velkendte omgivelser. Og rammens rå udtryk modsvares af værker, der er fint udfoldede æstetisk såvel som indholdsmæssigt. Udstillingen præsenterer seks digitale installationer, samt adgang til udvalgte kunstværker på nettet. Installationerne er meget forskellige i temperament og udtryk, men har det til fælles, at de appellerer meget direkte til sanserne, følelserne og tanken.

Sig noget!
Det første mørke rum, jeg træder ind i, er okkuperet af Kassandra Wellendorfs helt enkle interaktive værk Public Gaze #1 (2007). Et videokamera er zoomet ind på et ansigt i mængden, en ung mand med et insisterende, men sørgmodigt blik, der fastholder ens øjenkontakt. Foran videoprojektionen står en mikrofon med spotlys på. En stemme beder dig sætte ord på, hvordan den unge mands blik virker på dig. Imens kan man høre, hvad andre har sagt før en selv. Med ét bliver man utrolig blufærdig over at blive afkrævet en reaktion. Man står dér med bevidstheden om, at ens eventuelle ytringer bliver lagret og afspillet som en del af værket for kommende beskuere. Samtidig føler man sig forpligtet til at deltage i værkets demokratiske proces og give sin mening til kende, når nu man kan høre, at andre før en har gjort sig umage med at formulere de refleksioner, den unge mands blik har affødt.

Det ville på en eller anden måde være ligesom at undlade at stemme til et valg, hvis man bare holdt mund. Jeg har ikke tidligere oplevet, at et interaktivt kunstværk i den grad virkede som en fordring og en udfordring. Jeg måtte bede min ledsager forlade rummet, før jeg følte mig i stand til at ytre mit bidrag ind i mikrofonen. Wellendorfs værk er et godt eksempel på, hvilken strategi [SNYK] lægger for dagen for at få præsenteret de digitale kunstformer, der endnu for store dele af publikum kan virke som en udfordring.

Værkerne på RealitySamples? engagerer og underholder - for nu at bruge et i kunstsammenhæng prekært udtryk - fra det øjeblik man træder ind. Museet har bevidst valgt på denne udstilling kun at vise værker, som kører i loop, så enhver kan træde ind når som helst i afspilningen og få en helstøbt oplevelse af værket. Publikum skal introduceres for den digitale kunsts potentialer på en imødekommende facon. Samtidig tænkes profileringen af den digitale kunst i tæt relation til museets eksisterende samling af nyrealistisk kunst. Det realistiske aspekt formuleres i online-kataloget til udstillingen som en fastholdelse og perspektivering af det betydningsfulde i samtidens livsmønstre, hvad der lægger op til en mere åben fortolkning af realismen, end man umiddelbart forbinder med realistisk kunst.

Deraf også titlen RealitySamples? eller 'stikprøver på virkeligheden?', der understreger, at virkeligheden og fortolkningerne af den er mangfoldige.

Vand på facaden
Udover Wellendorf byder udstillingen på videoinstallationen All the Choir of Heaven and Furniture of the Earth (2002) af Ane Mette Ruge, som med kulsort humor præsenterer en krakeleret naturidyl, der ubønhørligt trænger ind på både syns- og høresansen (i øvrigt med en subtil reference til Bill Violas uopslidelige mesterværk Five Angels for the Millennium, der kan opleves på ARoS). Et scoop er det unge videotalent Jacob Tækkers nyklassiker Parking Lot Limbo (2006), der mimer musikvideoens fængende integration af beat og koreografi.

Tækker er blevet beskyldt for at lægge sig lige lovlig tæt op ad musikvideoens æstetik og virkemidler, men man kan også vende det om og sige, at den eksperimenterende musikvideo altid har haft snablen dybt nede i samtidskunstens reservoir. I tilfældet Tækker er det i øvrigt ikke noget, man bekymrer sig om.

Man er umiddelbart solgt til hans mangedoblede personas medrivende og charmerende Broadway show på en regnvåd p-plads. Tækker er også repræsenteret med værket Emotional Landscapes (2006), og derudover kan man opleve Mogens Jacobsens fine, på en gang abstrakte og dybt fortrolige Landskaber (2007), samt et værk mere af Kassandra Wellendorf, In the Middle of Darkness #1 (2007): En gengivelse i billede og lyd af strømmende vand, der projiceres på museets facade i nattemørket til glæde for skibonitter og andre kunstinteresserede, der for tiden henlægger aftenturen til Skive Kunstmuseums p-plads for at se og lytte til det flygtige elements musik.

Alt i alt er udstillingens værker velvalgte eksempler på, at digital kunst ikke behøver være svær at gå til. Udover at være en kunstnerisk substantiel oplevelse er RealitySamples? også helt bevidst en pædagogisk præsentation af, hvad digital kunst kan være, med særligt henblik på at nå ud til et kunstpublikum, der ikke i forvejen er vant til at interagere med nye kunstformer.

 

RealitySamples? Værker af Kassandra Wellendorf, Ane Mette Ruge, Jacob Tækker og Mogens Jacobsen samt diverse netkunst. Online-katalog på www.skivekunstmuseum.dk. [SNYK] Skive Ny Kunstmuseum til 4. marts.

 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup