Kontakt aarhus.nu:

 
 
6. februar 2006
Send din kommentar til
Interview: Carina Johnsen og Iben Kofod
På trods af at Iben Kofod og Carina Johnsen begge er uddannet på Danmarks Designskole var det først ved et tilfældigt møde i New York for et par år siden at de indledte deres samarbejde. Det er foreløbigt blevet til 2 udstillinger. Læs mere om deres fælles arbejdsform og om deres individuelle praksis.

Tekst: Jan Falk Borup
Foto: Jan Falk Borup

Udstillingen RUM-LIG 2 vises i Århus Kunstbygning i perioden 7. januar – 12. februar 2006
www.aarhuskunstbygning.dk
 
Carina Johnsen, med sin søn på armen og bagerst Iben Kofod
 
Jan: Hvorfor har i valgt at udstille sammen?

Iben: Det som vi synes er interessant ved at vise vores værker sammen i en dialog er, at vi arbejder begge i området imellem det figurative og det abstrakte og mellem illusion og virkelighed. Som titlen også henviser til arbejder vi med "rummet" og med "rumlighed", med spillet imellem rum og flade. Vi forenkler og manipulerer så rumoplevelsen ændres, og ellers velkendte rum forvandles til tomme, kølige abstraktioner, blottet for menneskelig tilstedeværelse.

Carina: Netop ophængningen, det at arbejde med de fysiske rum værkerne optræder i, er et vigtigt led i vores Rumlig udstillinger. F.eks. har vi i det ottekantede rum i Århus Kunstbygning ladet nogle vægge stå tomme og hængt værkerne i nogle "skæve" forløb. Derved har vi forsøgt at bryde den harmoniske rytme rummet automatisk har (idet det er ottekantet opleves det nærmest rundt) og det synes vi giver en dynamisk rumoplevelse, hvor vores værker får tilpas med "luft" og samtidig spiller fint op til hinanden. 

 
Udstillingsview fra hovedudstillingsrummet   Udstillingsview fra det ottekantede rum "runtonden"

Jan: Kan i fortælle lidt om værkerne på jeres udstilling?

Iben: "RUM-LIG 2" er den anden i rækken af tre udstillinger under navnet "RUM-LIG". Den første, "RUM-LIG 1" blev vist i "Undergrunden" hos Galerie Asbæk i september 2004. Konkret kan jeg sige, at udover frisen på den ene langvæg i det store rum, har jeg på den anden langvæg tre større malerier, - hver knapt 3 meter i bredden. Det første er en stue, det andet et indkøbscenter og det tredje et badeværelse.

Det sidste halve år har jeg været optaget af badeværelser ... så i det ottekantede rum, hænger der yderligere to badeværelser samt et "stolebillede". Humoren ansporer mig: at gøre et toilet til genstand for kunstnerisk bearbejdning på lærredet, eller placere fremmede figurer i mit ellers stramme billedunivers. Som et  souvenir fra den første Rum-lig udstilling har jeg taget  "hjorte-billedet"  med igen på RUM-LIG 2. Det blev malet i New York i sommeren 2003, - og det var faktisk dér Carina og jeg mødte hinanden, - ved en tilfældighed.  Så for mig repræsenterer "hjorte-billedet" starten på Carinas og mit samarbejde.

 
Iben Kofod: N.Y. hjort, 2003   Carina Johnsen: Uden titel 01-02, 2005

Carina: Det er lidt sjovt at vi mødte hinanden langt væk i New York, hvor vi begge opholdt os i nogle måneder for at henholdsvis at fotografere og male, idet vi i begge RUMLIG-udstillingerne tager udgangspunkt i det nære. Iben tager udgangspunkt i hverdagsrummene og jeg i landskaber og parcelhusområder fra Falster, hvor jeg er vokset op.

Det er dog ikke væsentligt at mine billeder er fra Falster, det kunne i princippet være taget hvor som helst. Jeg søger efter en bestemt type landskaber - de flade åbne vidder. Den digitale manipulation giver billederne sfærisk og uvirkelig dimension som fjerner landskaberne fra en bestemt geografisk placering. Generelt er mine værker underspillede og af mere meditativ karakter og måske nærmere en slags "indre" landskaber. At mine billeder er så "stille" og Ibens får mere "fuld-knald", gør også at værkerne supplere hinanden godt på RUMLIG-udstillingen.

Jan : Hvordan oplever man jeres kunstneriske dialog i udstillingen?

Carina: Der hvor vi kommer tættest på et decideret samarbejde er nok i de to friser som hænger i det store rum. Her har vi taget udgangspunkt i et fælles format (45 x 990 cm) og placeret billederne over hinanden på samme væg. De to friser er enkeltværker og fungerer hver for sig, men formatet og ophængningen understreger dialogen værkerne imellem: – mine tomme, grå menneskeforladte forstadskvarterer sat overfor Ibens frit svævende møbler, der holdes på plads af et islamisk mønster.

 
Billedfrise af Carina Johnsen og Iben Kofod: InBetween, 2005   Detajle fra billedfrise

Iben:  "I det nære finder man de store svar", siger man. Og fælles for Carinas og mine værker er en uforudsigelighed,  et tvetydigt univers som efterlader beskueren i tvivl om hvad der er virkelighed og hvad der er illusion. Og giver dermed beskueren frihed til at se virkeligheden med nye øjne.

Jan: Vil i definere jer som en gruppe eller arbejder i stadig individuelt med hver sin praksis?

Iben: Overordnet har vi klarlagt hvad det er vi kan sammen, eller rettere vore værker. Når vi så går i gang med at arbejde på den konkrete udstilling, starter vi hver især for os selv, men meget hurtigt i forløbet begynder vi dels at diskutere de overordnede "fælles rammer" som relaterer sig til den konkrete udstilling, i de konkrete rum. F.eks. hvor meget/mange skal vi producere?, hvor store?, skal vi f.eks. fastsætte en eller flere fælles højde-mål ? ...osv.
Vi tager altid udgangspunkt i hvad vi hver især har lyst til at arbejde med, men hele tiden med helheden for øje. Vi koordinerer løbende med hinanden, og bruger også hinanden som sparringspartnere i løbet af processen.

Carina: Vi laver også andre ting individuelt og i andre gruppesammenhænge. Bl.a. udstillede vi i august på Mellemdækket på Charlottenborg, hvor vi var fem kunstnere der sammen lavede værker som en totalinstallation specifikt til Mellemdækket. Iben har senest haft en udstilling på Traneudstillingen i Gentofte og jeg en separatudstilling på Møstings Hus på Frederiksberg.

 
Carina Johnsen: Rum-lig 06, 09 og 07, 2004   Iben Kofod: RM's bad, 2006

Jan: Kan i fortælle lidt om jeres planer for den tredje Rum-lig udstilling?

Iben: Der er ikke så meget at sige endnu, andet end at vi for øjeblikket snakker med Torsten Sadowsky om også at vise RUM-LIG 3 udstillingen i Århus Kunstbygning, og at det vil blive udelukkende nye værker skabt til rummene, formodentlig engang i 2007.


Relaterede artikler:
Pressemeddelelse
Webdesign: Jan Falk Borup