Kunstportalen aarhus.nu
luk vindue
 
Anmeldelse 17-04-20005
 
Anmeldelse: Floating Field 2
Hvor stopper kroppen? Og hvor begynder vores omverden? René Lundgaard besøgte Spanien19c for at opleve Tine Bechs installation "Floating Field 2". Værket skabte tanker hos Lundgaard som han i denne anmeldelse gør rede for.

Af René Lundgaard, Master i Interaktionsdesign med speciale i æstetisk interaktion.

Udstillingen "Floating Field 2" vises på udstillingsstedet Spanien19c i perioden 26. marts - 17. April 2005
www.spanien19c.dk

Læs mere om udstillingen her: Pressemeddelelse
 
René Lundgaard undersøger værket "Floating Field 2"
 

Mellem krop, åndelighed og verden

 

Hvor stopper kroppen? Og hvor begynder vores omverden? Det var de spørgsmål, der gav genlyd i mit hoved, efter jeg forlod Tine Bechs interaktive lydinstallation ’Floating Field 2’ på Udstillingsstedet Spanien 19C.

 
’Floating Field 2’ består af noget, der ligner 20 balloner i bevægelse. Som aktør - for beskuer er man ikke i dette interaktive værk - aktiverer du feltet ved at få ballonerne til at bevæge sig. Den mindste bevægelse får de enkelte ballonblomster til at give en lyd fra sig, mens de danser efter kroppens slipvind. Jo flere ballonblomster, der aktiveres, jo flere lyde sættes i gang, men står du stille som aktør, så forsvinder lydene én for én. Der opstår et forhold mellem aktivitet og stilhed, og det er dig, som afgør, hvilken tilstand værket skal være i; det er dig, der giver værket en puls; det er dig, der skaber dets måde at være til stede på.
 
 
 
Udførelsen, eller metoden om man vil, bag hver ballonblomst er primitiv: En ballon, en sensor og en højtaler. Men det er ikke det væsentlige i dette værk, men derimod hvordan de enkle brugsgenstande fremstiller forbløffende kombinationer visuelt som auditivt. Der foreligger en invitation til leg, hvilket yderligere betones af ballonernes iboende biklang af barndom. Jeg fik da også lyst til at lege. Først måtte jeg røre ved alle ballonblomsterne, sanse deres blødhed og ekstreme påvirkelighed, som de hang dér og svajede i luften. Senere forstod jeg, at det var nok blot at gå forbi dem for at få dem til at reagere.
 
Det er letheden hos de skulpturelle konstruktioner, som gør værket særlig sensitivt overfor selv de mindste påvirkninger. Denne sensitivitet er væsentlig, for den peger mod, at kroppen er i stand til at påvirke verden uden at være i direkte berøring med den. Den visualiserer, at kroppens grænser er udefinerlige; der findes et liv mellem kroppen og verden, som ikke umiddelbart lader sig afgrænse. Med andre ord: Tine Bech forener krop og verden i et formløst skæringspunkt på grænsen mellem former. I dette møde bliver vi mindet om, at vi er til stede i verden, og at vi efterlader spor, der har en påvirkning på den verden, der omgiver os. Tænk for eksempel på de dufte, vi konstant fragiver, og som andre personer træder igennem intenderet såvel som uintenderet.
 
 
Klik på billedet. Video 180KB   Klik på billedet. Video 320KB
 
Denne tænkning bestyrkes af værkets taktile materialevalg, der bringer sanseligheden frem i forgrunden. Vores sanselighed peger mod vores fysiske eksistens, og denne tilstedeværelse vikler krop og verden sammen i en matrix, hvor de to penetrerer hinanden kontinuerligt. Men der er ikke blot tale om en fysisk tilstedeværelse i form af materiens væren i verden. Sanselighed handler også om åndelighed. I ’Floating Field 2’ er der noget poetisk over den måde, som kroppen sætter ballonblomsterne i bevægelse på i takt med, at der skabes lydlige kompositioner. Det betoner, at det ikke kun er kroppen som fysisk organisme, der kan kategoriseres, som det eneste sansende. Åndeligheden er ligeledes i spil, når vi påvirker verden og lader os påvirke. Værket synes derfor at være en kommentar til den vestlige verdens dualistiske tænkning, der skiller åndelighed og materie fra hinanden. På denne måde indeholder værket nærmest buddhistiske elementer, idet det forsøger at se hinsides denne klassiske distinktion: Åndelighed og materie er gensidigt afhængige. H.C. Andersen pegede på det for 200 år siden, og nu tager Tine Bech debatten op igen, hvis enkelte skulle have glemt den gamle digter i mellemtiden.
 
luk vindue