Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
9. oktober 2006
Al politisk kunst er dårlig
[Kunst og Samfund] Det er den udfordrende kunst og kunst i oplysningens øjemed, der er central for kulturminister Brian Mikkelsen

Af Matthias Hvass Borello, mab@information.dk
Artiklen er oprindelig publiceret i Kunst&Form - et ugentligt opslag om kunst, arkitektur og design i Dagbladet Information. Find flere artikler fra Kunst&Form her information
 

- Hvilket forhold har du til kunst?

"Som kulturminister er jeg så privilegeret, at jeg nærmest daglig er i kontakt med kunst. Privat samler jeg på moderne dansk billedkunst, og bruger en del tid på at holde mig orienteret gennem kataloger og udstillinger. Derudover læser jeg bøger, går i biografen eller teatret i det omfang, det er muligt. Så jeg må vist tilstå, at jeg er storforbruger af kunst og kultur."

- Hvilken kunstner har påvirket dig mest?

"Det er meget svært at svare på, der er mange kunstnere, der har gjort dybt indtryk på mig. Men hvis jeg med armen på ryggen skal vælge en, så må det blive Olafur Eliasson, fordi hans værker gang på gang har udfordret mit mere konventionelle syn på kunst, hans store former, de mange forskellige materialer og hans arbejde som lyskunstner har betyder meget for mig."

- Hvad skal kunsten i samfundet?

"Som sådan er kunsten jo ofte et mellemværende mellem værket og beskueren. Det enkelte kunstværk har derfor ikke nogen opgave, det skal løse. Kunsten kan derimod i et bredt perspektiv have en oplysende samfunds-funktion. Eksempelvis giver et projekt som kulturkanonen danskerne en mulighed for at få indsigt i vores historiske udgangspunkt, om det så gælder den kunstneriske tradi-tion, et maleri kan være udtryk for, eller det samtidsbillede et arkitektonisk værk er med til at tegne. På den måde kan kunsten være med til at binde fællesskabet sammen."

- Kan politisk kunst gøre en forskel?

"Historisk set har kunsten jo ofte stået i tjeneste for politiske magthavere. Fra antikken og frem til det 20. århun-dredes totalitære regimer har man brugt kunsten til at fremme bestemte ideer, så på den led kan kunst have en realpolitisk funktion. Men mit personlige forhold til poli-tisk kunst kan bedst beskrives med et ofte brugt citat: "Al god kunst er politik, al politisk kunst er dårlig". Tænk bare på 70'ernes meget betonretoriske politiske kunst - det mes-te af dét må vel i dag anses for at være det rene kitch, som ingen længere kan tage seriøst."

- Hvilken erkendelse søger du i kunsten?

"Jeg tror ikke på, at man skal møde kunsten på jagt efter en bestemt erkendelse. Hvis det er tilgangen, er jeg bange for, at man ofte bare får svar, som man spørger. Det er min erfaring, at kunst, der blot bekræfter, tit er uden dybde, man kunne kalde det "kulinarisk fastfoodkunst". Det til-fredsstiller et umiddelbart behov, men efter kort tid er man sulten efter mere solid kost. God kunst er i mine øjne vær-ker, der udfordrer, overrasker og viser nye veje og vinkler på verden. Så hvis jeg skal svare på spørgsmålet, vil jeg sige, det mere handler om, at man er modtagelig for en ny erken-delse, når man møder kunsten."

 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup