Kontakt aarhus.nu:

 
 
23. februar 2006
Send din kommentar til
Reportage: Senko Forum
Grundlæggeren af Senko Studio, Sergei Sviatchenko, har store planer i Viborg. Han har samlet en gruppe borgere, som samlet forsøger at etablere Senko Forum, som er et stort nyt kunstcenter med fokus på collage og installationskunst. Senko Forum skal etableres fra grunden i en ny moderne bygning nær Viborg bymidte. Læs mere om planerne i Viborg.

Tekst: Hans Henrik Jacobsen
Foto: Kurt Nielsen

 
Senko Forum

Det eksperimenterende kunstgalleri Senko Studio ledet af den ukrainskfødte kunstner Sergei Sviatchenko har nu eksisteret i en lille gyde bag Sct. Mathiasgade i snart 4 år. Sergei Sviatchenko har imidlertid hele tiden ment, at ideen bag galleriet kunne udvides til et langt større kultur- og kunstcenter. I sidste måned barslede støttegruppen bag Senko Studio med langt mere omfattende planer, der indbefatter et 2300 m2 stort kunstcenter placeret mellem Viborg Handelsskole og Gymnastikhøjskolen i Viborg i Nordisk Park på Østsiden af Søndersø.
Senko Forum skal bl.a. omfatte udstillingsarealer med 6 udstillinger pr. år, hvor collage- og installationskunstnere vil kunne vise de seneste resultater inden for disse specielle kunstformer. Der vil desuden blive tilknyttet 3 små kunstnerboliger til Senko Forum, hvor kunstnerne efter endt ophold i Viborg afleverer mindst ét kunstværk til Senko Forum, der herigennem får opbygget en fast permanent samling. Senko Forum vil desuden kunne tilbyde seminarer, modeshows, foredragsaftener kursusvirksomhed og workshops, hvor fokus vil være på collagekunsten, der nyder Sergei Sviatchenkos specielle interesse. Senko Forum vil uden tvivl blive et helt unikt udstillingssted bygget på kanten af Nordisk Park med udsigt ned mod Søndersø i Viborg.

 
Brochuremateriale om Senko Forum

Den arkitektoniske udformning er udtænkt af Sergei Sviatchenko i samarbejde med KPF-Arkitekterne, og Sergei er jo også selv uddannet arkitekt. Bygningens konstruktion er i sig selv udformet som en kæmpestor organisk collage.
Den samlede pris for kunstcentreret vil være ca. 50 mio. kr., og pengene tænkes tilvejebragt via især private fonde og sponsorer. Der skal desuden ske en opdeling i en byggefond, en driftsfond og en stor gruppe af frivillige hjælpere, der skal medvirke til at holde driftsudgifterne nede. Senko Forum håber på, at kommunens og det offentliges rolle kan begrænses til at stille grunden gratis til rådighed. Der vil uden tvivl blive tale om en helt exceptionel arkitektonisk perle, som uden tvivl i sig selv vil kunne blive en turistmagnet og et vartegn for Viborg, og der har da også allerede fra starten været stor berettiget opmærksomhed omkring projektet.

Reaktionen på projektet i Viborg har været blandet.
Fra politisk hold har meldingerne stort set været positive. Viborgs borgmester Johannes Steensgaars (A) og viceborgmester Ib Bjerregaard (V) har begge udtalt sig særdeles positivt om projektet, og deres støtte er selvfølgelig også helt essentiel, hvis projektet skal have en chance for at kunne blive realiseret. Viborg Stifts Folkeblad har stort set også været positiv, hvilket kommer til udtryk gennem kommentarer fra Chefredaktør Lars Norup, og gadepublikummet i Viborg er også overvejende kommet med positive tilkendegivelser.
Fra erhvervsside har meldingerne været mere blandede. Per Nørhaven, Viborgs store bogtrykker og selv en stor kunstsamler, har vendt tommelfingeren nedad. Han mener, at konceptet er for smalt, og at et muligt kunstcenter ikke kun skal omfatte collager og installationer, hvis det skal tiltrække et tilstrækkeligt publikum.
Erhvervsdirektøren Knud Erik Larsen roser initiativet, og han håber, at det kan blive en stor attraktion og magnet for Viborg-området, men fremhæver, at samarbejdet med det lokale erhvervsliv skal opprioriteres. Så det kan ikke benægtes, at vejen mod realiseringen af Senko Forum, der måske kunne stå klar i 2008 eller 2009, er belagt med nogle store forhindringer.

 
Pressemøde om Senko Forum

For det første skal der skaffes dispensation fra fredningsmyndighederne, hvis beliggenheden ved Søndersø skal fastholdes. Dernæst er det selvfølgelig rigtig mange penge, der skal skaffes, og man skal finde fonde og sponsorer, der vil bidrage. Yderligere skal der skaffes penge til driften, og det er jo ofte i sådanne projekter en af de vanskeligste forhindringer at overvinde.
Frivillige kan godt hjælpe med til bygning af en lokal sportshal i landsbyen, men efterfølgende kommer kommunen til at hænge på driften, hvor der skal skaffes penge til lys, varme, rengøring m.m. Spørgsmålet er jo, om man kan skaffe frivillig arbejdskraft til at passe Senko Forum. Det har kunnet lade sig gøre i Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, men her er der også tale om et langt mere ”mainstream” projekt.

Driften og frygten for, at det offentlige i den sidste ende vil blive nødt til at træde til for at hjælpe projektet med driftsmidler, er nok den største betænkelighed, man møder, når man spørger personer i det kunstneriske miljø om projektets realisationsmuligheder. De andre kulturinstitutioner i byen hilser uden tvivl initiativet velkommen, men man kan gætte sig til, at de samtidig frygter for deres egne bevillinger, hvis der skal offentligt tilskud til at drive Senko Forum. Desuden skal der skabes en stærk organisatorisk enhed, der skal skille det administrative, økonomiske og kunstneriske ansvar, således at bygge- og administrationsomkostninger ikke pludselig løber løbsk, som man har set i adskillige tilsvarende projekter. Der er således nok at tage fat på for de utålmodige ildsjæle blandt initiativtagerne, og det skal blive uhyre spændende at se, om der kan skabes det nødvendige grundlag for et kunstcenter ved den østlige side af Søndersø i Viborg.
 
 
Kommentar:
 
Senko Forum er et genialt projekt.

Mvh Frank Franzen / billedkunstner & kurator / www.frankfranzen.com
 
 

Efter at have læst om ideen til Senko Forum står det klart at man fra lokalområdets side må støtte op om dette glimrende projekt med alle forhåndenværende midler, ikke mindst ville det være på sin plads at alle større fonde I Danmark gjorde det samme.

Det er åbenlyst helt naturligt at en institution som Senko Forum ville kunne trække publikum fra hele Danmark, Tyskland natyrligvis, og ikke mindst Sverige. Engagement og kvalitet fornægter sig ikke, og publikum vil ikke holde sig tilbage. Ideen som den er udformet er hvad lokalområdet ville have godt af, da der alt for længe har været fokus på København som kulturel hovedstad I Danmark og at dette tiltag ville være et glimrende middel til at højne niveauet for elsperimenterende kunst på fastlandet.

Al god vind til projektet Senko Forum fremover.

Peter Chr. Petersen
billedkunstner

 
Webdesign: Jan Falk Borup