Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
8. november 2006
Reportage: Seminar Art|Net|Work

Seminaret handlede om netværk i kunsten, og hvordan kunsten i forbindelse med abstrakte størrelser som internettet alligevel viser sig at række langt ud i den fysiske verden. Vi bevægede os fra Sydamerika til USA og til et ghettokvarter i London.

Af Sanne Flyvbjerg
Foto: Sanne Flyvbjerg

Art|Net|Work afholdtes 25. oktober 2006, 10-16, IT-Huset Katrinebjerg, Aarhus Universitet. Seminaret var arrangeret af Netværksprojektet Mapping Intervention samt Forskningsprojektet Interfacekulturens æstetik fra Center for Digital Æstetik-forskning, Institut for Æstetiske Fag.
www.interfacekultur.au.dk

 
Illustration fra Rasmus Fleischers oplæg.
 

Kunst og Netværk

Kontrasternes kunst
Kunsten er blevet usynlig og det er kunstneren også. Værket er en dynamisk størrelse, som bevæger sig rundt i en digital abstraktsfære. Og dog er det så alligevel slet ikke tilfældet. Seminarets oplægsholdere viste alle eksempler på, hvor intervenerende netværkskunsten alligevel er. Netværkskunsten drejer sig om det at skabe netværk, men det er ikke kun den tekniske del af slagsen. Der fokuseres nemlig samtidig på de sociale netværk, der etableres på forskellige måder. Først og fremmest etableres de ved hjemmesidernes og værkernes inddragelse af brugeren. Men mange af værkerne handler også om sociale problematikker; om national identitet, politik, klasse og samfund.

National identitet og murmaleri
Carlos Motta, kunstner og redaktør af artwurl.org, gennemgik flere af sådanne værker. Eksempelvis kan nævnes Ricardo Zunigas Fallout, der dels er selvbiografisk relevant og dels forsøger at samle flere stemmer i ét spind. Værket består af to dele: Den første er en animation over Nicaraguas historie (kommer som pop-up på siden) og den anden er et interaktivt interface, hvor brugeren skal bidrage med sin viden omkring Nicaragua. Alle indtastningerne samles i en database, som forsøger at give et svar på en gåde: Nemlig hvad, der lige præcis udgør Nicaraguas nationalidentitet. Værket er på den måde et opgør med den afkobling, der ligger i politisk undertrykkelse og den dertil hørende censur. Her har alle en stemme.

 
Carlos Motta, kunstner og redaktør af artwurl.org   Fra Fallout af Ricardo Zuniga

 
Saul Albert og Wojciech Kosma   Fra værket Who wants to be?


Kunstprojektet The People Speak inddrager også folkets stemmer; men her er kunstnerne helt ude i den virkelige verden. Saul Albert og Wojciech Kosma præsenterede værket Who wants to be? - baseret på første del af titlen til underholdningsprogrammet Who wants to be a Millionaire? Ved hjælp af simpel teknologi lavede de et opstillet Tv-program i et af de fattige kvarterer i det østlige London. Også her handlede det om identitet og tilhørsforhold – blot med humoren som sprogform. Kvarterets beboere skulle stemme om designet på et murmaleri, som skulle pryde en betonmur ved kvarterets sportsbane. Designforslaget til murmaleriet blev til af en collage af ideer fra indsamlede tegninger, som beboerne havde lavet.

”Næsten ligesom en kunstinstitution”
Udover de værker, der specifikt samlede stof til sociale netværksdannelser, forklarede Olga Goriunova, hvordan netværket også spiller en organisatorisk rolle i softwarekunsten. Olga Goriunova er foruden kunstner og akademisk uddannet også medgrundlægger af runme.org – et bevægeligt depot for softwarekunsten. Her indsender forskellige kunstnere deres værker, som så kvalitetsvurderes, inden nogle af dem lægges på siden. Siden er inddelt i kategorier, hvis emner forbinder værkernes temaer på kryds og tværs. Kategorierne ændrer sig hele tiden, og på den måde bliver også siden et netværk, der danner sine egne spor. Olga Gorinuova pointerede, at siden fungerer som en almindelig kunstinstitution med arkiv, administration osv. Den har blot fået nogle nye og mere bevægelige træk.

 
Olga Goriunova, medgrundlægger af runme.org   Rasmus Fleischer, idémand til The Pirate Bay

Internettet
Internettet kan ikke bare give plads men konstant være med til at skabe rum til netværkskunsten. Dermed følger dog problemet med ophavsretten. Rasmus Fleischer er idémand til The Pirate Bay, som er en af internettets mest populære fildelingstjenester. Han kommenterede problematikken og gjorde klart, at med internettets spredning er det ikke længere ligetil at opdele etik eller kunst. Kunstens kategorier flyder sammen, form blandes med indhold og både forbruger og producent er også del af netværket. Det bliver derfor sværere og sværere at lokalisere ophavsmænd, når computerne bliver bærbare og netforbindelsen trådløs. Problemet ligger altså ikke bare i den offentlige men også den private distribution af filer.

Et bedre rum
Seminarets oplægsholdere var alle enige om, at der bør skabes bedre samlingssted for de mennesker, der interesserer sig for netværk og kunst. Det nuværende problem er den store usynlig- og flygtighed, der præger genren. Mange er værkerne er øjeblikkelige, og de vil blande sig så meget med byrummet og hverdagssproget, at de er væk, før de bliver set. Hvis ikke man enten er indviet eller heldig, passerer meget af kunsten altså ubemærket forbi. Hjemmesider ja, men også fysiske mødesteder var et af ønskerne. Et forum, hvor kunst, maskine og menneske kan mødes og forankre netværket – bare en lille smule.

 

Relaterede links:
http://runme.org
http://theps.net
http://artwurl.org
http://www.piratbyran.org
www.interfacekultur.au.dk
www.rum46.dk

 
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup