Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
12. september 2007

Travellers Secret Box - nye værker

[reportage] Det internetbaserede kunstprojekt Travellers Secret Box inviterer os ud på en inspirerende rejse i Europa. Projektet stiller skarpt på den oplevelseshorisont, der knyttes til mødet mellem forskellige europæiske kulturer. Nu med fem nye værker.

Af Sidsel Wiis
Foto: Lars Vilhelmsen/TSB

Projektet Travellers Secret Box kan ses på internettet og opdateres hvert kvartal.
www.travellerssecretbox.dk

 
Cinxia Cremona: Travellers Secret Box - I Wonder...
 

Europa set med kunstens øjne
I juli måned i år tog Travellers Secret Box ud på fem nye rejser med polske Agnieszka Ciesielski, norske Øyvind Pål Farsted og Line Halvorsen, engelske Cinxia Cremona og danske Toni Larsen.

Travellers Secret Box blev igangsat af den nordjyske kunstner Lars Vilhelmsen og involverer på nuværende tidspunkt mere end 50 forskellige kunstnere fra Danmark, Norge, England, Tyskland og Polen. I sin enkelthed går projektet ud på, at en særlig metalboks modtages og for en periode opbevares af kunstneren, som skal inddrage denne i et konceptuelt værk. Kunstneren bestemmer selv, hvordan der arbejdes med boksen, og hvem der efterfølgende skal modtage den. På denne måde fungerer boksen som en inspiratorisk kunstkuffert, der hele tiden begiver sig ud på en ny rejse, og dens konceptuelle indhold defineres af den kunstner, der nu er i besiddelse af den.

 
Line Halvorsens bidrag til Travellers Secret Box  

Turisme og det åbenlyse rejseri
At rejse er, som titlen Travellers Secret Box antyder, det tematiske omdrejningspunkt i projektet. De fem seneste bidrag til Travellers Secret Box kan da også ses som refleksioner over netop denne tematik. Rejsetemaet er fortolket gennem kunstnerens frie associationer og afspejler således nogle af de forskellige betragtningsmåder, der knytter sig til det at rejse.

Fotografiet er brugt i fire af de fem værker, og man får unægtelig selv associationer til de nok så velkendte turistbilleder. Blandt disse fotografiske værker er engelske Cinxia Cremonas værk min personlige favorit. Det er et fotografi fra boksens indvendige side, som lige akkurat fanger en halvnøgen mandskrop i et af hullerne i siden på boksen. Undertitlen på værket er I wonder... og man fanges ganske rigtigt i at undre sig over billedet: Hvor er det taget? Hvem forestiller det? Hvordan ville det mon se ud, hvis ikke boksens indvendige side fyldte så meget? De runde huller skaber associationer til et par øjne, der kigger ud mod en ukendt verden, og minder en om, at det at rejse ofte handler om netop at udforske det ukendte. Og oplevelsen...ja, det afhænger jo af øjnene, der ser.

 
Øyvind Pål Farsteds bidrag til Travellers Secret Box  

Metalallergi
Norske Øyvind Pål Farsteds bidrag tager som den eneste ikke udgangspunkt i turistfotoet, og anvender kun boksen indirekte som inspirationskilde. Værket må samtidig siges at være det mest spektakulære, idet det ganske enkelt består af en udførlig lægeerklæring, der paradoksalt nok forhindrer kunstneren i at arbejde med boksen på grund af metalallergi. Et meget selvbevidst værk.

Samlet set kan de seneste bidrag til Travellers Secret Box ses som transnationale variationer over den samme rejsetematik, meget lig projektets resterende værker. Travellers Secret Box består af en lang række rejseskildringer, der alle undersøger forholdet mellem kunsten, hverdagen og det offentlige rum. Det påfaldende ved projektet er dog ikke selve undersøgelsesområdet, men derimod den måde hvorpå hele projektet udarbejdes. Her er det nemlig ikke kunstneren der rejser, men derimod selve kunstobjektet.

 

Relaterede artikler:
Interview: Lars Vilhelmsen om Lysthus
Interview: Lars Vilhelmsen og Karen D´Amico
Tabloid: Vodskov Festival for Samtidskunst
Interview: Lars Vilhelmsen om How Scandinavian of Me

Relaterede Links:
www.larsvilhelmsen.org
www.kunst.no/ofarstad
www.youtube.com/linesitt
www.tonilarsen.dk

 
 
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup