Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
2. juni 2006
Reportage: Teknomorfose på Hovedbibliotektet
Frirummet på hovedbibliotektet i Århus, har efterhånden markeret sig som et sted hvor flertydigheden råder, hvilke man kan se manifestere sig på den interaktive udstilling Teknomorfose af Interaktionsdesigner og skribent på aarhus.nu Signe Klejs. Udstillingen lader publikum markere sig som individer, dog kun for et kort øjeblik. 

Af Lars Henningsen
Foto: Signe Klejs

Teknomorfose. Frirummet, Hovedbiblioteket, Århus. 22. Maj til ultimo juli 2006.
www.aakb.dk/frirummet
 
 
At gå et digitalt billede

’Alt i alt er verden ikke foran mig, men omkring mig.’                                                
Sådan skriver filosoffen Maurice Merleau-Ponty om vores væren i verden. Hans tanke er, at det er gennem kroppen, vi er til stede i verden, i kontakt med os selv, hinanden og tingene.
Spørgsmålet er nu, om digitale medier kan ses i lyset af en sådan kropsfænomenologisk filosofi? Interaktionsdesigneren Signe Klejs tager tematikken op i udstillingen Teknomorfose, idet hun giver et bud på: ’hvordan rum og informationsteknologi smelter sammen.’

Det første biblioteksgæsten ser, er en projektion med en mangfoldighed af portrætter i grå nuancer, der varierer i størrelse og beskæring. Billedfelterne er i bevægelse – tilsyneladende i tilfældig orden. En anden, mindre skærm er belyst i klare farver, overvejende orange, og her aner vi kropslige former og konturer.
Vi har her at gøre med to af projektets installationer: Gobelinen og Aftryk. Når biblioteksgæsten passerer forbi den meterlange Gobelin aktiveres de digitale billeder, og mængder af portrætfotos danner varierende formationer. Det kollektive gigant-portræt formes med andre ord af gæstens bevægelser.
Ligeledes er de visuelle udsagn i Aftryk et resultat af kropslige agreren, når gæsten færdes omkring projektionen. Her er der mulighed for at iagttage og følge kroppens konturer og bevægelser, on-going. Man kan for en kort stund skabe sig et spor, et aftryk i verden ved at klappe i hænderne eller ved at lave en anden skarp lyd. Så står man dér på skærmen: biblioteksgæstens slørede kontur finder ro i den digitale strøm af pixels.
Titlen på installationen antyder en ironisk kommentar til moderne mennesker, der klynger sig til den stabilitet, billedmedier som fx fotografi og video synes at kunne tilbyde? Vi ser spor af noget, der var. Jeg var der – i biblioteket den dag - jeg kunne se mig selv; jeg er til.
Men så forsvinder aftrykket på skærmen: - Næste mand frem for et webcam! Mennesket må tilsyneladende acceptere at leve i en verden, hvor det digitale informations-flow er et (frygtindgydende) vilkår. Og modstykket? Hvordan tegner det sig: - En forhåbning om forankring; et aftryk og et spor i et visuelt medie eller et overskueligt kropsligt bevægelsesmønster ved en skærm.
Signe Klejs opererer ikke med sådanne modsætninger - eller diktonomier - i Teknomorfose. Projektet tilbyder en lystfyldt undersøgelse af muligheder og interaktioner. Det er oplagt, at rum - krop-relationen er væsentlig i Teknomorfose. Vi går, vi agerer, vi er del af en visuel og lydlig begivenhed, hvori der genereres nye spørgsmål og muligheder. Rummet er flertydigt. Den digitale dimension er på en gang afgørende og ret ligegyldig. Det handler om et rum, der fyldes: ’Verden er ikke foran mig, men omkring mig.’

 

Flertydighed er ikke kun knyttet til digital teknologi. Flertydighed opstår i rum, hvor der sker udveksling mellem mennesker. En opfattelse af flertydighed som problem, synes nærmere at stamme fra opdragere, eksperter, politikere og andre, der ønsker, at magtrelationer skal være hævet over diskussion.
Projektet rummer dermed ikke et dannelsesideal, som siger: ’Sæt dig ned foran din skærm, skriv og læs’. Idealet synes nærmere at være: ’gør et eller andet – gør noget sjovt omkring din skærm’. - Og gør det sammen med andre.
Teknomorfose stiller spørgsmålet: Hvordan påvirker vi teknologien? Digital teknologi repræsenterer i dette perspektiv blot en ekstra understregning af menneskers sociale konstruktioner. Teknologien giver os ydermere mulighed for at genopdage kroppen.
Dét kan rumme megen humor. Oplev derfor Teknomorfoses i alt seks installationer. - Have fun!


Relaterede artikler:
Pressemeddelelse for Teknomorfose
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup