Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
4. april 2006
Send din kommentar til
Anmeldelse: Mind the Gap på SmackMellon Gallery, NYC
Aukje Lepoutre Ravn, tidligere fast anmelder på aarhus.nu er pt. bosat i New York, nærmere bestemt i området DUMBO, et område under hastig udvikling. Her finder man også SmackMellon Gallery med udstillingen Mind the Cap, der blandt andet viser værker at danske Lise Skou og Lasse Lau.

Tekst og foto: Aukje Lepoutre Ravn

Udstillingen Mind the Gap vises på SmackMellon Gallery i New York City frem til d. 30 april 2006.
www.smackmellon.org
 
 
MIND THE GAP
- Reportage fra SmackMellon med dansk deltagelse og andet kunstinfo om New York.

I New York kan man snildt finde 10 galleriåbninger på en dag, hvis det skulle være. Galleriscenen er en absolut uoverskuelig, men virkelig inspirerende kunstjungle. Og den synes at fortsætte med at ekspandere. Især samtidskunstscenen bevæger sig væk fra de etablerede og skarpt kommercialiserede kvarterer som SoHo og Chelsea til nye og off-Manhattan områder som DUMBO (Down Under Manhattan Bridge Overpass), Williamsburg og Greenpoint i Brooklyn og ikke mindst Long Island City i Queens. Sidstnævnte er det område, der i øjeblikket viser sig at være centrum for New Yorks nye innovative kræfter i kunstmiljøet. Herude har man en række non-profit baserede kunstinstitutioner - eks. Queens Museum, PS1, SculptureCenter og Fisher Landau Center for Art - der i fællesskab har forvandlet og udnyttet Queens-bydelens rå, industrielle og stadig meget autentisk og ”uberørte” kvarter, til et nyskabende og internationalt befærdet samtidskunstmiljø. Således er området også blevet attraktivt for gallerier, cafeer, barer og restauranter. Det er den klassiske historie (ikke myte) om indtagelsen og opblomstringen af nye kvarterer; først kommer kunstnerne, så kommer bøsserne, så kommer pigerne og så kommer masserne (=pengene), det kører på repeat. 

DUMBO og Williamsburg i Brooklyn har tidligere haft nogenlunde den interessemassivitet som Long Island City har nu, men det betyder ikke at ”festen så er slut i Brooklyn”. Absolut ikke! Der er stadig utrolig mange spændende gallerier og kunstnersammenslutninger, der kan besøges her, bl.a. SmackMellon Gallery. SmackMellon ligger i DUMBO og har nok et af byens smukkeste udstillingsfaciliteter; en rå og højloftet industriel bygning, i et nu deindustrialiseret kvarter, der ligger helt ned til vandet. Derfor med en fantastisk, uforstyrret udsigt over Manhattan Bridge og Downtown Manhattan. Udstillingsstedets visuelle placering spiller rigtig godt op til de temaer, som dens nuværende udstilling Minding the Gap sætter fokus på.

 
Udsigten fra galleriet   Manhattan Bridge som har givet området sit navn

Mind the Cap undersøger byers såkaldte restområder; områder der på den ene eller anden måde er tilovers og uden statslig/kommunal økonomisk interesse. Byens negligerbare og forsømte offentlige rum. Det kan være kvarterinddelinger, der har efterladt sig nogle offentlige urbane huller, som så er blevet overtaget af marginale samfundsgrupper eller blot står tomme. Det kan være områder, der er tynget af underudvikling og aldrig har haft urban arkitektonisk interesse eller ”døde zoner”, der er forladte grundet deindustrialisering. Zonerne er typisk forstæder, slumkvarterer, havneområder, lufthavnsperiferier, nedlagt byggeri m.m.

Udstillingens 17 deltagere har alle skabt projekter og værker, der viser en skærpet interesse for disse områder, der også kaldes ”terrain vague”, ”urban voids” eller ”wastelands”. De er interessante, fordi de er ignorerede områder, og netop derfor har de et uslebent potentiale til at kunne skabe nye offentlige rum. Via enten performance, fotografi, skulptur, video eller installation har kunstnerne foretaget forskellige greb på grundidéen om at forstærke og opmuntre disse ”mellemzoner” til at genaktiveres og drages offentlig nytte af. En kærkommen tanke i relation til det faktum, at mange større eller blot voksende byer i dag styres af en regulerende kapitalisme, der hellere indskrænker og fjerner byernes offentlige rum end at udvide og bevare dem.

 
Kyong Park: Detroit: Making It Better For You (a fiction) Videostill

Meget interessant er Kyong Parks dobbeltprojekterede video Detroit: Making It Better For You (a fiction), der er en dokumentarisk billedreportage, som viser resultaterne af Detroits ekstreme affolkning gennem de sidste 20-30 år. Detroit havde i mange årtier USA’s absolut største bilproduktionen (Daimler Chrysler), der naturligvis genererede en masse arbejdspladser, men da produktionen blev flyttet til Asien, skete der så voldsom en affolkning og deindustrialisering, at byens centrum praktisk talt i dag står efterladt som en forfalden spøgelsesby. Forladte kontorbygninger, parkeringshuse, hoteller, operaer, restauranter og især boligkvarterer står gabende tomme og kriminaliteten er rødglødende (tænk bare på 8 Mile). Det er opsigtsvækkende og foruroligende at følge Kyong Parks reportage, der beretter om en storbys forfald og langsomme selvudslettelse. Detroits centrum er i dag indbegrebet af det ”wasteland”, der ellers mest karakteristisk placerer sig i byers periferier – ikke midtpunkter; en totalt omvendt byudvikling.

Andre kunstnere tager konkret udgangspunkt i mennesket og de sociale forhold, der opstår i disse isolerede og forsømte forstæder. Her kommer udstillingens to danske deltagere Lise Skou og Lasse Lau på banen. Begge er de uddannet fra Det Fynske Kunstakademi og har studeret under Whitney Museum Independent Study Program, New York. De bidrager med værket Spacial Resignation, der som Lise Skou selv udtrykker det; ”tager fat på en generel problemstilling omhandlende dissonansen mellem makroplanen og individet”. Værket består af en fotografisk billedserie á 9 stk., der viser forskellige fugleperspektiviske blik ned på nogle jordslåede, mennesketrådte stier, der på kryds og tværs af ”autoriserede” græsplæner, danner mønstre mellem en række forskellige betonhøjhuse. Fotografierne er taget fra forskellige forstæder i Europa, der har det modernistiske, sociale boligbyggeri som fællesnævner. Ovenfra ligner stierne nærmest animalske græsgange – hvilket jo i sig selv er en helt grotesk tanke, men man kan spekulere over, om det er et bevidst statement?

   
Lise Skou og Lasse Lau: Spacial Resignation    
   

Værket Spacial Resignation kan kædes sammen med en række af Skou og Laus tidligere samarbejder. Tilbage i 2000 iværksatte de et større projekt i forstaden Vollsmose, Odense. Her udviklede de centeret C.U.D.I. (Center for Urban Kultur, Dialog og Information), der nu er lukket ned. C.U.D.I. inviterede Vollsmoses beboere til en dialog om sociale boligbyggeriers relation til social og kulturel eksklusion. Således blev der skabt et forum for kreativ idé-udvikling af beboernes forslag til forbedringer af deres boligform og til, hvordan deres modernistiske boligblokke også kunne anvendes.
Spacial Resignations anden del er en fritstående glas-/spejlmodel, der afspejler Vollsmoses grundplansstruktur. Fra afstand ligner den en klassisk arkitektonisk byrumsmodel eller et lille spejlhus, men ved nærmere eftersyn ser man, at loftet på huset fungerer som en grundplan over Vollsmoses beboelsesarealer, som spejles og derved ligner bunden. Spejlene, der også fungerer som vægge rundt om grundplanen, er placeret i ugeometriske vinkler og niveauer, så man umuligt kan få en ubrudt spejling af grundplanen men kun formår at betragte spejlingen i fragmenterede dele. Således opstår her den omtalte dissonans mellem modellens makroplan og det betragtende subjekts beskuermuligheder. En tilstand der meget fint refererer til den fragmentering og begrænsning, som er praksis for Vollsmoses beboere. Hen over en af spejlfladerne, står der på fransk skrevet; ”Verden er din” – hvor ”din” er streget over og byttet ud med ordet ”vores”. At tekstdelen netop er fransk synes direkte at referere til den schweizisk/franske modernistiske arkitekt Le Corbusier, der især i 50erne skabte en lang række utopiske byplanlægninger og idéer til socialt boligbyggeri, som skulle kunne optimere det nye moderne menneskes behov. Skou og Laus pointe træder her tydeligt frem som en markering af, at Le Corbusiers såkaldte ”rationelle byggeri” i realiteten er endt op som den store stygge boligulv, som genererer social eksklusion frem for social progression. Med deltagelsen i Mind the Gap, nu en årrække efter Vollsmose-projektet, understreges problemstillingens gentagende og tilbagevendende aktualitet og mere interessant dens kontekstualisering med tilsvarende internationale forhold.

Lise Skou og Lasse Lau planlægger at arbejde videre med denne parallelisering. I løbet af sommeren og efteråret vil de rejse rundt til forskellige tilsvarende forstæder i Europa eks. Torino, Marseilles og Berlin og interviewe deres beboere. På et workshopbaseret plan, vil de diskutere beboernes ønsker om lokale sociale forbedringer og lave manualer til, hvordan man kan bygge sine egne huse. Efterfølgende planlægger Skou og Lau at udgive en bog, der dokumenterer denne tour og samtidig genoptage mange af de diskussioner C.U.D.I. har fremstillet.

 
Ferniseringsbilleder fra udstillingen Mind the Gap på SmackMellon Gallery i New York City

Selv med blot et par enkelte værkbeskrivelser og som sikkert opdaget en primær interesse i den danske deltagelse, så kan der opsummerende siges, at Mind the Gap er en udstilling, der søger at forandre eller på anden måde teste de hensigter og modstridende interesser, der ligger bag urban planlægning. Den sætter spørgsmålstegn ved, hvem der formulerer og skaber disse planer, og hvem der drager nytte af resultaterne, men i særdeleshed også hvem og hvad der efterlades. Mange af svarene kende vi, når det kommer til at identificere udbyttetagerne, men det er stadigvæk lærerigt at blive gjort opmærksom på urbanitetens ekskluderede og glemte fænomener og få dem sat i perspektiv til de tomme huller, vi kender fra vores egne byer – for de findes over alt.
Hvis foråret byder på en sviptur til New York, er SmackMellon et spændende besøg værd.

Relaterede links:
www.smackmellon.org
www.lasselau.dk
www.swopnetwork.dk

Relaterede artikler:
Pressemeddelelse
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup