Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
20. september 2006
Reportage: Hus til salg

Kulturcenter HUSET i Århus skal lukke, en beslutning, der har sat sindene i kog over hele landet. Denne artikel er en uddybende mailkorrespondance, der fandt sted den 16. – 17. september,  mellem Uffe Elbæk, formand for Århus Kommunens kulturudvalg og radikalt byrådsmedlem og Annette Damgaard, billedkunstner og kurator.

(Denne mailkorrespondance er publiceret med accept fra de medvirkende)

Angående lukning af Huset

Annette Damgaard: 
At lukke Huset for at bevare de frie midler og samtidig åbne et nyt sted for rytmisk musik og jazz giver ingen mening og ingen besparelser.
At lukke Huset og lægge de enkelte værksteder ud til beboerhusene, giver heller ingen mening. Huset har gennem mange år opbygget faciliteter og erfaring, som beboerhusene ikke har. Så hvis konceptet skal fungere med et tilsvarende udbud af muligheder, vil det betyde, at der skal postes godt med penge i de enkelte beboerhuse. Så her er heller ikke sparet noget. Altså lønner det sig bedre at beholde Huset.
Set med de øjne, ser det ud til, at der ligger en helt anden dagsorden end besparelser til grund for en lukning af Huset. Og efter alt at dømme en grund, som borger og brugere af Huset ikke må få indsigt i. Hvis ikke synes det besynderligt, at man lukker et aktivt og meget brugt sted uden forudgående varsel og mulighed for åben debat.
Hvis det rent faktisk handler om besparelser, virker det paradoksalt, at man poster penge i et nyt musiksted for jazz, med lydstudie og lignende faciliteter i stedet for at støtte allerede eksisterende steder, der udbyder Jazz eller stiller øvelokaler og lydstudier til rådighed.
Huset har med sin centrale beliggenhed gennem mere end 30 år været brugt af et bredt udsnit af byens befolkning. Studerende har skrevet og tryk specialer, og kunstnere har fremkaldt billeder, lavet plakater og foldere og fået dem trykt til en overkommelig pris. Folk har lånt symaskiner, værktøj og computere og fået råd og vejledning. Et tilbud man ikke finder andre steder og derfor bør bevares.

På vegne af Kulturforeningen Pappagallo
Annette Damgaard

Uffe Elbæk:
Hej Anette - tak for din mail. Jeg sender dig lige et indlæg, som jeg selv har skrevet om forløbet. Ikke fordi det måske ændre noget ved din holdning/vurdering. Men så ved du i hvert fald - endnu engang - hvorfor vi radikale har prioriteret som vi har gjort. Hvordan socialdemokratiet og de øvrige forligspartier vil fremlægge sagen....det må du jo spørge dem om!
Kh Uffe
P.S.: For øvrigt -  hvad mener du/I egentlig med "...en helt anden dagsorden"? Jeg har set den formulering flere gange nu, og jeg aner ikke hvad du/I mener?
Jeg ville være glad for, om du/I kunne forklare mig det?

”Forståelig vrede og frustration
af Uffe Elbæk, formand for kulturudvalget og radikalt byrådsmedlem

Sagt med det samme: Jeg forstår udmærket den vrede og frustration som medarbejdere og brugere af Huset i disse dage giver udtryk for. Ja - det er fuldt ud forståeligt. For der er jo rigtig mange århusianere, der gennem årene både har været glade for og aktivt har brugt Husets forskellige værksteder og mødelokaler. Jeg ved, at det lyde paradoksalt, at netop jeg siger dette, fordi jeg selv har været med til at pege på lukningen af Huset som en del af finansieringsgrundlaget i det netop indgåede spareforlig. Derfor har jeg også lyst at dele nogle af de tanker og overvejelser der lå til grund for netop denne beslutning.  Men allerførst lige en indgangsbøn: Alle der følger med i den kulturpolitiske debat i Århus ved, at jeg gennem hele forløbet har sagt, at i stedet for at spare på kulturområdet, burde man tilføre området penge. Men i en situation hvor byen står og mangler 410 millioner på bundlinjen, er et sådan radikalt kultur-ønske ikke realistisk. Kort sagt: Kultur-området må også påtage sig sin del af det kollektive ansvar for, at byen undgår økonomisk at  komme i fuldstændigt frit fald.
Men hvorfor blev det så netop Huset som indgik i den samlede løsning , da vi på kulturområdet skulle finde de 21 millioner kroner "kulturen" skulle aflevere til den økonomiske fælleskasse? For de radikale var denne prioritering begrundet i blandt andet følgende overvejelser:

1. For det første ville vi hellere lukke en eller flere institutioner, end at gennemføre kvalitetsforringende salami-nedskæringer på hele kulturområdet.
2. For det andet var det magtpåliggende for os, at beskytte de frie (produktions) puljer og basistilskud der gør, at byens nye som gamle kunstnere og kulturfolk rent faktisk kan producere og arbejde i denne by.
3. For det tredje ønskede vi - selvom hovedopgaven jo var at spare - også at finde ressourcer til at løse nogle af akutte problemer der er på kulturområdet
4. Og endelig for det fjerde håbede vi på at  finde penge til en række nye tiltag og initiativer der kulturpolitisk peger frem ad.

Det var disse overvejelser der gjorde, at vi  - sammen med de øvrige forligspartier - valgte blandt andet at lukke Huset og Åby bibliotek. For med den beslutning sikrede vi blandt andet at biografen Øst for Paradis blev reddet og der blev afsat driftspenge af til et nyt hovedbibliotek. Alle byens beboerhuse blev fredet og det samme gjorde lokalbibliotekerne. Der blev fundet penge til de tiltrængte rytmiske øvelokaler og der blev åbent op for etableringen af en ny jazz-scene. ARoS fik lukket et alvorligt økonomisk hul, bymuseet overlevede og byens mange unge skatere kan se frem til også næste år at kunne udøve deres sport indendørs om vinteren. Sidst men ikke mindst: De frie puljer og basistilskudende blev ikke rørt. Da vi lagde alle disse resultater af forliget i den ene vægtskål og i den anden lagde Huset og Åby bibliotek, ja så vejede den første mere end den sidste.  Men det gør selvfølgelig ikke frustrationerne mindre på Huset. Men det er i ovenstående perspektiv, at man skal se beslutningen om at lukke Huset og Åby bibliotek. Og jeg er overbevist om, at selvom denne beslutning måske nok her og nu gør ondt, så vil det på sigt alligevel være til gavn for helheden.  I dette tilfælde det samlede kulturliv i Århus.

-

Annette Damgaard:
Kære Uffe.
Allerede i maj hørte vi første gang om nedskæringerne af de frie midler. Lukningen af Huset har ikke været nævnt i spareforslagene, og det har derfor ikke været lagt ud til åben debat. Udadtil kommer det derfor til at virke som et regulært kup - noget man ikke har villet drøfte, og det er det jeg mener med en skjult dagsorden.
Håber du kan bruge mit svar.
M.v.h Annette

Uffe Elbæk:
Hej Anette - det kan jeg selvfølgelig godt forstå kan være konklusionen. Men det er IKKE tilfældet. Problemet er, at et flertal i byrådet i foråret besluttede at embedsmændene skulle lave et uprioriteret sparekatalog. D.v.s. at der ikke var lavet en politisk prioritering af forslagene. Så når vi politikere får kataloget skal vi forholde os både til de idéer embedsmændene og de idéer som vi selv kan se - men som ikke er beskrevet i kataloget.
Det er efter min menig en helt forkert model. For det betyder, at borgerne og/eller institutionerne kan få det indtryk, at hvis de er nævnt i kataloget så er de "uden for farezonen". Men det er de ikke. Og slutresultatet er hele den demokratiske høringsproces kortslutter.
Og det er jeg den første til at beklage.
Det var også derfor, at jeg allerede i juli gik ud og fortalte i JP-Århus, at jeg mente at Huset skulle inddrages i spareforhandlingerne. Ikke fordi jeg har lyst, som jeg også skriver i mit indlæg. Men fordi at jeg mener i det samlede kulturbillede, at det var nødvendigt.
Jeg gik igen ud i Stiften for tre uger siden og sagde det samme. Og min politiske kollega Peter Thyssen gentog det igen på den store offentlige høring i rådhushallen.
Så vi ville hellere end gerne diskutere dette forslag - og ikke mindst hvorfor vi mente, som vi gjorde.
Men noget kup er der altså ikke tale om. Det er IKKE min stil - tvært om! Det er fair at være rygende uenig. Men der skal være ordentlighed i argumentationen. Håber at jeg har været med til at medvirke til dette ved denne mail.
Kh Uffe

Annette Damgaard:
Hej Uffe. Tak for dit svar, som giver god indsigt i proceduren omkring sparekataloget.
Du skriver, at der skal være ordentlighed i argumentationen, og det har du ret i. Men så længe folk ikke kender dagsordenen for, at politikere kan komme op med idéer, der ikke er beskrevet i sparekataloget, så er argumentationen for, at der eksisterer en anden dagsorden, jo rent faktisk i orden.  Derfor giver jeg dig ret i, at det er en helt forkert model.  
Mvh Annette

-

Uffe Elbæk:
Nemlig! Det var derfor jeg meldte ud som jeg gjorde.
Uffe

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup