Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
16. marts 2006
Send din kommentar til
Reportage: Debataften om Århus Kunstbygning
Så skete det. Den nye leder af Århus Kunstbygning Thorsten Sadowsky præsenterede de nye visioner for Århus Kunstbygning, som vil få en skærpet profil med retning mod det nationale og internationale. Kristoffer Horn reporterer fra debataftenen.

Tekst: Kristoffer Horn
Foto: Jan Falk Borup

Læs mere om Århus Kunstbygning på: www.aarhuskunstbygning.dk
 
Thorsten Sadowsky præsenterer de nye visoner for Århus Kunstbygning
 
Debataften om Århus Kunstbygning

Århus Kunstbygning har siden grundlæggelsen i 1917 været ude for mange forandringer. Den oprindelige tanke med stedet var, at det skulle fungere som udstillingssted for moderne kunst, men stedet har gennem tiden huset alt fra biler til besættelsesmagt og fungeret som blandt andet flygtningelejr og kartoffellager. Dog har bygningen, siden Århus Kommune i 1970 overtog, været fast hjemsted for kunstudstillinger, hvilket i 1993 blev suppleret med det Danske Plakatmuseums samling. Årsskiftet bød imidlertid atter på en drastisk ændring, da Kunstbygningen overgik til selveje, og Thorsten Sadowsky i den anledning overtog posten som leder. Hans visioner og mål for kunstbygningen blev den 15.3. præsenteret med efterfølgende debat dels fra et eksternt panel, men også med mulighed for, at de mange fremmødte kunne få svar på deres spørgsmål.

Ny, visionær ledelse
I forlængelse af de nye gældende vedtægter, der fastslår, at Kunstbygningen skal fungere som et center, der fremmer den lokale kunstscene for samtidskunst og betoner dennes betydning gennem formidling og aktivt samarbejde, præsenterede Sadowsky et visionært syn på stedets potentiale som en mediator mellem den lokale, den nationale og den internationale scene. Dette mener Sadowsky kan realiseres gennem en transformation til en Kunsthal på et internationalt niveau, hvor ikke alene formidling er vigtigt, men også hvor der samtidig åbnes op for en diskursiv praksis, hvor diskussion, dialog og debat som del af institutionen står som centrale begreber. Dette gøres bl.a. via foredrag, værkstedsbesøg og kunstnersamtaler, som skal åbne op for opmærksomhed og interesse fra en bredere offentlighed. Derudover skal der satses på børn og unge, feks. ved udstillinger om rumbegrebets opløsning.
Konkret skal Kunstbygningen på kort sigt have et større økonomisk spillerum, hvilket skal opnås gennem et øget driftstilskud og optagelse i Foreningen af Kunsthaller i Danmark. Samtidig understreges det, at Kunstbygningen vil være et non-profit foretagende.
Den fremtidige udstillingsprofil skal betone den lokale scenes mangfoldighed gennem faste udstillinger, men samtidig skal der åbnes op for den helt nye intermediale kunst, bl.a. ved at indgå i samarbejde med forskningsbaseret arbejde på Aarhus Universitet.

Sadowsky understreger, at den lokale scene gennem de nye tiltag tilbydes en mulighed for at indgå i et progressivt miljø, men skjuler heller ikke, at det vil kræve åbenhed samt vilje til forandring fra begge parter. Det Jyske Kunstakademi skal spille en større rolle, hvilket betones af visionen om en fast udstilling med afgangsværker derfra, men samtidig vil Kunstbygningen spille med som aktiv aktør i kuratering og formidling.
Konkluderende er den overordnede vision således, at støtte samtidskunsten gennem en professionel behandling, bl.a. gennem økonomisk vejledning og hjælp, for derved at hæve kunsten samt kunstbygningens standard, så det bliver muligt at indgå aktivt i et internationalt samarbejde.

Visk tavlen ren
Bemærkelsesværdigt er det, at Sadowskys linie er klar i forhold til tidligere privilegerede foreningers og kunstnersammenslutningers særrolle. Det er tydeligvis vigtigt at markere, at den nye struktur betoner initiativet og viljen til fornyelse frem for at satse på det sikre. Denne holdning vandt bred opbakning blandt panelets deltagere, der ligeledes så potentialet i at etablere et samarbejde med Aarhus Universitet. Samtidig blev vigtigheden af at markere sig med en egen profil betonet som præmis for at stille sig udenfor skyggen fra de allerede etablerede institutioner som f.eks. ARoS.
Det var heller ikke den store bekymring, visionerne vakte blandt tilhørerne, selvom der herskede en vis – og til dels velbegrundet - usikkerhed blandt de tilstedeværende udøvende kunstnere hvad angik Kunstbygningens aktive rolle som samarbejdspartner i selve kunstprojekterne. Sadowsky kunne dog forsikre de opmødte om, at det hverken drejede sig om direkte indgreb i de enkelte værker eller udelukkelse af bestemte foreninger, men at der derimod netop lå en opfordring til kreativ nytænkning og åbning af nye rum og netværk bag visionerne.

Spændende perspektiver
Det er særligt interessant, at Sadowsky åbner op for rummet mellem Akademiet, udstillingsstederne og Universitetet. Heri ligger der ikke bare en sand vision om at forene kreative og teoretiske kræfter i konkrete projekter, men ligeledes er det et tiltrængt tiltag, der har manglet de seneste år i Århus´ lokale kulturmiljø. Det vil uden tvivl åbne op for realiseringen af en række helt nye initiativer, hvis det lykkes. Og dette synes at være det egentlige spørgsmål. Sadowsky mangler absolut ikke visioner, men det bliver spændende at se, hvorvidt han kan følge op på dem. At konstituere en institution der skal agere mediator mellem vækstlag og fyrtårne, er et ambitiøst projekt. Men samtidig var det en lovende start, da Sadowsky ikke alene formåede at invitere til åben debataften, men også havde samlet et panel bestående af så bred en vifte af interesser, der definerede den faktiske kunstscene. Og ligeledes var det glædeligt at observere den enorme interesse, som Kunstbygningen øjensynligt har, med de mange fremmødte og aktive tilhørere.

Debataftenen bød på følgende deltagere:
Oplægsholder: Leder af Aarhus Kunstbygning, Thorsten Sadowsky.
Konferencier: Peter Nørskov, nyhedsredaktør på Århus Stiftstidende
Panel: Jytte Høy, Rektor for Det Jyske Kunstakademi, Anette Østerby, Centerchef for Billedkunstcentret under Kunststyrelsen, Jacob Wamberg, Professor, dr. phil v. Afdeling for Kunsthistorie, Aarhus Universitet, Laura Hay, byrådsmedlem i Århus for Venstre og medlem af Kulturudvalget, Trine Rytter Andersen, Freelance kurator og kunstner, Jesper Rasmussen, kunstner, Steen Rasmussen, kunstner og næstformand i Fonden Århus Kunstbygnings bestyrelse

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup