Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
1. august 2006
Anmeldelse: Fantom på Charlottenborg
Kunstner og kurator Jesper Rasmussen, har sammen med kollegaen Søren Andreasen kurateret udstillingen Fantom på Charlottenborg Udstillingsbygning. Anmelder på aarhus.nu , Kristoffer Horn er mildest taget begejstret.

Af Kristoffer Horn
Foto: Anders Sune Berg

Udstillingen Fantom vises på Charlottenborg Udstillingsbygning i perioden 9. juni til 6. august 2006.
www.charlottenborg-art.dk
 
Dan Perjovschi. Tegninger
 
Fantom

Kunstner og kurator Jesper Rasmussen, har sammen med kollegaen Søren Andreasen kurateret udstillingen Fantom på Charlottenborg Udstillingsbygning. Fantomet er, ifølge udstillingspamfletten, en figur, der ophæver skellet mellem fantasi og virkelighed, og stiller sig selv i stedet.

Udstillingen består af 16 værker af forskellige kunstnere, der alle fokuserer på og diskuterer kulturen som begreb og som faktisk medspiller i vores verdens virkelighed. I kulturens konstante aktualisering af tankeuniverser, der reelt set fremkommer som fiktive paralleluniverser til vores virkelige verden, opløses det traditionelle skel mellem fiktion og virkelighed mere og mere, og det fantastiske eller det fantomagtige optræder på lige fod med virkeligheden, interagerer med denne og påvirker således den reelle verden. Det er derfor ikke alene fantomagtige forestillinger, der præsenteres på Charlottenborg, men i lige så høj grad tematiseres selve kulturbegrebet, og udstillingen påpeger centrale og i høj grad effektfulde og pragmatiske sider ved kunsten.
Som eksempel herpå kan nævnes Johanne Billings videoinstallation, ”Magical World”, hvor kroatiske børn i et fattigt kvarter fremfører sangen Magical World med stor empati. Herved accentueres den skarpe kontrast mellem den frie fantasi og den barske realitet, som den nye kroatiske generation står ansigt til ansigt med. Samtidigt vækkes der et håb om, at det magiske børneunivers kan integreres i virkeligheden og tilføre forstadsbetonen et strejf af magi og kunstnerisk kreativitet. Konkret peges der altså på, at virkeligheden altid opleves indefra subjektet og ud, og netop derfor kan virkeligheden påvirkes af fantasien og derved ændre perspektivet på verden: alting afhænger af øjnene, der ser.

 
Johanna Billing: Magical World. Video, 2005   Katya Sander: Capital Failure

Ligeledes træder Katya Sanders ”Capital Failure” frem som en nuanceret og intelligent kommentar til selve kulturbegrebet. Her påpeges det faktum, at vores virkelige verden udelukkende er et tankesystem, der er påtvunget virkeligheden, og som således kun kan opretholdes, fordi vi alle handler ud fra de spilleregler, som systemet påbyder os. Fokus er rettet mod pengesystemets mekanismer, hvilke tematiseres gennem en glimrende visuel repræsentation med en tilsvarende stærk indholdsmæssig side.

På en helt anderledes måde behandles samme problematik hos Christian Jankowskis, hvor et interview med professorerne ved det Tekniske Universitet i Aachen i 2000 resulterede i værket ”Lehrauftrag”. Fragmenter fra interviewet, der omhandlede spændingsfeltet mellem naturvidenskaben og det kulturvidenskabelige felt, blev taget ud af konteksten og malet på hvide lagener som bannere, hvorefter de blev hængt op på universitetets mure. Citaterne kommenterer på kulturens og kunstens rolle i forhold til f.eks ingenørfaget, og tematiserer således dels den mellemfaglig interaktion og ansvaret i de respektive fagligheder. Samtidigt viser citaterne, hvor tæt forbundet kunstens fiktion er med ingenørfagets virkelighed, eller med andre ord, at påvirkningen fra kunsten er så stor, at det ikke længere giver mening at anskue den som et fiktivt univers.

Rammesætningen med fokus på kulturbegrebets fiktive aspekt og således udeterministiske natur giver plads til værkerne og lader dem træde frem med dobbelt betydning: dels i sig selv med egne stemmer, enten som politiske kommentarer eller utopiske parallelverdener. Stærkest påvises kulturens fantomagtige virke som noget, der ophæver skellet mellem fiktion og virkelighed eller fantasi og realitet og stiller sig selv og sin egen produktion i stedet. Fantom er en begavet og æstetisk flot udstilling, der er noget af det mest vellykkede, jeg har oplevet i år. Faktisk er alle værkerne på udstillingen interessante, og tematiserer på vidt forskellige måder kulturbegrebet samt spændingen mellem fiktion og virkelighed. Jesper Rasmussen og Søren Andreasen fortjener ros for en sjælden vellykket udstillingen, der varmt kan anbefales.
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup