Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
28. marts 2006
Send din kommentar til
Reportage: Collective Curating i C-SAM
Hvad er kollektiv kuratering, hvad skal vi bruge det til og hvilke problematikker er forbundet med denne alternative kurateringsform? Hvad gøres der i det hele taget op med, når grupper af kunstnere og kuratorer søger sammen for at skabe alternative rum for kunsten? Disse emner blev blandt andet diskuteret på seminaret ”Collective Curating”. Ditte Maria Bangsund-Pedersen rapporterer.

Tekst: Ditte Maria Bangsund-Pedersen
Foto: Jan Falk Borup

Semiaret og workshoppen Collective Curating blev afholdt henholdsvis i Center for Samtidskunst og i rum46 d. 23. og 24. marts 2006.
www.rum46.dk/collective/forside.html


Arrangør af Collective Curating, Anja Raithel byder velkommen.
 
Collective Curating

Torsdag aften var der fyldt godt op med interesserede, da et seminar, arrangeret af Anja Raithel om kollektive kurateringsformer, blev afholdt i Center for Samtidskunst – C-SAM. Programmet var af international og omfattende karakter med talere fra forskellige lande, der delte sine erfaringer inden for feltet med publikum og hinanden. Århusianske rum46 deltog sammen med engelske B+B, italienske a.titolo, kroatiske What, How & for Whom (WHW), samt schweiziske Shedhalle. Aftenens indslag blev styret af Charlotte Bagger Brandt og Judith Schwarzbart, der i kraft af egne erfaringer formåede at kaste interessante spørgsmål ud i lokalet og holde diskussionerne i gang, trods aftenens længde.

 

Der var et talstærkt fremmøde til seminaret der havde indslag af adskillige internationale kuratorer

  Luisa perlo fra a.titolo, seminarets moderatore Charlotte Bagger Brandt og Judith Schwarzbart samt arrangør Anja Raithel

Som arrangøren Anja Raithel forklarede i sin indledning, er det indenfor de seneste år blevet vanskeligt at skelne mellem den kunstneriske praksis og kuratorrollen, og ”collective curating” er et af de mange udtryk, der bruges i forbindelse med sammensmeltningen af disse områder, der ofte bliver varetaget af grupper med karakter af samarbejder. Dertil kommer en række af andre udtryk, der ofte sættes i brug, såsom ”platform”, ”projekt”, ”laboratorium” osv., der alle søger alternative græsgange i forhold til den traditionelle, institutions- og stedsbundne ”udstilling”. Fælles for de mange kurateringsgrupper er således ønsket om at undvige den traditionelle institutionelle kuratorrolle, hvor et enkeltindivid (under institutionens hierarkiske struktur) kuraterer udstillinger bundet til det samme sted. Ikke mindst fordi samtidskunsten kræver nye rum, der kan spille sammen med dens ofte stærke og direkte forbindelse til omverdenen, men også fordi beskueren, med sin nye interaktive rolle som deltager, kræver mere end en institution, hvor man er vant til ”se men ikke røre” politikken.  Det offentlige rum spiller derfor en naturlig rolle som vært for mange af de omtalte projekter på seminaret.

 

Sophie Hope fra kuratorsamarbejdet B+B, London

  Hanne Lindstrøm og Anja Raithel fra udstillingsstedet rum46

 

Natasa Ilic fra What, How & for Whom (WHW), Kroatien

 

Katharina Schlieben fra udstillingsstedet Shedhalle i Schweiz


Et andet fællesanliggende for de forskellige kurateringsgrupper er spørgsmålet om økonomiske støtte. Er politisk, kritisk kunst og økonomisk støtte en mulig kombination, og hvordan hænger økonomi og kritisk praksis i det hele taget sammen? Mange af de omtalte projekter handler jo netop mere eller mindre direkte om sociokulturelle emner med politisk kritiske vinkler. Som Sophie Hope også fortalte, er B+B f.eks. opstået som resultatet af en frustration over den neoliberalistiske kulturpolitik i England, hvor kunsten pludseligt kunne bruges som socialt redskab. Et af B+Bs oprindelige mål har således været at undersøge skjulte politiske dagsordener bag bestemte projekter, samt kunstnerens rolle i samfundet i det hele taget. Kritisk eller ej - økonomien er ikke til at komme udenom. Mange af disse dedikerede mennesker arbejder på fuld tid med projekter, men de har ingen pensionsordninger, kontrakter eller lønaftaler. Men med problemerne omkring økonomisk støtte in mente virker de tilstedeværendes gåpåmod til gengæld så meget desto mere opløftende og imponerende. Hvis disse mennesker udgør et repræsentativt udsnit af den ånd, der hersker iblandt initiativtagere på den kollektive kurateringsfront, så er der tale om en ny bølge af kurateringsprincipper, der er kommet for at blive.

I den efterfølgende diskussion blev det også tydeligt, at der er behov og interesse for at få italesat disse alternative kurateringsmetoder – selv oven på en lang aften med mange omfattende informationer om forskellige projekter. Det er ganske enkelt nødvendigt at få afklaret, hvordan koncepterne og teorierne bag den kollektive kuratering kan udvikle et stabilt eksistensgrundlag, så fagområdet kan få økonomisk acceptable ben at gå på. Området er tydeligvis allerede i og har brug for mere udvikling – er der ikke snart en, der skriver en bog om alt det her?

Relaterede links:
Program og deltagere: www.rum46.dk/collective/forside.html
a.titolo: www.atitolo.it
B+B: www.welcomebb.org.uk
rum46: www.rum46.dk
Shedhalle: www.shedhalle.ch
UNWETTER: www.un-wetter.net
Stevan Vukovic: www.schoolofmissingstudies.net
Sparwasser HQ: www.sparwasserhq.de
 
Collective Curating er støttet af Kunstrådets billedkunstudvalg (nationalt)/Kunstrådets internationale billedkunstudvalg /Århus Kommunes Kulturudviklingspulje/Århus Kunstbygning/Kunsthistorie på Århus Universitet/Det jyske Kunstakademi
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup