Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
6. december 2006

Essay: Digitalitet

Lars Henningsen reflekterer over begreberne ’digitalitet’ og ‘digital kunst’ på baggrund af filmen om ’The Yes Men’, som blev vist i forbindelse med International Digital Kunstfestival.

Af Lars Henningsen
Grafik: The Yes Men

Filmen om ’The Yes Men’ blev vist i biografen Øst for Paradis d. 25. november 2006
www.digitalfestival.dk

 
Del af plakat for dokumentarfilmen om The Yes Men
 

Digital kunst … og det, vi skaber mellem os

Vi kan starte med det simple spørgsmål: Hvad er digitalitet? Jeg vil her fokusere på det, vi udvælger, kombinerer og finder særlig interesse for i vores søgen efter identitet og mening.
Digitalitet omfatter under denne synsvinkel ikke blot de medier og det udstyr, vi tager i anvendelse til en mængde forskellige formål; en teknologi, der ofte forbindes med apparater, hvis manualer og logikker vi sætter os ind i med større eller mindre held. Spørgsmålet om digitalitet synes at være mere omfattende. Digitalitet er omkring os og i os. Samt ikke mindst: mellem os.

Vi kan sige, at mennesker har ageret med medier siden de tidlige hulemalerier, de knapt synligt indridsede tegn på dyreknogler og kalkmaleriernes fortællende forløb. I en vis forstand rummer bestræbelserne med medier en række digitale kvaliteter uanset den specifikke teknologiske basis: koblingen mellem medier og digitalitet synes at appellere så intenst, fordi den afspejler menneskers forskellige måder at forstå verden på. Digitale medier synes hermed at være en udvidelse – eller en konsekvens - af vores behov for kontakt; vi konstruerer verden, vi opfatter forskelle og ligheder, og vi forstår den.

Dermed har vi ikke blot at gøre med en form, en teknologi, som vi kan fascineres af eller det modsatte og dermed holde i strakt arm på betryggende afstand. Pointen er, at mennesker skaber deres verden. Der er hermed også tale om et indhold.
Dette er også interessant i kunstnerisk sammenhæng. Kunstnere gør opmærksom på, hvordan verden er – eller kunne være - og sætter fx spørgsmålstegn ved tilsyneladende selvfølgelige sociale konstruktioner og kommunikationsformer.

Kunstnergruppen ’The Yes Men’ gør klart nok brug af det, vi almindeligvis opfatter som digitale medier: sensorer, internet, mails, video osv., men det, den lille kunstnergruppe har for, er langt mere vidtrækkende. De spørger: hvad er det dog for et sted, vi lever? Og så går de ud for at skabe stedet om.
Mike og Andy intervenerer i konferencer forklædt som repræsentanter for WTO/World Trade Organisation. De optræder i perfekte jakkesæt som økonomer og innovatorer, og ’The Yes Men’ foreslår totalt absurde og inhumane virksomhedsstrategier, der accepteres, og den absolutte kynisme i disse forretningssammenhænge demaskeres hermed grundigt.

’The Yes Men’ vil påvirke. Der sker en kommunikation, hvori indgår ord, krop, situationer, billeder, dragter osv. Kunstnerne håndterer intenst tegn, magtspil og spin. Mike og Andy skaber et ‘fake’, kritik og modbilleder af en karakter, der påpeger ustabiliteten i det, som foregiver at være stabilt og givent.
 Dette er digitalitet og kunst i et vigtigt krydsfelt, hvor humor, handling og transformation er nogle af mange tankevækkende ingredienser.

Filmen om ’The Yes Men’ blev vist som en del af filmprogrammet under International Digital Kunstfestival. Foruden ‘The Yes Men’ indgik også: ‘Burden of Proof’, ‘Frihedsmaskinen’ og ‘Switching – Audience Cut’.

 

Relaterede artikler:
Pressemeddelelse

Relaterede links:
www.theyesmen.org
www.digitalfestival.dk
www.paradisbio.dk

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup