Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
25. september 2006
Det har været helt overvældende
[Kunst & områdeløft] Seks projekter med kunsten som fællesnævner har forsøgt at tænke 'områdefornyelse' på en ny måde i Mimersgade på Nørrebro. De sociale proble-matikker har været centrale, og resultatet er kunstnerisk opfindsomhed og umiddelbarhed, som især har tiltalt kvarterets barnlige sjæle.

Af Matthias Hvass Borello, mab@information.dk
Artiklen er oprindelig publiceret i Kunst&Form - et ugentligt opslag om kunst, arkitektur og design i Dagbladet Information. Find flere artikler fra Kunst&Form her information
 

Siden den 27. august har kunstprojektet SID NED! forvandlet Mimersgade på Nørrebro til en offentlig kunst-installation. Nu er det tid til at evaluere projektet, som har berørt en stor offentlighed. Børnene synes, det har været cool, de lokale har nydt det nye liv i kvarteret, én har brokket sig over støjen fra det fornyede liv på Mimers Plads, kunstpublikummet har været der, men det er især de lokale, som har været nødt til at tage stilling. Og som SID NED!-kuratoren Christian Skovbjerg Jensen forklarer, så deler de sig i to grupper: Dem, der nyder fornyelsen, livet i gaden, opmærksomheden, og så dem, som ikke bryder sig om forandringerne og opmærksomheden fra offentligheden. Den positive holdning er dog langt den største i kuratorens øjne.

"Jeg tror, det har overrasket alle, hvor stor resonans værkerne har haft, især blandt børnene. Det har været helt overvældende. Efter skoletid bliver de her værker bare indtaget og brugt. Det har genereret glæde og liv for flertallet, også dem, som ikke har brugt værkerne. Der er mange, der har haft forståelse overfor projektet, men så er der også en fløj, der føler sig lidt trådt over tæerne."

Mimersgades forvandling
Anledningen til projektet var den områdefornyelse, som Mimersgade står overfor om få år. Christian Skovbjerg Jensen fik lyst til at lave en udstilling over temaet og blev hurtigt overbevist om, at det skulle være Mimersgade, der skulle danne rammen for udstillingen. For hvis der er noget, der kendetegner denne gade i hans øjne, så er det anonymitet, sociale problemer, slitage og ligegyldig gennemkørsel.

"Folk skulle have en grund til at stoppe op og blive lidt. SID NED! er ment som en opfordring til interaktion og fordybelse. Ligesom når vi sætter os ned på museet og fordyber os i kunsten. Men samtidig var det en alterna-tiv måde at angribe områdefornyelsesproblematikken på."

Det endte med Jeppe Hein og hans modificerede sociale bænke. Bænke, som afkræver brugerens opfindsomhed og lægger op til et anderledes møde via kunsten, J&K's (Janne Schäfer & Kristine Agergaard) Babylon shuttle-bus, som med lige dele funky indpakning og politiske undertoner fragter beboere og publikum gratis rundt i kvarteret, Superflex og deres po-litisk ukorrekte neonskilt Mjølnerparken, Sonja Lillebæk Christensens videoinstallation Forestillingen om naboerne: illusion og mareridt, som udfordrer vores fordomme om 'naboen', Kenneth A. Balfelts sociale projekt Café Heimdal, som er et arrangeret møde og samarbejde mellem skolebørn og stamgæster på den lokale bodega og sidst Parfymes landskabsinstallation/håndværkertilbud Bakkelandskab, som har forvandlet Mimers Plads til noget nær en byggelegeplads, hvor de opfylder de lokales her-og-nu-behov (fodboldmål, tribune, skaterrampe, bakker til at lege og cykle på o.s.v.).

"Tematikken var: Hvad sker der, når man går ind og fornyer et område? Hvorfor og hvordan fornyer man? De spørgsmål har kunstnerne taget ret kraftigt afsæt i. Og på ret forskellig vis."

Et møde med overskud
Det har først og fremmest handlet om at skabe nogle positive situationer, nogle udvekslinger, noget at snakke om, fællesskaber på tværs af aldre og kulturer. Og det er resultatet af mange af projekterne, forklarer Christian Skovbjerg Jensen.

Og nogle burde kunne gribe fat i det her og bruge det til noget, mener kuratoren.

"Det er tænkt som et debaterende indslag, som gerne skulle tale til beslutningstagerne, dem, der sidder med de store penge, som burde se de her eksempler på, hvordan man kan skabe noget liv i et kvarter, som trænger. Hvis man har set, hvad der er sket med bænkene, bussen og bakkerne, så kunne det godt være et tegn på, at man skal tage en anden beslutning, tænke fornyelsen på en anden måde, som ikke kun er mondænt orienteret. Det er jo et klart signal om underskuddet i området, som bør tages alvorligt. Når man har en så stor pulje penge, så har man også råd til at kigge på de ikke-permanente muligheder i området, som ofte kan have en stor social relevans. Man må i hvert fald håbe, at de fællesskaber, liv og udvekslinger, der er skabt i kraft af værkerne, har generet noget, der holder længere end selve udstillingen."

Offentlighedens kritik
Projektets langvarige påvirkning af kvarteret var også konklusionen på aftenens workshop med kunstnere og offentlighed, som skulle evaluere modtagelsen og effekten af udstillingsprojketet.

"Vi er flyttet ind i kvarteret og blevet indvolveret meget direkte," lyder kommentaren fra Christian Skovbjerg Jensen, og han understreger, at det er vigtigt at følge op på projektet.

"Vi er kommet på en ret anmassende måde, og så skal man også gøre sig den ulejlighed at tage sig den tid til en opfølgning af projektet. Det gør man jo sjældent indenfor samtidskunsten, hvor udstillinger pakkes ned uden en offentlig evaluering. Kun kunstkritikernes holdning betyder noget der. Det burde jo egentlig være anderledes. Formidlingsaspektet er jo virkelig interessant i den her sammenhæng."

Områdefornyelsen, kurator, kunstnere, kunstpublikum, præst og lokale mødtes for at evaluere projektet. Kun Real Dania, som er hovedsponsoren bag projektet, viste sig aldrig. Det var en evaluering, som både belyste kunstens kvaliteter i det offentlige rum som problemløser, men også det besvær samtidskunsten har med at lokke de store beslutningstagere ud af busken.

Resultatet af mødet imellem 10. klasseseleverne og stamgæsterne på bodegaen er meget håndgribeligt: Et nyt skilt til bodegaens facade produceret af skoledrengene og fornyet venskabelighed mellem de to grupper, som tidligere har haft svært ved at forstå hinanden. Ingen ved evalueringen er i tvivl her.

Kingos Kirkes præst var også mødt op til workshoppen, og for ham var projektets symbolske værdi meget vigtig, hvilket har resulteret i utallige prædikener med afsæt i projektets symbolik og sociale tematik.

"Det har jo været en oplagt tematik for kirken, og under mine prædikener har vi projiceret billeder af værkerne op på kirkevæggen, for at udbrede kendskabet til projektet," fortæller den begejstrede præst.

Det er især kunstværkernes italesættelse af kvarterets mangler, variationen i udtrykket og debatten, som værkerne har rejst, der bliver fremhævet under fællesevalueringen. Men netop at det har været igennem kunst, med kunst, at projektet har formuleret sig, rejser også nogle problematikker. For hvordan rammer man dem, som ikke er vant til at se og aflæse kunsten? Har kunsten forplumret intentionerne og gjort dem utydelige? Og særlig ét spørgsmål står tilbage: Har projektet åbnet øjnene på beslutningstagerne i Områdefornyelsen og hos Real Dania? Områdefornyelsen var repræsenteret ved Peter Christensen, og han var positiv.

"Det var jo meningen at det her projekt skulle give nogle andre perspektiver til den traditionelle form for områdefornyelse, og det er jo usædvanligt. Men det gør det også sværere at måle effekten af projektet. Det har helt sikkert sat nogle tanker i gang, også hos dem, som færdes her dagligt. Men en decideret ændret praksis vil det nok ikke resultere i. Det er stadig-væk big money talks, som vi taler om her. Real Dania ruller millioner af kroner ind over det her område, og der sidder jo nogle andre interesser bag. Til dem pipper projektet nok mere, end det råber. Alle repræsentanterne fra Real Dania er jo blevet inviteret, og ingen af dem er mødt op, så..." Måske skal der noget særligt på bordet, før de pengestærke aktiver møder op og ser på offentlig kunst i Mimersgade. "Pindemadder!" lyder forslaget fra salen.

 

SID NED! Samtidskunst i Mimersgade fortsætter indtil den 29. sep.

se mere her: www.publik.dk

 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup