Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
10. januar 2007

Reportage: Residence Talks hos C-SAM Center for Samtidskunst

C-SAM Center for Samtidskunst inviterede til en aften med præsentation af to udenlandske billedkunstneres arbejdsophold i Danmark; Brett Bloom fra Chicago og Nikoline van Haarskamp fra Rotterdam.

Af Thilde Nyborg Nielsen
Foto: Jan Falk Borup

Arrangementet fandt sted d. 14. december 2006 hos Center for Samtidskunst.
www.c-sam.info

 
Anja Raithel, formand for C-SAM, præsenterer Bret Bloom og Nikoline van Haarskamp (ved midterbordet)
 

Udvikling af det optimale residence-program

C-SAM Center for samtidskunst arrangerede en aften med Residence Talks af de to kunstnere Brett Bloom og Nikoline van Haarskamp. Aftenen bød på fremvisning af deres værker fra arbejdsophold i København 2005 og 2006, samt en diskussion om fordele og ulemper ved de eksisterende recidenceprogrammer i Danmark.
Siden 2005 har det været C-sams ønske at udvikle et residence-program for kunstnere og kuratorer i Århus og aftenens arrangement satte fokus på de udviklingsmuligheder og udfordringer, der findes i de eksisterende programmer.

What you get is what you give away
Brett Bloom (Chicago) præsenterede en række af sine værker, både fra tiden før og under hans nuværende arbejdsophold hos DIVA (Danish International Visual Art Exchange Program) i København. Fælles for værkerne er et stærkt socialt engagement, der bl.a. giver sig til udtryk gennem undersøgelser af gratis, uformel viderebringelse af genstande. Et af disse arbejder er ”The Library of Radiant Optimism for Let's Re-Make the World” (i samarbejde med Bonnie Fortune), et projekt, der rummer idealistiske “gør det selv” bøger fra 60erne og 70erne, og desuden fortæller en række historier om urbane undersøgelser af ”bytteøkonomi” gennem kasser med gratis ting samt mere politiske interventioner. En af disse er ”Urban Sky Night Preserve” hvor kunstnerne henvendte sig til Københavns Kommune for at få slukket for byens lys i et tidsrum om natten, for dermed at give indbyggerne mulighed for at se stjernerne og samtidig gavne miljøet.

 
 
 

To live outside the law
Nikoline van Haarskamp (Rotterdam) er for 3. gang på Christiania gennem CRiR (Christiania Researcher in Residence). Hendes værker udforsker bl.a. mekanismer indenfor social kontrol i forskellige miljøer. I en række værker har hun fotograferet de uniformer, der bæres af  politi, militær, sikkerhedsvagter og andre magtudøvere i Istanbul, London, Glasgow, Rotterdam og Berlin, for herigennem at afdække de underliggende sociale strukturer bag uniformernes betydning.
Under opholdene på Christiania har hun lavet 30 videointerviews med christianitter, der fortæller om selvstyre, kontrol og frihed i det lille samfund uden for landets lov. Værket er ikke tænkt som en hyldest til Christiana, men som en undersøgelse af en decentraliseret samfundsform.  

Hvordan kan residence-opholdene forbedres?
De to billedkunstnere var blevet bedt af C_SAM om på forhånd at forholde sig til fordele og ulemper ved deres arbejdsophold i Danmark. Begge kunstnere var i hovedsagen meget positivt indstillet overfor residence-programmerne. I kraft af deres arbejde med stedspecifikke problematikker fremhævede de fordelen ved programmernes varighed af 3-4 måneder, der giver mulighed for stor indsigt i de lokale forhold.
Samtidig var begge kunstnere enige om, at det er en stor omvæltning for deres hverdagsliv, at være bortrejst så længe. Brett Bloom havde således måtte opgive sin lejlighed i Chicago for at komme til København, og som en kunstner, der måske oftest arbejder på deltidsbasis er de koncentrerede ophold en stor forandring af arbejdsrutinerne.
Nikoline van Haarskamp foreslog som det ideelle tidsperspektiv for arbejdsopholdet, at de 3-4 måneder blev spredt ud over en længere periode f.eks. 1,5 år hvorefter opholdet kunne afsluttes med en udstilling af værker fra perioden.

Et andet diskussionspunkt var spørgsmålet om kunstnernes forventede ”produkt” efter et arbejdsophold. Begge kunstnere følte en forpligtelse til at levere et håndgribeligt resultat ved opholdets afslutning, om end dette ikke er et krav der ligger i programmerne. Selvom kunstnerne også så den afsluttende udstilling som en positiv ting, blev det bemærket, at det evt. fremover skal fremhæves over for kunstnerne at opholdet ikke nødvendigvis skal være produktorienteret.

Tilknytningen til lokalområdet og lokale kunstnere blev fremhævet som næsten altafgørende for et succesfuldt ophold. Begge kunstnere havde opbygget et stærkt netværk i København, som havde været af stor vigtighed for både deres sociale og kunstneriske liv under opholdet. Det blev foreslået, at den mere praktisk del af den lokale tilknytning bliver sat mere i system.

Som udenforstående virkede aftenens debat til at være yderst frugtbar, både arrangørerne og kunstnerne kom med interessante ideer og udviklingsforslag, så forhåbentlig varer det ikke længe før residence-programmet i Århus bliver en realitet.

 
 

Relaterede artikler:
Pressemeddelelser /presse/2006/06-12-03.html

 

Relaterede links:
Brett Bloom: www.letsremake.info, www.letsremake.info/lets_remake_1.pdf
Se også: www.temporaryservices.org ; www.messhall.org 

Nikoline van Haarskamp: www.vanharskamp.net

DIVA – Danish International Visual Art Exchange Program: www.danish-arts.dk/DIVA
CRiR – Christiania Researcher in Residence: www.crir.homepage.dk

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup