Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
18. august 2006
Essay: aarhus.nu byder den æstetiske tværfaglighed velkommen

Som et brand nyt tiltag på aarhus.nu åbner vi dørene for vores søstre og brødre indenfor musik, teater, litteratur og graffiti. Samtidskunsten får derved følgeskab og forhåbentlig nye venskabe på aarhus.nu. Læs her kort om initiativet og nyd den første artikel fra Litteraturen på Scenen.

Tekst: Anne Dyhr
Grafik: Anne Dyhr 
 

Kunstportalen aarhus.nu byder den æstetiske tværfaglighed velkommen

aarhus.nus mission for dette tværæstetiske samarbejde er
+ At skabe lydhørhed og resonans mellem miljøer indenfor musik, scenekunst, litteratur og billedkunst.
+ At give en bredere del af befolkningen et indblik i æstetiske arbejdsmetoder og interessefelter.

aarhus.nus koncept for samarbejdet 
Kræfterne bag aarhus.nu ser portalen som et værtskab, hvor kunstgenrer, der umiddelbart har svært ved at formidle sig selv, idet de f.eks. arbejder udenfor de traditionelle kunstinstitutioner, får en chance for både at få plads og en professionel formidling i mediestrømmen i dag.
Det er ikke kun inden for billedkunsten at sådanne ikke-institutionelle miljøer eksisterer og trives. Derfor ønsker vi med ”KrydsFELT” at åbne døren til  vores velfungerende formidlingsstation, så også de underbelyste eller mere snævre genrer inden for musik, scenekunst, litteratur og graffiti kan få et bredere publikum og et sted, hvor æstetiske fagligheder kan mødes og sparre indbyrdes.

Samarbejdspartnerne:
I det fortløbende halve år består samarbejdet af:
+ Musikmagasinet og Internetportalen Geiger www.geiger.dk og billedkunstneren Kevin Lytsen som layouter www.kevinlytsen.dk
+ Sammenslutningen af Uafhængige Scenekunstnere www.scenekunstnere.dk
+ Litteratursammenslutningen Litteraturen på Scenen www.lips.dk og Ørnørn fra www.antigrafik.dk  som Layouter.
+ Internetportalen streetart.dk www.streetart.dk

Samarbejde
Hver samarbejdspartner får publiceret en artikel hver måned i seks måneder. De vil ydermere få et fælles banner på forsiden af aarhus.nu, hvorfra man direkte kan gå til samarbejdspartnernes egne sider på portalen. På disse sider vil det være muligt at samle info og artikler fra og om den pågældende faglighed. Her kan samarbejdspartnerne publicere ekstra artikler og info: det bliver med andre ord deres sted, hvor brugerne af portalen kan holde sig informeret om præcis den genres artikler og information.

Katalog over et samarbejdsforløb
Samarbejdet er planlagt til at løbe over et halvt år, hvorefter projektet vil blive evalueret af alle deltagerne. Herefter vil det være muligt at igangsætte en ny samarbejdsperiode, der vil kunne bruge evalueringsmaterialet fra det foregående samarbejde. Det skal understreges, at samarbejdspartnerne sagtens kan fortsætte efter endt projektperiode, men de halvårlige evalueringer gør det muligt at byde andre velkommen og sige farvel til ”gamle” samarbejder.
Det er ydermere et ønske, at artiklerne, der er skabt gennem det  halvårlige forløb tillige med udvalgte billedkunstfaglige artikler, vil blive publiceret i et katalog. En publicering, der vil kunne ses som et stemningsbillede og ressourcebank om og af de fremspirende ideer og strømninger indenfor de respektive miljøer.

Vi glæder os her på aarhus.nu og håber, at det også vil vække din interesse.

Venlig hilsen aarhus.nu

 

Oversigt over samarbejdspartnere for det kommende halve år:

+Musikmagasinet og Internetportalen Geiger www.geiger.dk
Geiger dækker den musik, der går imod midterstrømmen. Vi ønsker at dække både den obskure og den anerkendte, den traditionsbevidste og den grænsesøgende musik. Vi giver indblik i de seneste udviklinger men går i lige så høj grad bagom og introducerer de bands og genrer, som danner forudsætning for det, der sker her og nu.
Artikelserie: Vi vil bl.a. bringe reportager fra to festivaler, som repræsenterer et alternativ til de store, traditionelle sommerfestivaler og som samtidig præsenterer ny, eksperimenterende musik af høj kvalitet – nemlig Forma Nova-festivalen i Fredericia og Elektronisk Jazzjuice i Århus. Derudover vil vi løbende holde øjne og ører åbne over for kommende initiativer og arrangementer, som kaster lys over vores felt.

Forbundet af Uafhængige Scenekunstnere www.scenekunstnere.dk,
Uafhængige Scenekunstnere arbejder for en udvidelse og vedholdende undersøgelse af scenekunst-begrebet og ønsker at være et forum for diskussion af nye retninger og initiativer indenfor scenekunst i videste forstand. Kort sagt vil vi være talerøret for de mange frie scenekunstnere med fælles produktionsbetingelser og desuden være  en synlig, progressiv, innovativ og kritisk medspiller i den nationale og lokale kulturpolitik.
Artikelserie: Daniel Norback: At skrive til/for/i performance.
Morten Kofoed: Lyd og teater
Ellen Friis: Hvorfor scenografi?
Henrik Vestergaard Pedersen: Relationelt teater
Katrine Karlsen: Om ”snobberi”, i ft. ordet skuespiller.
Gritt Uldall Jessen: Tekstens rolle indenfor performanceteater.
Derudover vil forskellige medlemmer hver måned anmelde en aktuel forestilling. Den uafhængige scenekunst bliver i dag meget sjældent anmeldt i den etablerede presse og har behov for kritikken for at blive bedre og til at sælge sig selv på.
Anmeldelser vil hver måned blive foretaget af et af vores medlemmer.

Litteratursammenslutningen Litteraturen på Scenen www.lips.dk
Litteraturen på Scenen har siden 1996 arrangeret oplæsninger m.m. med danske og udenlandske forfattere. Det er blevet til over hundrede arrangementer - hovedsageligt i Århus men også i Odense og København. 
Artikelserie: Folketingsvalget i 2001 ses som et systemskifte i nyere politisk historie. I kølvandet af dette skifte kom kulturkamp, aflivning af smagsdommere, færre bibliotekspenge, mindre generøs kulturpolitik og en række mere vidtrækkende problematiske politiske beslutninger, som har vakt en defaitistisk stemning af krise og handlingslammelse i kulturlivets indercirkler og de skabende miljøer.
Målet med denne artikelserie er at påvise en begyndende politisering, affødt af førnævnte skifte, af samtidskunsten og den yngste danske litteratur, hvor der med ordet ”yngste” ikke henvises til forfatterens/skribentens alder, da en markant tendens inden for dansk litteratur er, at mange ældre forfattere aldrig har været yngre, eksempelvis Klaus Rifbjerg, som de seneste år har braget ud med en absolut kvalitativ ny litteratur.
Seriens form vil være løs, essayistisk, kritisk, fabulerende, indeholde anmeldelser, gå i dialog, linke, evt indeholde en email-korrespondance mellem undertegnede og forfatteren Lars Skinnebach og hvad der ellers måtte dukke op på vejen - med andre ord en bastard-serie.

Internetportalen streetart.dk www.streetart.dk
Streetart.dk indeholder fragmenter af den århusianske streetart. Sitet er udviklet i stor taknemmelighed til de aktive aktører og kunstnere, der er med til at berige byen og gøre den levende og i konstant udvikling.
Artikleserie: Formålet er at skabe større kendskab til streetartens forskellige udtryksformer, medier og indholdsmæssige temaer.
Det centrale er, at en dokumentation skal være med til at rette fokus imod streetartens kvaliteter og de temaer, der rører sig indenfor genren.
Artiklerne om streetart på aarhus.nu skal primært basere sig på fotos, og materialet præsenteres på aarhus.nu i en selvstændig grafisk fremstilling.

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup