Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
6. juni 2007

Københavns alternative kunstscene - berettiget, historisk og problematisk

[Essay] Det kan være svært at holde styr på det mangfoldige alternative udstillingsmiljø i København. En gruppe kunsthistoriestuderende fra Københavns Universitet har lavet en kortlægning af området og en paneldebat om emnet.

Af Dina Vester Feilberg, Mia Broe Jakobsen, Naja Rasmussen, Maibritt Pedersen og Niels Henriksen.

Teksten er oprindeligt publiceret i tidsskriftet: Fucking Good Art (Holland), FGA #16 – Free Copenhagen edition marts 2007-06-05 www.fuckinggoodart.nl

Paneldebatten fandt sted på Overgaden Institut for Samtidskunst d. 2007 som en del af festivalen Overgaden / 21 år / 21 dage www.21dage.dk

 
Publikum og paneldeltagerne på Overgaden
 

Hvad gør et udstillingssted alternativt? Og er det muligt at kortlægge et område, der per definition afviger definitioner? Vi var en gruppe på fem kunsthistoriestuderende fra Københavns Universitet, som ønskede at kortlægge det alternative udstillingsmiljø i København ved dels at undersøge dets udvikling gennem de sidste 15 år og dels at lave et tværsnit og en kortlægning af miljøet i dag. Men vi fandt hurtigt ud af, at definitionen ’alternativ’ er særdeles problematisk.

Først og fremmes er alternativ et begreb, som kun får betydning, hvis det står i modsætning til noget andet. Det bliver et ret ustabilt begreb, når det på den måde er afhængigt af et modsætningsforhold, og hvad man engang påstod var alternativt, er ofte blevet afsløret som en strategi af den etablerede kunstverden

I 1990'erne var købekraften på det københavnske kunstmarked ikke så stor, men der var en generel og samlet vilje i det uetablerede kunstmiljø til at skabe grobund for den kontroversielle, eksperimenterende og usælgelige kunst som installationer, video, performance, digital- og konceptuel kunst. I dag inkluderer gallerier og museer også disse praksisser i højere grad, men spørgsmålet er, om de stadig ekskluderer nogle af de mindre etablerede kunstpraksisser.

Spørgeskema
Vi besluttede at undersøge den aktuelle situation på feltet ved at sende et spørgeskema ud til cirka 50 meget forskellige steder – fra kunsthalsagtige institutioner til små kunstnerdrevne ateliersteder. Spørgeskemaet bestod af 8 spørgsmål omhandlende ejerskab, økonomi, kuratorisk fokus og så videre. Det vigtigste spørgsmål var nummer 9: “Ser I jer selv som et alternativt udstillingssted?” Svarene var meget forskellige. Selv om mange af svarene udpegede problemet med begrebet alternativ ved at spørge: “alternativt til hvad?”, var der mange, som hjælpsomt oplistede grundene til, at de var alternative. For eksempel ved at være non-profit, kunstnerdrevne, at arbejde med anderledes fysiske rammer, at arbejde i det offentlige rum og ved at vise undereksponerede kunstnere. Svarene blev indført i tre grafer koblende alternativ med kuratorisk fokus, besøgende og muligheden for finansiel profit. Dette afslørede nogle ret mærkelige mønstre, som viste, at små steder uden økonomi faktisk lå samme sted som store offentligt støttede institutioner og omvendt. Ligeså interessante var de steder, som placerede sig helt udenfor grafen, fordi de befandt sig flere forskellige steder på grafen samtidig ved for eksempel at sige, at de var så alternative, at de havde en autonom position og derfor ikke var alternative til noget andet overhovedet, eller ved at tale til mange typer publikum på en gang, eller ved at positionere sig helt udenfor en profit/tab tankegang.

Paneldebat
Noget, der gik op for os i svarene på vores spørgeskemaer og især i den paneldebat, som vi efterfølgende arrangerede torsdag d. 22. marts 2007 på Overgaden - Institut for Samtidskunst, var den meget forskellige tilgang til begrebet alternativ. Til panelet havde vi inviteret fem personer, som enten er eller har været involveret i den alternative kunstscene i København. Det var Tone Olaf Nielsen (freelance kurator), Susan Hinnum (ph.d. og tidligere kunstner), Nicolai Wallner (gallerist) og det kunstnerdrevne udstillingssted DUNK!. Debatten drejede sig mest om, hvordan man kunne få et alternativt udstillingssted til at hænge sammen finansielt og fordelene og ulemperne ved offentlig støtte. Men den handlede også om forskellige forestillinger om ’alternativ’, hvordan begrebet har ændret sig indenfor de sidste 15 år, og om alternative steder stadig har deres berettigelse. Diskussionen var god og passioneret, og selvfølgelig nåede vi ikke frem til en entydig konklusion. Men aftenen viste os, at der er et stort ønske om at diskutere den alternative scenes berettigelse og den mangfoldighed af positioneringer, som synes at øge feltets frugtbarhed.

Selvom der var stor uenighed om hvorfor og hvordan, den alternative scene skulle eksistere, var både panelet og tilhørerne enige om, at autonome udstillingssteder har deres berettigelse i at skabe et fundamentalt anderledes alternativ til museumsvirksomheden og de profitorienterede gallerier, i at opretholde en kvalitativ kunstproduktion og et frugtbart miljø og i at give plads til kunstneriske praksisser, som forholder sig kritisk til kunstinstitutionen, kommercialiseringen og konsumeringen af kunst.

 

Relaterede links:
www.overgaden.org

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup