Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
11. juli 2007

License to live i Århus Kunstbygning

[Reportage] Onsdag den 13. juni var skolebørnenes store dag i Århus Kunstbygning.
Her præsenterede og satte eleverne selv ord på de kreative og alsidige projekter, de har skabt i deres arbejde med temaerne fra udstillingen Knappernes Krig – børn og krigens verden.

Tekst og foto af Mette Kyhl Nielsen

License to live vises frem til d. 5. august 2007
Knappernes Krig vises frem til d. 12. August 2007

www.aarhuskunstbygning.dk

 
Alexander og Jacob foran deres projekt
 

Et barns værelse
200 skolebørn fra 7 skoler i Århus Kommune har deltaget i formidlingsprojektet License to live i forbindelse med udstillingen Knappernes Krig – børn og krigens verden i Århus Kunstbygning.
Det er en gruppeudstilling med 17 internationale kunstnere, der tematiserer børns udvikling og identitetsdannelse i relation til krig i forskellige lande. Temaer, som eleverne selv skulle gøre sig tanker om og udfolde i et praktisk projekt.

Klasserne har fået omvisninger i udstillingen Knappernes krig – børn og krigens verden og arbejdet med udstillingens tankevækkende temaer på forskellig vis. Fælles for dem alle var, at det ville munde ud i et praktisk projekt, hvor de i grupper skulle indrette og dekorere en trækasse, som var det et barneværelse. Opgaven lød på at skabe et værelse til et barn, f.eks. en barnesoldat, som aldrig har haft sit eget værelse. Under elevernes arbejde med trækasserne, blev eleverne opfordret til at gøre sig tanker om, hvordan andre børns liv kan være forskelligt fra deres eget. Udformningen af trækasserne skulle afspejle netop det, som skolebørnene forestillede sig et sådant barn ville værdsætte og ønske sig i sit helt eget værelse.

 
En af tre 'boligblokke' på udstillingen   Alexander og Jacobs projekt

Drengen med de to ansigter
Alexander Smedegård og Jacob Kyhl fra 8. klasse på Katrinebjergskolen var blandt de elever, som præsenterede deres gruppes projekt og de overvejelser, der lå bag. 
Drengenes trækasse er opdelt i to. Den venstre del viser et fattigt rum med jordbrun farve, en sølle seng og et tyndt tæppe på gulvet. Den højre del viser et rigt indrettet værelse med både fladskærm, computer og en stor, blød seng. Der, hvor kontrasterne brydes sidder en barnesoldat i en lænestol beklædt med tigerskind. Han har to ansigter. Det ene ansigt kigger på det usle rum, mens det andet kigger på det luksuriøse værelse. Alexander og Jacob fortæller, at tanken bag de to ansigter var at vise, at barnesoldaten er i tvivl om hvilket et af dem, han skal vælge. Man skulle tro, at der ikke kunne herske nogen usikkerhed i barnesoldatens sind, men som drengene forklarer, kender barnesoldaten jo tilværelsen i det nøgne rum, mens det, der venter ham i det overdådige rum, er ukendt.

Adspurgt svarer Alexander Smedegård og Jacob Kyhl begge, at de gennem formidlingsprojektet License to live har lært at være åbne over for andres tanker og ideer omkring et projekt samt lært om børnesoldaters livsvilkår i krigshærgede lande. Alexander slutter eftertænksomt af med at sige, at danske børn er forkælede, men de klager alligevel!

Udstillingen License to live blev åbnet onsdag den 13. juni i Århus Kunstbygning af arrangør Sidse Camilla Sørensen. De knap 50 miniatureværelser var opstillet som tre små boligblokke. De indgår som børnenes egne kunstneriske udtryk til udstillingen Knappernes krig – børn og krigens verden.

Udstillingen er støttet af Børnekulturhuset, Århus Kommune

 

Relaterede artikler:
Reportage: Knappernes Krig i Århus Kunstbygning
Interview: Ambitiøst formidlingsprojekt i Århus Kunstbygning
Pressemeddelelse: Knappernes Krig
Pressemeddelelse: License to live

Relaterede links:
www.aarhuskunstbygning.dk

 
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup