Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
6. december 2006

Reportage: Lykke Andersen på Galleri Image

Scenes and Scenery II er Lykke Andersens anden soloudstilling, og titlen præsenterer meget præcist udstillingens overordnede tema. Pernille Rom kiggede forbi Galleri Image for at undersøge, hvilke tanker der ligger bag kunstnerens interesse for den menneskelige iscenesættelse af naturen.

Tekst og foto: Pernille Rom

Udstillingen vises på Galleri Image i perioden d. 1. - 22. december 2006
www.galleriimage.dk

 
Lykke Andersen i Galleri Image
 

I skovens dybe stille ro…

Efter at have kigget på Lykke Andersens fotografiske værker i et stykke tid, meldte der sig det samme spørgsmål igen og igen. Ønsker Lykke Andersen at ironisere over den romantiske forestilling om naturen som beslægtet med det virkelige og autentiske indenfor vesterlandsk tankegang? Med titler som ”I skovens dybe…”, klinger den gamle folkevise nostalgisk i mine ører med et sagn, der for længst er gået af dage. Muligvis er det snarere den gængse forestilling indenfor kunsthistorisk tilgang til billedmediet, der bekræfter mine overvejelser. En forestilling om at kunsten gerne skal indeholde et potentiale, der venter på at blive afkodet og afmystificeret, går vel efterhånden også hånd i hånd med de støvede folkeviser og andet godt fra gemmerne.

Lykke Andersens interesse for den fotografiske registrering af naturen opstod på en tur til Sibirien, hvor kontrasten mellem den udstillede natur på det naturhistoriske museum og den umiddelbare uberørte natur i landets store landskaber stod meget klart. Ved at opleve hvordan det sibiriske folk opfatter naturen som indlejret i deres kultur, dokumenter Lykke Andersen to forskellige måder at opleve og omgås fænomenet på. Dette menneskelige tilhørsforhold afspejles i kunstnerens optagelser fra Sibirien af folk, der poserer og bader omgivet af den vilde natur, som den nu tager sig ud på disse kanter.
Samtidig skaber Lykke Andersen en kunstig ramme om naturen i form af sine dioramaer (en tredimensionel miniaturegengivelse af et stykke virkelighed, i dette tilfælde et landskab).
Ved at dokumentere museets iscenesættelse af naturomgivelser bliver beskueren konfronteret med en anden forestilling om naturen, der derved får en slags underholdningsværdi. Som en virkelighedsfjern oplevelse, afskåret fra kulturen.

 
I skovens dybe...3   I skovens dybe...1

Hjorten går igen i mange af billederne som et genkendeligt ikon på idyllisk dyreliv indenfor det vestlige landskabsmaleri. I skovens dybe 3… optræder hjorten i hel udgave, hvorefter man detaljeret må afsøge spor af dens tilstedeværelse i en serie billeder, der afslører dens pels og kropsdele. Samtidig får man et kig ind i museets landskabelige repræsentation ved hjælp af kunstigt lys, udstoppede dyr og antydningen af kornede overlapninger i en tapetseret baggrund, som vi kender det fra naturhistoriske museer. Ved at registrere iscenesættelsen af naturens idyl i museets glasmontrer problematiserer Lykke Andersen en kultiveret natur, der er blevet optaget af institutionen.

Lykke Andersen fortæller selv, at intentionen med naturregistreringerne ikke er at så tvivl om, hvad der er virkelighed og konstruktion. Billederne lægger ikke skjul på, at vi har at gøre med en form for fabrikeret natur, der er blevet udstillet og repræsenteret på ny gennem kameraets linse. Snarere ligger fotografierne op til en gentænkning af måden, vi oplever naturen på.
Som beskuer bliver man forført af de overdådige dioramaer, der nærmest virker filmiske i deres skarphed og iscenesættelse og leder tankerne hen på en verden, vi kender fra Disneys univers.  Forestillingen om den uberørte natur er her manet til jorden og udgør sammen med optagelserne fra Sibirien et helstøbt og tematisk forløb, der korresponderer fint værkerne imellem.

Lykke Andersen er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Hun opleves på gruppeudstillingen home coming på Vendsyssel Kunstmuseum til januar 2007.

 

Relaterede artikler:
Pressemeddelelse - Lykke Andersen på Galleri Image

Relaterede links:
www.galleriimage.dk
www.lykkeandersen.dk
www.plgallery.dk
www.vkm.dk

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup