Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
29. marts 2006
Send din kommentar til
Reportage: Udenfor Sæson Non-Stop
Vendsyssel Kunstmuseum har åbnet dørene for et hold studerende ved henholdsvis Aarhus Universitet og Det Jyske Kunstakademi, der i fællesskab har kurateret udstillingen Udenfor Sæson Non-Stop. En udstilling med indbyggede overraskelser, som tager udgangspunkt i museets samling. Kristoffer Horn reporterer.

Tekst og foto: Kristoffer Horn

Udstillingen "Udenfor Sæson Non-Stop" på Vendsyssel Kunstmuseum vises i perioden 24. marts - 5. juni 2006
www.vkm.dk


Foran campingvognen er placeret et polaroidkamera. Til højre ses et af de billeder beskueren kan blive fotograferet i.
 
Udenfor Sæson Non-Stop

Vendsyssel Kunstmuseum har åbnet dørene for et hold af studerende ved henholdsvis Aarhus Universitet og Det Jyske Kunstakademi, der i fællesskab har kurateret udstillingen "Udenfor Sæson Non–Stop". Gennem et par måneder har de studerende haft adgang til museets arkiver og haft frie hænder i planlægningen af en udstilling. Resulteret er fire rum, der sprudler af opfindsomhed og begavede problematiseringer af en række teoretiske overvejelser. Det første rum, man træder ind i, indtages af en skulpturbuffet, der til ferniseringen blev spejlet af et alternativt tag-selv-bord, der illustrerede udstillingens fokus på det at være udenfor sæson gennem et rigt udbud af feriedrinks, frugtfade og et bredt udvalg af øl. Således fungerede fravalget af den faste rutine med ordnede kolonner af rød- og hvidvin som billede på kuratorgruppens intention om at lade det usædvanlige og det uvante spille en rolle og derved definere og stille spørgsmålstegn ved de implicitte ritualer, der knytter sig til museet.
Alene fungerer skulpturbuffeten imidlertid også i opfordringen til en anderledes tilgang til kunsten. Det ophøjede fremstilles som konsumvare, lav- og finkultur blandes sammen, og afsigelsen af den traditionelle sokkel, der påtvinger kontemplation, indbyder beskueren til en anderledes reception og aktiv rolle, hvor flere sanser end den visuelle tages i brug. På væggen kan man se en ægte vendsysselsk roadmovie, optaget på køreture i området. Den afspejler tilknytningen til lokalmiljøet, der traditionelt bringes ind gennem kunstnerens poetiske fremstilling, men her erstattet af den faktiske penetrering af landskabet.

Installationen spiller sammen med det andet rum, hvor netop de traditionelle landskabsafbilninger hænger. Her er den karakteristiske nordjyske horisont sat i stævne, og alle billederne er tvunget til at indrette sig herefter, så horisontlinien går kontinuerligt og ubrudt gennem dem. Står man inde i rummet, lukkes det af roadmovien, og man er omgivet af horisonten i vidt forskellige afbildninger. Her er ligeledes billeder fra forskellige epoker og kunstretninger, hvilket illustrerer en mangfoldighed af tolkninger af samme virkelighed, og således betoner kunstens subjektive karakter.

 
Skuplturbuffetten   Horisontlinien bestemmer hvorledes billederne skal hænges op

Udstillingens alternative karakter tiltager i det tredje rum, hvor fire skulpturer har dannet formen til hver deres minigolfbane. Værket er skabt ved at lade skulpturernes skygger optegne, for derefter at skabe minigolfbanerne herefter. Tilhørende bolde og køller indbyder til spil, mens en skriftlig optegnelse af minigolfens kunsthistorie fortæller om den indbyrdes relation. Det, der står i finkulturens skygge - det afvigende, men alligevel tilstedeværende – får her en central rolle. Og man må sige, at er der noget, der er udenfor sæson, er det jo netop minigolfen. Kulturens ritualer og tilknyttede vaner synes igen at stå centralt, og beskueren konfronteres med egne indlærte fordomme om, hvad der hører til på museet, hvilket her fremstilles arbitrært og bestemt af en udeterministisk og tilfældig kulturudvikling.

Som et appendix er der et lille ekstra rum, hvor kanoniserede detaljer fra lokalkunsten er kopieret til papirstykker, der skyder op gennem gulvet og således står som forhindringer ned gennem det smalle rum, hvis bagvæg er prydet af en dartskive. Igen er det anormale betonet, og dartens funktion som en beskæftigelse henvist til småbyers værtshuse og sommerhuskældre vendes pludselig på hovedet og overtager her billedets funktion som den målskive, øjet søger mod.
I det sidste rum kulminerer det oplevelsesorienterede i iscenesættelsen af beskueren som den centrale figur. Rummet indrammes af figurative malerier, hvor ansigterne er blevet fjernet, så beskueren kan stille sig bag disse og få taget et fotogrsfi af sig selv som kunstværk. En campingvogn er sat op overfor et stueinteriør med sofagruppe, hvilket danner en scene i midten. Her kan man, ved hjælp af et polaroidkamera, blive portrætteret i henholdsvis de forskellige miljøer eller som ansigter i værkerne. Det at se og blive set er centralt, men ligeledes problematiseres rum-begrebet, der her fremtræder på grænsen mellem offentligt og privat, ude og inde og ikke mindst som kontemplativt og finkulturelt overfor det oplevelsesorienterede og det afslappede.

 
Stuemiljøet samt et af de fire kunstværker beskueren kan indgå i   Minigolfbanerne, der er udformet som skyggerne på skulpturerne

Udenfor Sæson eller undtagelsestilstand?
Kuratorgruppen har i høj grad været en aktiv medspiller, og har fremtryllet en helt ny og yderst interessant vinkel på samlingen. Ikke mindst er det lykkedes, at vende vrangen ud på museet for herigennem at afsløre det ritual, der knytter sig til den modus et museumsbesøg normalt indskriver sig i. Det ophøjede og det platte står side om side i dette feriebesøg, der i høj grad indbyder til at indtage museet som en forlystelsespark og skabe sit eget eventyr frem for at underlægge sig autoritære værkers absolutte sandheder. Dette betoner en rolle, som kunsten sjældent tilskrives. I stedet for autoritære udsigelser, der naturaliserer det udsagte eller peger mod en transcendental og oprindelig sandhed, synes kunsten nemlig at optræde som små tilnærmelser til en uforståelig virkelighed - altså som konkrete læsninger af den nære omverden. Herved fremstår den som en adskillende instans, og afsiger sig således rollen som konstituerende for et fællesskab eller udtryk for samme. Verdens mangfoldigheder står centralt og erstatter den enhed som museets hvide afsondrede rum normalt tilbyder. Herved brydes det normale skel mellem museets/kunstens orden som modbillede til verdens kaos. Med udstillingen Udenfor Sæson Non– Stop er det således ikke alene lykkedes kuratorgruppen at sætte Vendsyssel Kunstmuseum udenfor sæson, men faktisk at skabe en form for undtagelsestilstand.
De svære teoretiske pointer er som et andet eventyr pakket ind i en meget appetitlig formidling, der gør, at man roligt kan pakke bilen og tage af sted med hele familien.

Udstillingen er kurateret af Ida Kallehave, Morten Larsen, studerende ved Det Jyske Kunstakademi og Kristian Handberg, Marianne Lindberg og Tina Lerke Nielsen, studerende fra kunsthistorie på Aarhus Universitet.

Relaterede artikler:
Pressemeddelese
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup