Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
9. maj 2007

Reportage: Det internationale seminar WORKafFAIR

WORKafFAIR er navnet på et internationale seminar, der fandt sted i Århus. Det er første del af en række arrangementer, hvor temaer som arbejdsvilkår, arbejdsløshed og arbejdets værdi tages op til diskussion.

Af Marie Møller Jepsen
Foto: Barbara Katzin

Det internationale seminar WORKafFAIR kunne opleves den 28. april 2007
www.rum46.dk

 

Anja Reithel byder velkommen til WORKafFAIR seminaret.

 

Arbejdet kalder!

Ja, arbejdet kalder. Også når vi har fri. Men hvad sker der med individ og samfund, når grænsen mellem arbejde og fritid udviskes? Hvilke aktiviteter definerer vi egentlig som arbejde? Vil vi arbejde for enhver pris? Og er det kun lønnet arbejde, der har værdi? Sådan lød nogle af de spørgsmål, der ved det internationale seminar WORKafFAIR blev taget op til debat.

I forbindelse med seminaret havde arrangørerne Anja Raithel og Grete Aagaard, der er en del af Rum46, inviteret både danske og udenlandske kunstnere, oplægsholdere og kuratorer til debat. Nærmere betegnet var det den danske sociolog Jens Tonboe, den tyske kunstnergruppe Bankleer, den danske kunstner Kristina Ask, den østrigske kunstner Oliver Ressler og sidst men ikke mindst den polske kurator Kuba Szreder, som delte deres research, projekter og erfaringer med deltagerne.
I en vekselvirkning mellem foredrag, dialog og præsentation af kunstprojekter blev forskellige problematikker i forhold til det udbredte værdibaserede arbejdsbegreb, samt forskellige strategier i forhold til forbedring af arbejdsvilkår, illustreret og diskuteret.

 
Jens Tonboe talte om arbejdslivets paradokser  

Bankleer viste blandt andet værket Dereguliert I, 2004

Stof til eftertanke
Som helhed dannede seminarets oplæg nogle brede, måske endda for brede rammer for debatten. Et eksempel på hvor megen vidde diskussionen havde, er spørgsmålet om, hvordan kunstnerisk intervention kan være med til at åbne op for nye dimensioner af begrebet arbejde.
WORKafFAIR seminaret, der i øvrigt var ganske gratis, tiltrak omkring 35 mennesker, som undervejs stillede så mange spørgsmål, at ordstyrerne Tone Olaf Nielsen og Anja Raithel lod programmet forlænge. Det blev således en meget lang men rigtig spændende dag, der satte fokus på en bred vifte af væsentlige problemstillinger, hvilket gav godt stof til eftertanke.

WORKafFAIR er første del af en række arrangementer. Yderligere information om det videre program kan findes på www.rum46.dk

 

Relaterede artikler:
Pressemeddelelse: INTERNATIONAL SEMINAR - WORKafFAIR

Relaterede Links:
www.bankleer.org
www.ressler.at
www.rum46.dk

 
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup