Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
20. september 2006
Reportage: Spareplan med skjult dagsorden
 
Af Jan Falk Borup
 
 

Spareplan med skjult dagsorden

Århus Kommune fremlagde i foråret et såkaldt prioriteringskatalog. Kataloget er blevet skarpt kritiseret, da det samlet indeholdt spareforslag, som rækker langt ud over de 1,6 milliarder, kommunen skal spare over de næste 4 år. For hvilke besparelser skulle man som borger protestere over, når man ikke vidste, hvad politikerne reelt havde i tankerne?

Torsdag d. 14 september satte Århus byråd så et foreløbigt punktum for sagen. Hvis man kigger på de besparelser, som blev vedtaget på kulturområdet, så finder man en overraskelse. Nemlig lukning af kulturcenter HUSET, et punkt som ikke var med i kommunens oprindelige prioriteringskatalog.

Lukningen af HUSET rejser en række problemer i forhold til de faciliteter, som byens borgere og kulturmiljøer har nydt godt af. Der er dog i mindre grad afsat midler til videreførelse af HUSETs værksteder i andre af byens borgerhuse, men om det betyder, at de professionelle kulturmiljøer er sikret en kvalificeret service i fremtiden er uklart.

Ellers er det professionelle kulturliv i Århus sluppet forholdsvis let. Politikerne har holdt hånden over de frie midler og driftstilskud til mindre organisationer. Musikhuset har også undgået besparelser, mens andre af de selvejende institutioner i kommunen såsom Det Jyske Kunstakademi, Kvindemuseet, Bymuseet, Moesgård Museum og ARoS alle får nedsat deres driftstilskud med 2%. Til gengæld kan de tre sidstnævnte forvente ekstrabevillinger, for ARoS’s vedkomne næsten 6,5 millioner over de kommende 4 år.

Kulturhus Århus har derimod fået sparekniven at føle og skal finde lidt over en million årligt i besparelser. Midlerne skal dog primært findes ved en fusion mellem Kulturhus Århus og Århus Festuge samt ved kommerciel udlejning af Ridehuset og øvelokaler. Projektkontorerne, som Kulturhus Århus udbyder, skulle efter sigende ikke blive berørt.

Det er ikke kun ved fusionen mellem Kulturhus Århus og Århus Festuge at man møder planer om nye institutioner.  Kulturcenter HUSET vil blive omdannet til et produktionscenter for Rytmisk Musik og evt. et nyt regionalt jazzspillested. Produktionscenteret er en del af den tidligere kulturrådmand Torben Brandis vision for en ny struktur af det professionelle kulturliv i Århus. Denne vision indeholder også er et produktionscenter for scene og billedkunst i den tidligere Godsbanegård, men denne del ligger stadig i venteposition.

Den legendariske biograf Øst for Paradis har været længe været lukningstruet, men hvis man kigger i politikernes forlig fra i torsdags, finder man en ekstrabevilling til oprettelse og drift af et nyt Art Cinema samt en forsat driftsydelse til Øst for Paradis, indtil det nye biograf er blevet etableret.

Finder man lommeregneren frem viser der sig et tydeligt billede: De 13,5 millioner som kommunen sparer frem til 2010 ved at lukke HUSET indgår IKKE i de generelle besparelser, men er blevet brugt for at partierne bag forliget har kunnet afsætte hvert deres fingeraftryk. Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti har fordelt de 13, 5 millioner på etablering af et nyt produktionscenter for rytmiske musik, etablering af et nyt Art Cinema, en hal til byens skatere, en øget bevilling til Bymuseet og nedsættelse af egenbetaling på aftenskolerne for byens pensionister.

Kommunen fremlægger et prioriteringskatalog, som borgerne og de berørte institutioner kan gøre indsigelser imod, mens politikerne vedtager besparelser som ingen har haft mulighed for at debattere. Man kan mene sit om politikkernes prioriteringer, men forløbet som fører til lukningen af HUSET sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt borgerne overhovedet har haft mulighed for at deltage i en demokratisk proces.

En ting er dog sikker og vis. Debatten forsætter...

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup