Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
15. november 2006
Reportage: U-TURN, kvadriennale for samtidskunst

U-TURN, Danmarks første internationale kvadriennale for samtidskunst, finder sted i 2007/2008. Kunsten skal sætte gang i en diskussion om synsvinkler, stivsind og om hvordan man drejer hovedet. Mia Christina Broe Jakobsen rapporterer fra U-TURNS første pressemøde.

Af Mia Broe Jakobsen
Foto: Jan Falk Borup

U-TURN, kvadriennale for samtidskunst vil finde sted i København i 2007/2008
www.uturn-copenhagen.dk

 
Judith Schwarzbart åbner pressemødet. Københavns kultur- og fritidsminister Martin Geertsen med orange slips.
 

Ny samtidskunstfestival om at dreje hovedet

I 2005 afsatte Kunstrådet 6 mio. kr. til etableringen af en ny festival for samtidskunst i Danmark, fordi de mente, at det var tid til en stimulering af interessen for samtidskunsten både lokalt og internationalt. I den forbindelse blev der afholdt en konkurrence om hvem, der skulle afholde festivalen. Der indkom 38 ansøgninger, og det endelige valg faldt på gruppen U-TURN, som består af de tre erfarne kuratorer: Charlotte Bagger Brandt, Solvej Helweg Ovesen og Judith Schwarzbart.
Frans Jakobi, medlem af Kunstrådets udvælgelseskomite, begrunder valget med, at det var U-TURN projektet, der havde den ideelle kombination af høj faglig standard, lokalt og internationalt fokus samtidig med, at det også sigter på en bred publikumsappel og tilgængelighed.
Denne udstillings- og kunstmanifestation skal primært finde sted i København, hvor der vises værker af 80 kunstnere på kunstinstitutioner, i historiske bygninger og i det offentlige rum. Men der vil også blive etableret satellitter, som spreder projektet ud over resten af landet og til udlandet.
Udvælgelseskomiteens begrundelse for placeringen er, at København er det sted, hvor sådan et projekt vil gøre størst forskel, da udvælgelseskomiteen mener, at Københavns kunstscene i længere tid har båret præg af spredt fægtning uden nogen samlet koordinering.
U-TURN har et samlet budget på 17 mio. kr., som delvist skal hentes i det private erhvervsliv.

 
 
 

Tillykke, København!
På pressemødet lykønskede Københavns kultur- og fritidsminister Martin Geertsen, København med valget af U-TURN. Han håber, at københavnerne under festivalen vil stoppe op, blive overraskede og forundrede på en helt almindelig hverdag.
I forbindelse med festivalen vil danske kunstnere få mulighed for at møde og samarbejde med udenlandske kunstnere. Samtidig vil Københavnerne få chancen for at blive mere fortrolig med samtidskunsten.
Under festivalen bliver der udstillet på nye steder og anderledes måder i byrummet. Et særligt frirum bliver udnyttet i de gamle Carlsberg bryggebygninger i Valby. En af tankerne med festivalens placering i byrummet er at lave en akse fra centrum igennem Vesterbro til Valby, som ikke traditionelt har budt på meget kunst. Der er også lagt op et tæt samarbejde med de to etablerede og samtidig nyskabende udstillingssteder: Charlottenborg og Kunsthallen Nikolaj.

 

En stivnakket hovedstad
Navnet U-TURN bunder i et ønske fra kuratorerne om at kigge i nye retninger kunstnerisk, menneskeligt og mentalt. Kuratorerne synes at København efterhånden er blevet lidt stiv i nakken, når det handler om ny kunst. I det ”nye Europa” mod øst er der f.eks. knap så meget finansiel kapital omkring kunsten, men trods det er der stor symbolsk og kunstnerisk kapital. Gennem festivalen vil der fra det store udland blive rettet et zoom mod den danske kunstscene, og udenlandske kunstnere bliver hentet hertil for at zoome ind på os danskere.
Allerede i 2007 begynder opvarmningen til kvadriennalen. Der vil blive afholdt konferencer, bl.a. om kunsten i det ny Europa, en foredragsrække under overskriften: ”Det’ kanon!” vil finde sted, og et nyt kunsttidsskrift vil se dagens lys. Gennem disse smagsprøver ønsker kuratorerne, at folk allerede vil være rimelig dus med kunstnerne, når festivalen åbner. Fortrolighed og gensynsglæde skal åbne døren til samtidskunsten for et bredere publikum.

 

I forbindelse med pressemødet blev U-TURNs kontor indviet. Det er udsmykket af den rumænske kunstner Dan Perjovschi, som gennem karikerede stregtegninger udfolder noget af temaet for denne internationale kunstmanifestation.

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup