Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
Send din kommentar til
29. maj 2006
Anmeldelse: Ole Bak Jakobsen i rum46
Ole Bak Jakobsens kunstneriske praksis er ofte centreret omkring vores sociale liv. I højhuset på Klostervangen fik han beboerne til at omdanne højhuset til en lysende skulptur. Udstillingen i rum46 har dog et mere teoretisk afsæt i det sociale. Læs anmelder Kristoffer Horns udlægning her.

Tekst: Kristoffer Horn
Foto: Ole Bak Jakobsen

Udstillingen vises i rum46 i perioden 20. maj til 4. juni 2006.
www.rum46.dk
 
 
Fokus på anomalien

I en tid, hvor massemedierne har ændret forholdet mellem fiktion og virkelighed, er vi alle udsat for en hvis portion manipulation. Vi bliver påvirket af MTV, reklamer og TV-serier, som former os i ligeså høj grad som vores faktiske omverden, hvilket gør det svært, hvis ikke umuligt, at sondre mellem det fiktionelle og det reelle. I en sådan kultur, kan det naturligvis være svært at leve op til de forventninger, fiktionens glansbilleder opstiller, og der vil altid være anomalier – afvigere, der ikke kan integreres i denne socialitet. Ole Bak Jakobsens udstilling, 260489-3428/100188-0145/170690-1323/061188-5982, som netop nu kan ses i rum46, fokuserer netop på denne gruppe.

Titlen henviser til personnumrene på fire unge, der udstilles netop som anomalier. Udstillingen består af fire forstørrede fotos, hvortil der hører fire sagsmapper, der behandler hver persons situation. Grundlæggende vises der en fundamental uoverensstemmelse mellem de unges virkelige liv og de koder, de forventes at leve op til. Traumatiseret af incest, stofmisbrug, kriminalitet og psykiske problemer, kæmper de unge således med at finde sig selv imellem disse verdener, der ikke harmoniserer. Værkets dokumentariske ydre snyder dog en smule, da det i virkeligheden drejer sig om fire privilegerede teenagere, alle elever på den eftertragtede og velrenommerede Vostrup efterskole. Herved ønsker Bak Jakobsen at kommentere på det faktum, at vi alle har forskellige udgangspunkter for at opfylde vores potentialer.

 
Udstillingen i rum46

Bak Jakobsens udstilling formår at demonstrere dette på fin vis. Dog vil jeg mene, at pointen forhåbentlig ikke kommer bag på nogen. Den idealiserede ungdoms bagside, hvor anomalier fortvivlede bevæger sig på kanten og ikke kan finde fodfæste i en verden, de ikke kan leve op til, synes behandlet konstant både i dansk litteratur, aviser og egentlig også i tv-serier. Netop fordi fiktionen og virkeligheden ikke uden videre kan adskilles, projiceres anomalierne ind i massemedier som glansbilledet i virkeligheden. Dette betyder imidlertid ikke, at Bak Jakobsens udstilling bliver overflødig. Billederne, der faktisk er taget af de unge selv, men behandlet af Bak Jakobsen, bærer mange tegn i sig, og spiller på fin vis de to verdener op mod hinanden.

Bak Jakobsens udstilling bidrager flot til debatten om afvigerne. Dog kunne man ønske en stærkere visuel side – billederne fylder ikke meget på væggene - og tekstsiden kan synes urimelig stor i forhold hertil. Men har man tid, vil jeg opfordre til at gennemgå sagsmapperne, da det faktisk er her værkets stærkeste side er placeret.


Relaterede artikler:
Pressemeddelelse – rum46
Pressemeddelelse – Klostervangprojektet

Relaterede links:
Udstillingsstedet rum46 - www.rum46
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup