Kontakt aarhus.nu:

 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
 
4. marts 2006
Send din kommentar til
Reportage: ÅMX læsegruppemøde i rum46

I forbindelse med ÅMX.06 har arrangørerne igangsat en række læsegrupper i Malmø og Århus. aarhus.nu sendte skribent Kristian B. Handberg af sted til introduktionsmøde søndag d. 26/2. Kristian debuterer på aarhus.nu med denne reportage fra begivenheden.

Tekst: Kristian B. Handberg.
Foto: Kristian B. Handberg, Pernille Hoffmann og Jan Falk Borup

Introduktionen til ÅMX.06 læsegruppe fandt sted i udstillingsstedet rum46 søndag d. 26. februar 2006
www.rum46.dk


Denne artikel er en del af temaserien Århus - Malmø udvekslingsprogram 2006

 
Århus-Malmö Exchange Programme - Læsegruppe i ”sekundære” byer

Malmø og Århus er ikke metropoler og ligger ganske langt fra dehovedstæderne og den fokus, der følger med kunsten der. De kan karakteriseres som ”sekundære byer” i en tid, hvor internationaliseringen måske sætter ekstra fokus på de store centre. At der alligevel er ganske meget potentiale og liv i kunsten i byer som Århus og Malmø kan bevidnes, og det aktuelle tiltag Århus-Malmö Exchange Programme (ÅMX.06) er et ambitiøst tiltag, der netop tager udgangspunkt i stederne og deres ”sekundære” status.  Det er arrangeret af Ditte Lyngkær Pedersen, Jee-Eun Kim og Christian Schult med baggrund i bl.a.  rum46 og Critical Studies i Malmö, og netop denne konstellation signalerer intentionen om kunst og debat i et udvidet, ikke mindst socialt og teoretisk felt. Derfor er et af tiltagene i Århus-Malmö-udvekslingen også at etablere en læsegruppe som et åbent diskussionsforum, hvor man med udgangspunkt i fælles læste tekster kan få etableret en forhåbentlig udbytterig udveksling, der ligger langt fra såvel studielivets pensumterpende læsegruppe som det disciplinerede kunstner-galleriforedrag.

 
Læsegruppemøde i rum46

Søndag den 26.2. blev denne læsegruppe igangsat med et introducerende og præsenterende møde i rum46s lokaler, der også rummer en udstilling i ÅMX.06-regi. En stadigt voksende forsamling kunne her høre om intentioner bag, incitamentet til ÅMX.06 og et oplæg af Trine Rytter Andersen, primært om Minority Report og om at lave en udadskuende kunstfestival i et lettere skeptisk miljø. Trine Rytter Andersen kunne selvironisk kommentere, at det netop var typisk for en ”sekundær by” at skulle have en ”biennale”. Den skepsis og manglende omtale, Minority Report blev mødt med fra visse sider, kunne ses som udtryk for en berøringsangst og uvidenhed omkring integration og andre kulturer, der jo også er blevet yderst aktualiseret på det seneste. Hermed skulle oplægget også have lagt op til en større diskussion af de famøse profettegninger, der jo er kendt stof for alle. Det syntes dog, som om diskussionslysten trods alt var mættet om dette emne, selvom der blev fremført vigtigheden af at deltage aktivt, frem for kun at opleve mediernes gennemspilning. Og den aktive udveksling er netop intentionen med læsegruppen.

Læsegruppen kommer til at køre en gang om måneden, første gang den 26.3. og foregår i rum46s lokaler i Studsgade. Læsegruppemøderne foregår på engelsk, og er åbne for alle. ”The structural Transformation of Public Sphere“ af Jürgen Habermas og ”Publics and Counterpublics“ af Michael Warner er de tekster, som skal læses til næste møde. Endvidere blev A Question of Attitude“ af Marian Von Osten delt ud som en afsløring af initiativtagernes inspiration i deres idéudvikling til de forskellige arrangementer i ÅMX.06. Teksterne kan rekvireres ved at kontakte exchange@c-sam.info.

 
Share Your Country video fra ÅMX.06 på Rooseum i Malmø   Infostand fra ÅMX.06 på Rooseum

På næste møde fremlægges de tekster, der skal læses til det 2. læsegruppemøde, samt dato for dette næste møde. De tekster, som bliver diskuteret under de fire gange i foråret 2006 inkluderer tekster af: Guy Debord, Henri Lefebvre, Jürgen Habermas, Asger Jorn, Marc Augé, Miwon Kwon, George Perec, Michael Warner, Virginia Woolf, Richard Sennett and Karin Jaschke. Det pointeres dog, at ÅMX fremlægger en åben struktur og også lægger op til, at deltagerne kan foreslå tekster til gennemgang i gruppen. Yderligere foreslår ÅMX at køre en session, hvor deltagerne medbringer avisartikler, historisk materiale eller lignende, som afspejler problematikker, som er relevante for Århus el. Malmö. Litterært materiale, som kan være med til at beskrive vores lokale kontekst og de fænomener, som kendetegner den by, vi sidder og læser i.

Malmö-afdelingen af ÅMX læsegrupperne finder sted på Galleri Signal i Malmö to gange om måneden i løbet af foråret. Der er intentioner om, at de to grupper skal mødes over en session. Nærmere detaljer og dato vil blive offentliggjort senere.

Forløbet kommer til at handle om oplevelsen af de ”sekundære byer”, både om stedet generelt og de specifikke byer, der her er i udveksling. Hvordan kender man et sted, og hvordan skaber man forholdene omkring sig? ”Should I stay or should I go? On secondary cities” har ÅMX.06 også som overskrift, måske med fokus på, at mange har travlt med at komme videre fra ”sekundære byer” mod de store centre.

 
Performance med Mathias Kristersson i rum46   Tegninger af Ylva Westerlund i rum46

Flytningen og mødet med nye steder er udgangspunktet, ganske konkret for arrangørerne, der herfra vil behandle emner som offentlighed, byliv, urbane strukturer og udvekslingsmodeller. Hvordan dette vil udforme sig i læsegruppen, vil qua arrangementernes interaktive karakter først vise sig henover foråret, men perspektiverne synes absolut spændende og der skal herfra lyde en varm opfordring til at deltage i læsegruppen. Det er relevant og bogstaveligt talt nærliggende at tage fat i ”secondary cities” som udgangspunkt for den aktuelle diskussion af identitet, udveksling og omgivelser. Det er også et ambitiøst tiltag, der i tråd med den nye kunst og kulturvidenskab vil nytænke traditionelle felter og grænser mellem dem. Og det vil nok kræve mod på at læse ganske teoretiske og akademiske tekster at deltage i læsegruppen, hvilket forhåbentlig ikke vil skræmme folk fra at deltage i projektet med dets fine forening af det nære og det refleksive.
 
Find relaterede artikler under temaserien Århus - Malmø udvekslingsprogram 2006
 
 
Få tilsendt info om nye artikler: Klik her for tilmelding
Webdesign: Jan Falk Borup